แชร์หน้าจอของคุณใน Skype for Business

แชร์หน้าจอของคุณใน Skype for Business

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแสดงเดสก์ท็อปของคุณทั้งหมดหรือเฉพาะโปรแกรมกับทุกคนในการประชุมSkype for Business โทร หรือโต้ตอบแบบทันที (IM) สนทนาข้อความ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

หมายเหตุ: ในวิดีโอ previewเดสก์ท็อปปัจจุบัน แสดงคุณจะเห็นอะไรถ้าคุณใช้หลายหน้าจอ ถ้าคุณใช้จอภาพเดียว คุณจะเห็นแสดงตัวอย่างนี้

โปรดจำไว้ว่าคุณจำเป็นต้องเป็นผู้นำเสนอในการประชุมSkype for Business การแชร์หน้าจอของคุณ ถ้าตัวเลือกที่เป็นสีเทา ขอให้ผู้นำเสนอเพื่อให้คุณเข้าถึงของผู้นำเสนอหนึ่ง

 • นำเสนอเดสก์ท็อป เมื่อคุณต้องการสลับไปมาระหว่างโปรแกรมหลายๆ โปรแกรม หรือทำงานกับไฟล์จากโปรแกรมต่างๆ

 • นำเสนอโปรแกรม เมื่อคุณต้องการนำเสนอโปรแกรมหรือไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง และไม่ต้องการให้ใครเห็นสิ่งอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

แชร์หน้าจอหรือโปรแกรมของคุณ

 1. ที่ด้านล่างของหน้าต่างการสนทนา คลิกปุ่มนำเสนอ (จอภาพ)

 2. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแชร์เนื้อหาบนเดสก์ท็อปของคุณ คลิกเดสก์ท็อปปัจจุบัน

  สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการแชร์เดสก์ท็อปของคุณ ทุกคนในการประชุมสามารถดูของคุณโปรแกรม ไฟล์ และการแจ้งเตือน ถ้าคุณมีข้อมูลที่เป็นความลับหรือไฟล์ที่คุณไม่ต้องการให้ใครเห็น ปิดเหล่านั้น หรือใช้การนำเสนอโปรแกรม แทน

  เมื่อต้องการแชร์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายโปรแกรม หรือไฟล์ คลิกนำเสนอโปรแกรม ทางแล้ว เลือกโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจงหรือไฟล์

 3. บนแถบเครื่องมือการแชร์ ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้ใช้ตัวเลือกใดๆ เหล่านี้

  คลิก หยุดการนำเสนอ เมื่อคุณแชร์หน้าจอของคุณเสร็จแล้ว

  คลิกให้การควบคุม การแชร์การควบคุมเดสก์ท็อปหรือโปรแกรมของคุณกับผู้เข้าร่วม

  คลิกที่หมุดเพื่อซ่อนแถบเครื่องมือและเพื่อให้ได้พื้นที่ว่างเพิ่มเติม เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนแถบเครื่องมือ ให้เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่ด้านบนของหน้าจอ เมื่อแถบเครื่องมือการแชร์ปรากฏขึ้น ให้ใช้ตัวควบคุมใดๆ ที่คุณต้องการ หรือคลิกที่หมุดอีกครั้งเพื่อทำให้แถบเครื่องมือปรากฏให้เห็น

หมายเหตุ: ในขณะที่คุณกำลังนำ เสนอSkype for Business สถานะการเปลี่ยนแปลงของคุณกำลังนำเสนอ ( ตัวบ่งชี้สถานะการนำเสนอ ), และคุณจะได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือโทรศัพท์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในหน้าต่างตัวเลือกสถานะ

ถ้าคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมแชร์หน้าจอของพวกเขา คุณต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้นำเสนอแก่พวกเขา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเหล่านั้นใช้ตัวควบคุมได้ ถ้าผู้เข้าร่วมดังกล่าวไม่ใช้ Skype for Business พวกเขายังคงสามารถใช้ Skype for Business Web App เพื่อนำเสนอได้

แชร์หน้าจอหลัก หน้าจอรอง หรือจอภาพทั้งหมด

ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งจอ จะแสดงบนแท็บนำเสนอเดสก์ท็อป และคุณสามารถเลือกได้ว่าเมื่อต้องการแชร์ เมื่อคุณแชร์จอภาพทั้งหมด แถบเครื่องมือการแชร์เปิดขึ้นบนจอภาพหลักของคุณ ถ้าคุณใช้จอภาพเดียวเท่านั้น คุณจะไม่เห็นแท็บเดสก์ท็อปปัจจุบัน

การนำเสนอสไลด์ PowerPoint ในสถานการณ์ที่ใช้หลายหน้าจอ

คุณสามารถนำเสนอสไลด์ PowerPoint แบบมืออาชีพได้เมื่อคุณใช้ประโยชน์จากการใช้หลายหน้าจอ

ถ้าคุณอยู่ในห้องประชุม และต้องการแสดงการนำเสนอสไลด์โดยใช้โปรเจคเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ แล้วนำเสนอไปยังหน้าจอรอง การนำเสนอสไลด์ PowerPoint ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับบุคคลในห้อง และบนพื้นที่การนำเสนอสำหรับบุคคลที่ใช้ Skype for Business และบนแล็ปท็อปของคุณ คุณจะเห็นมุมมองผู้นำเสนอที่แสดงสไลด์ปัจจุบัน บันทึกย่อของผู้นำเสนอของคุณ และตัวอย่างของสไลด์ถัดไป ซึ่งคุณจะเห็นได้เพียงคนเดียวเท่านั้น

ถ้าคุณกำลังนำเสนองานนำเสนอสไลด์ PowerPoint จาก office ของคุณและคุณมีหลายหน้าจอ คุณสามารถนำเสนอของคุณจอภาพรอง และยังคง เห็นบันทึกย่อของผู้นำเสนอของคุณดูบนหน้าจอหลักของคุณ

แสดงการนำเสนอสไลด์ PowerPoint บนจอโปรเจคเตอร์หรือหน้าจอขนาดใหญ่ในห้องประชุมโดยการนำเสนอไปยังจอภาพรอง คุณจะเห็นมุมมองของผู้นำเสนอของคุณบนแล็ปท็อปของคุณ แต่ผู้เข้าร่วมประชุมในห้องหรือในการประชุม Lync จะเห็นเฉพาะการนำเสนอสไลด์

การนำเสนอสไลด์ PowerPoint โดยใช้ Lync จากสำนักงานของคุณ

ไม่ว่าจะใช้วิธีใด คำแนะนำก็เหมือนกัน ดังนี้

 1. ภายนอก Skype for Business ให้เปิดชุดงานนำเสนอ PowerPoint บนหน้าจอหลักของคุณ (หรือแล็ปท็อปถ้าคุณอยู่ในห้องประชุม)

 2. เลือกแท็บ การนำเสนอสไลด์ แล้วคลิก ตั้งแต่เริ่มต้น มุมมองผู้เข้าร่วมในงานนำเสนอของคุณจะปรากฏบนจอภาพรอง (หรือบนจอโปรเจคเตอร์ ถ้าคุณอยู่ในห้องประชุม) มุมมองของผู้นำเสนอของคุณจะปรากฏบนจอภาพหลัก

 3. จาก Skype for Business ให้คลิกไอคอน นำเสนอ แล้วเลือก นำเสนอเดสก์ท็อป

 4. ในกล่องโต้ตอบ นำเสนอเดสก์ท็อป ให้คลิกจอภาพรอง หรือจอภาพใดก็ตามที่กำลังแสดงมุมมองของผู้เข้าร่วมของชุดงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

ให้การควบคุมและเรียกคืนการควบคุมเซสชันการแชร์

ถ้าคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นสามารถแก้ไขไฟล์ ช่วยคุณนำเสนอ หรือสาธิตอะไรบางอย่าง คุณสามารถให้สิทธิ์ในการควบคุมกับบุคคลนั้นได้ คุณทั้งสองคนจะสามารถควบคุมการแชร์ และคุณสามารถเรียกคืนการควบคุมนี้ได้ตลอดเวลา

 1. บนแถบเครื่องมือการแชร์ ให้คลิก ให้การควบคุม

 2. เลือกชื่อบุคคลที่คุณต้องการให้การควบคุม

  Skype for Business จะส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลนั้น เพื่อให้รู้ว่าคุณกำลังแชร์การควบคุมอยู่

 3. เมื่อต้องการเรียกคืนการควบคุม ให้คลิก ให้การควบคุม อีกครั้ง จากนั้นคลิก เรียกคืนการควบคุม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นควบคุมเซสชันการแชร์ของคุณเมื่อใดก็ได้โดยอัตโนมัติ โดยคลิก ให้การควบคุมโดยอัตโนมัติ บนแถบเครื่องมือการแชร์ เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกนี้เฉพาะในการประชุมขนาดเล็กที่ไม่เป็นทางการ เมื่อต้องการเรียกคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ให้คลิก ให้การควบคุม และล้างกล่องกาเครื่องหมาย ให้การควบคุมโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×