แชร์หน้าจอของคุณโดยใช้ Skype for Business กับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

แชร์หน้าจอของคุณโดยใช้ Skype for Business กับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Skype for Business กับแป้นพิมพ์และ Narrator ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows เพื่อแชร์หน้าจอของคุณกับผู้เข้าร่วมประชุมของคุณ คุณสามารถแชร์หน้าจอทั้งหมดของคุณ (แชร์เดสก์ท็อปของคุณ) เมื่อคุณต้องการแสดงการทำงานหน้าจอในหลายโปรแกรม หรือแชร์เฉพาะโปรแกรมเดียว (แชร์หน้าต่างเดียว) เมื่อคุณต้องการแสดงเพียงโปรแกรมเดียวหรือกลุ่มไฟล์ และไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นข้อมูลอื่นในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพื่อให้สามารถแชร์เนื้อหาในการประชุม Skype for Business ได้ คุณต้องเป็นผู้นำเสนองาน หากตัวเลือกดังกล่าวไม่พร้อมใช้งาน โปรดขอให้ผู้นำเสนอคนหนึ่งมอบสิทธิ์การเป็นผู้นำเสนอให้คุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด กรุณาไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Skype for Business.

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ใช้แท็บเครื่องมือที่ใช้งานร่วมกัน

เมื่อคุณแชร์หน้าจอของคุณหรือโปรแกรม Skype for Business จะแสดงแท็บเครื่องมือด้านบนสุดของหน้าจอพร้อมปุ่มเพื่อควบคุมการแชร์ บนแท็บเครื่องมือที่ใช้งานร่วมกัน คุณจะสามารถ:

 • ให้การควบคุมเดสก์ท็อปของคุณแก่ผู้อื่นที่อยู่ในการประชุม หรือเรียกคืนการควบคุมหากบุคคลอื่นควบคุมเดสก์ท็อปของคุณอยู่

 • หยุดนำเสนอหน้าจอหรือโปรแกรมของคุณ

 • ปักหมุดแท็บเครื่องมือเพื่อให้มองเห็นแท็บเครื่องมือตลอดเวลา

 1. หากต้องการย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์ไปบนแท็บเครื่องมือ โปรดกด Ctrl+Shift+Space

 2. หากต้องการย้ายระหว่างรายการต่างๆ บนแท็บเครื่องมือ โปรดกด Tab คุณจะได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณอ่านชื่อรายการ

 3. หากต้องการเลือกตัวเลือกบนแท็บเครื่องมือ โปรดกด Enter

 4. หากต้องการสลับโฟกัสกลับมาที่หน้าต่างการโทรหรือหน้าต่างการประชุม โปรดกด Esc

แชร์หน้าจอหรือโปรแกรมของคุณ

หมายเหตุ: เพื่อให้สามารถแชร์เนื้อหาในการประชุม Skype for Business ได้ คุณต้องเป็นผู้นำเสนองาน หากตัวเลือกดังกล่าวไม่พร้อมใช้งาน โปรดขอให้ผู้นำเสนอคนหนึ่งมอบสิทธิ์การเป็นผู้นำเสนอให้คุณ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณแชร์เดสก์ท็อปของคุณ ทุกคนที่อยู่ในการประชุมจะสามารถเห็นโปรแกรม ไฟล์ และการแจ้งเตือนของคุณทั้งหมด ปิดหรือย่อโปรแกรมที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นก่อนที่คุณจะเริ่มนำเสนอเดสก์ท็อปของคุณ

เคล็ดลับ: ขณะที่คุณกำลังแชร์โปรแกรมเดียว สถานะ Skype for Business ของคุณจะเปลี่ยนเป็น กำลังประชุมทางโทรศัพท์ เมื่อคุณกำลังแชร์เดสก์ท็อปทั้งหมดของคุณ สถานะจะเปลี่ยนเป็น กำลังนำเสนอ และคุณจะไม่ได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือสายโทรเข้า

 1. หากต้องการเลื่อนผ่านตัวควบคุมหน้าต่างการแชทหรือหน้าต่างการประชุม โปรดกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแชร์ แชร์เนื้อหา”

 2. หากต้องการเปิดเมนูแชร์เนื้อหา โปรดกด Spacebar คุณจะได้ยิน “แชร์เดสก์ท็อปของคุณ”

 3. หากต้องการนำเสนอเดสก์ท็อปทั้งหมดของคุณต่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โปรดกด Enter

  หมายเหตุ: 

  • หากคุณได้ยิน “หน้าต่าง Skype for Business ปุ่มยกเลิก” จะแสดงการแจ้งเตือนต่อไปนี้ “โปรดทราบว่า: บุคคลจะไม่สามารถเห็นทุกสิ่งบนหน้าจอที่คุณเลือกได้”

  • หากคุณไม่ต้องการให้การแจ้งเตือนนี้ปรากฏทุกครั้งที่คุณแชร์เดสก์ท็อปของคุณ โปรดกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เอาเครื่องหมายออกแล้ว ไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือนนี้อีก กล่องทำเครื่องหมาย” จากนั้นกด Spacebar

  • หากต้องการเริ่มแชร์เดสก์ท็อปของคุณ โปรดกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ตกลง ปุ่ม”

  ขณะนี้ทุกคนที่อยู่ในการประชุมจะเห็นหน้าจอทั้งหมดของคุณ โฟกัสจะย้อนกลับมาที่หน้าต่างการประชุม Skype for Business

 4. หากต้องการนำเสนอเพียงโปรแกรมเดียว โปรดกดแป้นลูกศรลงบนเมนูแชร์เนื้อหา จนกว่าคุณจะได้ยิน “แชร์หน้าต่าง” จากนั้นกด Enter ซึ่งจะเป็นการเปิดหน้าต่างแชร์หน้าต่าง โดยจะแสดงรายการโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โฟกัสจะอยู่ที่ปุ่มยกเลิก คุณจะได้ยิน “แชร์หน้าต่าง หน้าต่าง ปุ่มยกเลิก”

  • หากต้องการย้ายไปยังโปรแกรมที่พร้อมใช้งานที่จะนำเสนอโปรแกรมแรก โปรดกด Tab คุณจะได้ยินชื่อของโปรแกรม

  • หากต้องการย้ายผ่านโปรแกรมต่างๆ ที่พร้อมใช้งาน โปรดกดแป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวา เมื่อคุณได้ยินชื่อของโปรแกรมที่คุณต้องการนำเสนอ โปรดกด Spacebar ขณะนี้ปุ่ม แชร์ ได้เปิดใช้งานแล้ว จากนั้นกด Enter ซึ่งจะเป็นการแชร์โปรแกรมกับทุกคนที่อยู่ในการโทร และส่งคืนโฟกัสมาที่หน้าต่างการประชุม Skype for Business

  เคล็ดลับ: ขณะที่นำเสนอโปรแกรมเดียว โปรแกรมที่แชร์จะแสดงสี่เหลี่ยมสีดำหากหน้าต่างการประชุม Skype for Business อยู่เหนือโปรแกรมที่แชร์ หากคุณมีหลายหน้าจอ ลองย้ายหน้าต่างการประชุมไปยังหน้าจอรองเพื่อไม่ให้หน้าต่างการประชุมอยู่เหนือโปรแกรมที่คุณแชร์

 5. หากต้องการหยุดแชร์หน้าจอ โปรดกด Ctrl+Shift+Space โฟกัสจะย้ายไปอยู่ที่แท็บเครื่องมือด้านบนของหน้าจอ กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มหยุดแชร์” จากนั้นกด Enter

ดูเพิ่มเติม

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์โดยใช้ Skype for Business กับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ต่อหรือรับสายโทรศัพท์โดยใช้ Skype for Business กับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Skype for Business

เริ่มใช้งาน Skype for Business ด้วยการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้งานกับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการใช้งาน Skype for Business โดยใช้คุณลักษณะการช่วยเข้าถึง

ใช้ Skype for Business for Mac กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Mac OS เพื่อแชร์หน้าจอของคุณในการประชุม คุณสามารถนำเสนอเนื้อหาจากเครื่อง Mac ของคุณและส่งข้อความของคุณไปได้อย่างมีประสิทธิผล

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด กรุณาไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • เพื่อให้สามารถแชร์เนื้อหาในการประชุม Skype for Business for Mac ได้ คุณต้องเป็นผู้นำเสนองาน หากตัวเลือกดังกล่าวเป็นสีเทา โปรดขอให้ผู้นำเสนอคนหนึ่งมอบสิทธิ์การเป็นผู้นำเสนอแก่คุณ

 • เมื่อคุณแชร์หน้าจอของคุณ ทุกคนที่อยู่ในการประชุมจะสามารถเห็นโปรแกรม ไฟล์ และการแจ้งเตือนทั้งหมดของคุณ ปิดหรือซ่อนโปรแกรมที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นก่อนที่คุณจะเริ่มนำเสนอ

แชร์หน้าจอของคุณ

หมายเหตุ: ขณะที่คุณกำลังนำเสนอ สถานะ Skype for Business for Mac ของคุณจะเปลี่ยนเป็น “กำลังประชุมทางโทรศัพท์” และคุณจะไม่ได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือสายโทรภายนอกการประชุมออนไลน์

 1. เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ แล้วกด Control+Command+S บนแป้นพิมพ์ คุณจะได้ยิน “แชร์หน้าจอ หน้าต่าง กล่องโต้ตอบของระบบ ขณะนี้คุณกำลังแชร์หน้าจอของคุณอยู่”

 2. เมื่อนำเสนอ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

  • หากต้องการสลับไปยังโหมดเต็มหน้าจอ โปรดกด Command+Control+F คุณจะได้ยิน “เข้าสู่พื้นที่เต็มหน้าจอด้วย Skype for Business” หากต้องการย้อนกลับมายังโหมดหน้าจอปกติ โปรดกด Esc

  • หากต้องการซ่อนหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ โปรดกด Command+H

  • หากต้องการคืนค่าหน้าต่างที่ถูกซ่อน โปรดกด Command+Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแอปของคุณ

  • หากต้องการเข้าถึง Dock โปรดกด Control+F3 คุณจะได้ยิน “Dock <the current focus on Dock>”

  • หากต้องการปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ โปรดกด Command+W

 3. หากหยุดแชร์ โปรดกด Command+T คุณจะได้ยิน “หยุดแชร์”

โปรดดูเพิ่มเติมที่

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์โดยใช้ Skype for Business กับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ต่อหรือรับสายโทรศัพท์โดยใช้ Skype for Business กับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Skype for Business

เริ่มใช้งาน Skype for Business ด้วยการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้งานกับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีใช้งาน Skype for Business โดยใช้คุณลักษณะการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×