แชร์หรือร่วมเขียนเอกสารใน Word 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแชร์ หรือร่วมเขียนเอกสารในWord 2016 for Mac ได้ ถ้าคุณอนุญาตให้บุคคลอื่นแก้ไขเอกสารของคุณ เปลี่ยนแปลงที่พวกเขาทำจะผสานลงในเอกสารต้นฉบับ

ถ้าคุณต้องการแชร์เอกสารของคุณ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

 • เชิญบุคคลอื่นดู หรือแก้ไขไฟล์ถูกเก็บไว้ในบริการ cloud เช่นบน OneDrive

 • ส่งลิงก์ไปยังไฟล์ของคุณถูกบันทึกไปยัง cloud

 • ส่งสำเนาของไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์อื่น เช่น PDF ดูบันทึกเป็นรูปแบบอื่น

เชิญบุคคลเพื่อดู หรือแก้ไขเอกสารของคุณ

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้บันทึกเอกสารของคุณไปยัง cloud ถ้าคุณยังไม่ได้ทำได้ ก่อนการเชิญให้ผู้อื่นสามารถดู หรือแก้ไขไฟล์ ด้วยการบันทึกไฟล์ไปยัง cloud เมื่อใดก็ ตามที่คุณอัปเดตไฟล์ ทุกคนที่คุณแชร์ไฟล์กับจะมีเป็นเวอร์ชันล่าสุด

 1. ในมุมบนขวา คลิกที่ไอคอนแชร์ แล้ว คลิ กเชิญบุคคล

  เชิญบุคคลอื่นดู หรือแก้ไขเอกสารของคุณ ด้วยการคลิกเชิญบุคคล

  ถ้าไฟล์นั้นอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะถูกขอให้อัปโหลดไฟล์ไปยัง cloud ก่อน

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแชร์ บันทึกเอกสารไปยังบริการพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ cloud โดยการคลิกบันทึกไปยัง cloud
 2. เชิญผู้ใช้ ด้วยการเพิ่มชื่อหรือที่อยู่อีเมของพวกเขา

  ใส่ชื่อจากที่ติดต่อของคุณ หรือที่อยู่ การส่งการเชิญไปยังผู้รับอีเมล

  เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเป็นครั้งแรกWord จะขอให้สิทธิ์ในการเข้าถึงที่ติดต่อของคุณ

 3. เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณแก้ไขไฟล์ คลิกกล่องกาเครื่องหมายสามารถแก้ไข เพิ่มข้อคิดเห็นใด ๆ ในเขตข้อมูลข้อคิดเห็น และคลิกแชร์

  ผู้รับได้รับข้อความอีเมลที่ มีลิงก์ไปยังไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน

แชร์ลิงก์ไปยังเอกสารของคุณ

คุณสามารถคัดลอกลิงก์ไปยังเอกสารของคุณ และวางลง ในแฟ้มที่ใช้ร่วมกันอื่น หรือลง ในข้อความอีเมลไปยังผู้รับ

 1. ในมุมบนขวา คลิกที่ไอคอนใช้ร่วมกัน แล้ว คลิ กคัดลอกลิงก์

  เมื่อต้องการคัดลอกลิงก์สำหรับเอกสารไปยัง cilpboard คลิกคัดลอกลิงก์

  ถ้าไฟล์นั้นอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะถูกขอให้อัปโหลดไฟล์ไปยัง cloud ก่อน

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแชร์ บันทึกเอกสารไปยังบริการพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ cloud โดยการคลิกบันทึกไปยัง cloud
 2. วางลิงก์ที่ใดก็ ตามคุณจำเป็นต้อง เช่น ในข้อความอีเมล หรือ ในเอกสารอื่นที่คุณจะส่งไปยังบุคคลอื่น

ส่งเอกสารของคุณเป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล

ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกไฟล์ของคุณไปยัง cloud คุณสามารถแชร์เป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล

 1. ในมุมบนขวา คลิกที่ไอคอนแชร์ แล้ว คลิ กส่งสิ่งที่แนบมา

  เมื่อต้องการส่งเอกสารของคุณเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับข้อความอีเมล คลิกส่งสิ่งที่แนบมา
 2. คลิกเอกสาร หรือPDF

  เลือกรูปแบบสำหรับเอกสารคุณจะส่ง Word เอกสารหรือ PDF
 3. Word จะเปิดแอปพลิเคชันอีเมลของคุณ และแนบไฟล์ของคุณลงในข้อความใหม่

  กรอกรายละเอียดเช่นที่อยู่อีเมลของผู้รับและข้อความสั้น ๆ และคลิกส่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×