ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แชร์สมุดบันทึกใน Microsoft OneNote

ใน OneNote for iPad หรือ iPhone คุณสามารถส่งหน้าของบันทึกย่อในอีเมลหรือแชร์ทั้งสมุดบันทึกได้

iPad

ส่งอีเมลหน้าโน้ต

คุณสามารถส่งเวอร์ชัน PDF ของหน้า OneNote เดียวเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมลได้

 1. แตะไอคอนแชร์ที่มุมขวาบนของหน้าที่คุณต้องการส่งอีเมลจากนั้นแตะส่งสำเนาของหน้า

 2. เลือกโปรแกรมอีเมลที่จะใช้:

  • อีเมลที่มี Outlook: พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้ที่คุณต้องการรับสำเนา PDF ของหน้าเดียว

   หมายเหตุ: ถ้า Microsoft Outlook ไม่ได้รับการติดตั้งคุณจะได้รับตัวเลือกในการติดตั้งจากApp Store

  • ส่งด้วยแอปอื่น: ส่ง PDF ด้วยโปรแกรมอีเมลอื่นๆเช่นจดหมายหรือแอปอีเมลอื่นๆที่คุณได้ติดตั้งไว้

 3. ในแบบร่างอีเมลที่ปรากฏขึ้นให้เพิ่มที่อยู่ผู้รับแล้วส่ง PDF ของหน้า

แชร์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแชร์หน้าบันทึกย่อหนึ่งหน้าได้ คุณสามารถแชร์ทั้งสมุดบันทึกได้เท่านั้น

 1. แตะไอคอนแชร์ที่มุมขวาบนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์

 2. เลือกระหว่างเชิญบุคคลหรือคัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก

  • เชิญบุคคลอื่นไปยังสมุดบันทึก: พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลเลือกว่าจะให้ผู้รับสามารถแก้ไขสมุดบันทึกได้หรือไม่แล้วแตะส่ง เฉพาะบุคคลที่อยู่ในจดหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณได้

  • คัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก: เลือกดูเท่านั้นหรือดูและแก้ไข ขณะนี้ลิงก์พร้อมแล้วที่คุณจะวางลงในอีเมล ทุกคนที่มีลิงก์นี้สามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณได้

หยุดการแชร์สมุดบันทึก

 1. ใน OneNote for iPad เปิดสมุดบันทึกที่แชร์กับบุคคลที่คุณต้องการหยุดการแชร์

 2. แตะไอคอนแชร์ที่มุมบนขวาของหน้าต่างแอป

 3. แตะแชร์ด้วย

 4. เลือกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการหยุดการแชร์ด้วยแล้วแตะเอาออก

iPhone

ส่งอีเมลหน้าโน้ต

 1. แตะไอคอนบนหน้าที่คุณต้องการส่งอีเมลจากนั้นเลือกแชร์

 2. เลือกโปรแกรมอีเมลที่จะใช้:

  • อีเมลที่มี Outlook: พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการรับสำเนา PDF ของหน้าเดียว

   หมายเหตุ: ถ้า Microsoft Outlook ไม่ได้รับการติดตั้งคุณจะได้รับตัวเลือกในการติดตั้งจากApp Store

  • ส่งด้วยแอปอื่น: ส่ง PDF ด้วยโปรแกรมอีเมลอื่นๆเช่นจดหมายหรือแอปอีเมลอื่นๆที่คุณได้ติดตั้งไว้

 3. ในแบบร่างอีเมลที่ปรากฏขึ้นให้เพิ่มที่อยู่ผู้รับแล้วส่ง PDF ของหน้า

แชร์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแชร์หน้าบันทึกย่อหนึ่งหน้าได้ คุณสามารถแชร์ทั้งสมุดบันทึกได้เท่านั้น

 1. แตะที่ไอคอนที่มุมขวาบนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์

 2. แตะ แชร์

 3. เลือกระหว่างเชิญบุคคลหรือคัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก

  • เชิญบุคคลอื่นไปยังสมุดบันทึก: พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลเลือกว่าจะให้ผู้รับสามารถแก้ไขหรือดูได้หรือไม่แล้วแตะส่ง เฉพาะบุคคลที่อยู่ในจดหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณได้

  • คัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก: เลือกดูเท่านั้นหรือดูและแก้ไข ขณะนี้ลิงก์พร้อมแล้วที่คุณจะวางลงในอีเมล ทุกคนที่มีลิงก์นี้สามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณได้

หยุดการแชร์สมุดบันทึก

 1. ใน OneNote for iPhone เปิดสมุดบันทึกที่แชร์กับบุคคลที่คุณต้องการหยุดการแชร์

 2. แตะที่ไอคอนที่มุมขวาบนของหน้าต่างแอป

 3. แตะแชร์สมุดบันทึก

 4. แตะแชร์ด้วย

 5. เลือกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการหยุดการแชร์ด้วยแล้วแตะเอาออก

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่า Microsoft OneNote ใหม่ระหว่างผู้ใช้บน iPad หรือ iPhone ที่แชร์

พิมพ์บันทึกย่อจาก OneNote บน iPad หรือ iPhone

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×