แชร์สมุดบันทึกใน Microsoft OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการแชร์โน้ตของคุณกับผู้อื่น คุณสามารถส่งหน้าโน้ตได้ทางอีเมล หรือสามารถแชร์สมุดบันทึกได้ทั้งเล่ม

iPad

ส่งอีเมลหน้าโน้ต
 1. ที่มุมขวาบนของหน้าที่คุณต้องการส่งอีเมล ให้แตะไอคอนแชร์ (รูปตัวบุคคล) และเลือก ส่งอีเมลหน้า

 2. ในแบบร่างอีเมลที่ปรากฏขึ้นมา ให้เพิ่มที่อยู่ผู้รับและส่ง PDF ของหน้านี้

แชร์สมุดบันทึก
 1. ที่มุมขวาบนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ ให้แตะไอคอนแชร์ (รูปตัวบุคคล)

 2. เลือกระหว่างเชิญบุคคลหรือคัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก

  • เชิญบุคคลมาใช้สมุดบันทึก: พิมพ์ชื่อ หรือที่อยู่อีเมล เลือกว่า ผู้รับสามารถแก้ไขสมุดบันทึก และแตะส่ง ออก เฉพาะบุคคลกับจดหมายสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณ

  • คัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก: เลือกดูอย่างเดียว หรือดู และแก้ไข ลิงก์จะพร้อมให้คุณสามารถวางลงในอีเมล ใครก็ตามที่ มีการเชื่อมโยงนี้สามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณ

iPhone

ส่งอีเมลหน้าโน้ต
 1. บนหน้าที่คุณต้องการส่งอีเมล ให้แตะไอคอน ... และเลือก ส่งอีเมลหน้า

 2. ในแบบร่างอีเมลที่ปรากฏขึ้นมา ให้เพิ่มที่อยู่ผู้รับและส่ง PDF ของหน้านี้

แชร์สมุดบันทึก
 1. ที่มุมขวาบนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ ให้แตะไอคอนแชร์ (รูปตัวบุคคล)

 2. เลือกระหว่างเชิญบุคคลหรือคัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก

  • เชิญ: พิมพ์ชื่อหรืออีเมลแอดเดรส เลือกว่าจะให้ผู้รับสามารถแก้ไขหรือดู และแตะ ส่ง เฉพาะผู้ที่อยู่ในจดหมายเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณได้

  • คัดลอกลิงก์: เลือก ดูอย่างเดียว หรือ ดูและแก้ไข คุณสามารถวางลิงก์ลงในอีเมลได้แล้วตอนนี้ ทุกคนที่มีลิงก์นี้สามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×