แชร์หน้าของบันทึกย่อหรือทั้งสมุดบันทึกจาก OneNote สำหรับ Windows 10

แชร์หน้าของบันทึกย่อหรือทั้งสมุดบันทึกจาก OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การแชร์บันทึกย่อของคุณได้อย่างง่ายดายใน OneNote สำหรับ Windows 10 คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นสามารถดูหน้าใดหน้าหนึ่งหรือทั้งสมุดบันทึก และคุณสามารถเลือกได้ว่าผู้เข้าร่วมสมุดบันทึกสามารถดู หรือแก้ไขบันทึกย่อของคุณทั้งหมด

แชร์หน้าเดียวของบันทึกย่อ

ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ใน OneNote สำหรับ Windows 10 เปิดหน้าที่คุณต้องการแชร์

 2. ในมุมบนขวาของหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ คลิ กหรือแตะแชร์

 3. ในกล่องดรอปดาวน์ในบานหน้าต่างงานการแชร์ ที่เปิดขึ้นมา เลือกหน้านี้

 4. ภายใต้รับลิงก์ คลิ กหรือแตะสร้าง

  เมื่อมีการสร้างการเชื่อมโยง คลิกคัดลอก แล้ว วาง (Ctrl + V) ลิงก์คัดลอกลงในอีเมลใด ๆ สื่อทางสังคม หรืออื่นใดก็ได้ที่คุณต้องการแชร์หน้าของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการส่งสำเนา (หรือสกรีนช็อต) ของหน้าปัจจุบันในอีเมล ข้ามขั้นตอนก่อนหน้านี้ และคลิ กหรือแตะส่งสำเนา ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานการแชร์ ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อของคุณในภายหลัง สำเนาใด ๆ ที่คุณเคยส่งไปยังผู้อื่น ด้วยตัวเลือกนี้จะไม่สามารถอัปเดตโดยอัตโนมัติ

แชร์สมุดบันทึกทั้งหมด

ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ใน OneNote สำหรับ Windows 10 เปิดสมุดบันทึกคุณต้องการแชร์

 2. ในมุมบนขวาของหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ คลิ กหรือแตะแชร์

 3. ในกล่องดรอปดาวน์ในบานหน้าต่างงานการแชร์ ที่เปิดขึ้นมา เลือกสมุดบันทึกนี้

 4. ภายใต้เชิญทางอีเมล พิมพ์อย่าง น้อยหนึ่งอยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์สมุดบันทึกปัจจุบัน

 5. ในกล่องดรอปดาวน์ เลือกสามารถแก้ไข ถ้าคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมสามารถทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อของคุณ มิฉะนั้น เลือกสามารถดู

 6. คลิ กหรือแตะแชร์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×