แชร์รายการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อกับผู้อื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถส่งกลุ่มติดต่อ (เดิมเรียกว่ารายชื่อการแจกจ่าย) กับผู้อื่น ด้วยการรวมไว้ในข้อความ ผู้รับสามารถแล้วบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของพวกเขา

ส่งรายการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ

 1. เปิดข้อความใหม่ ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook 2016 หรือ 2013 แทนที่ จะเปิดในบานหน้าต่างการอ่านข้อความแบบร่างไว้ ใช้ปุ่มแยกเพื่อเปิดข้อความในหน้าต่างใหม่

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook ของคุณ

  • ใน Outlook 2016 หรือ 2013 เลือกบุคคล จากแถบนำทาง
   บุคคล  

  • ใน Outlook 2010 หรือ Outlook 2007 เลือกที่ติดต่อ

 3. ลากกลุ่มติดต่อจากที่ติดต่อ ลงในเนื้อหาข้อความ

  หมายเหตุ: คุณอาจจำเป็นต้องปรับข้อความและหน้าต่างที่ติดต่อให้คุณสามารถมองเห็นได้ในเวลาเดียวกัน

 4. ส่งข้อความ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการส่งกลุ่มติดต่อกับบุคคล และกลุ่มติดต่อที่ประกอบด้วยสมาชิกจากสมุดรายชื่อส่วนกลาง ไม่แน่ใจว่า ผู้รับของกลุ่มติดต่อที่เดียวกันกับสมุดรายชื่อกลางยังใช้

บันทึกรายการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ

 • ในบานหน้าต่างการอ่าน หรือรายการข้อความ สิ่งที่แนบมารายการของการแจกจ่ายการบานหน้าต่างนำทาง ลาก และปล่อยลงบนปุ่มบุคคล หรือที่ติดต่อ

 • ลากสิ่งที่แนบมารายการแจกจ่ายจากข้อความลงในมุมมองที่ติดต่อ ที่เปิดอยู่ นี้คุณจะต้องมีทั้งข้อความและโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ที่เปิดอยู่ในเวลาเดียวกัน

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

สร้างรายการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อใน Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×