แชร์ฐานข้อมูล: แชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องเป็นปัจจุบันเจ้าของฐานข้อมูล เพื่อที่จะแชร์ฐานข้อมูลกับผู้ใช้อื่น ต้องมี access ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ฐานข้อมูลอยู่ เพราะพวกเขาได้รับอนุญาตการเข้าถึงแอผู้ดูแลระบบ หรือเนื่อง จากเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน ที่จะเป็นของผู้ใช้เหล่านี้

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ใหม่กับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้อยู่บนโดเมน และคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ ตัวช่วยสร้างฐานข้อมูลแชร์ โดยสมบูรณ์ และขอให้ผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้ใหม่แล้ว

  • ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ และต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ใหม่ ให้แน่ใจว่า คุณเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลเว้นแต่ว่าคุณกำลังใช้ Windows Vista เมื่อ Windows จะพร้อมท์ให้คุณอนุญาตหรือรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบก่อนที่คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ใหม่

ฉันไม่ต้องการแชร์ข้อมูลของฉัน     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการหยุดการแชร์ข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น

ฉันต้องการแชร์ข้อมูลของฉัน     เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพื่อแชร์ข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

  • Microsoft Windows XP Home

    คุณไม่สามารถแชร์ฐานข้อมูลของคุณกับผู้อื่น

  • Microsoft Windows XP Professional หรือ Windows Vista

    ถ้าคุณกำลังใช้งานเวอร์ชันเหล่านี้ เลือกผู้ใช้ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายของฉัน

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณแชร์ฐานข้อมูล คุณสามารถแชร์ข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลนี้กับทุกคนที่สามารถเข้าถึงได้ ถ้าคุณได้ตั้งค่าอีเมลที่เชื่อมโยงอัตโนมัติ รายการทั้งหมดที่มีอยู่ แล้วในอนาคตสื่อสารประวัติเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ และที่ติดต่อทางธุรกิจพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่แชร์ฐานข้อมูล ถ้าคุณต้องการลิงก์อีเมลของคุณ ด้วยระเบียนในฐานข้อมูลต่อไป คุณอาจต้องการเอารายการประวัติติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่มีอยู่ที่คุณไม่ต้องการแชร์

หมายเหตุ: นี่คือส่วนของกระบวนการอนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพื่อแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่คุณเป็นเจ้าของ เมื่อต้องการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล คลิกแชร์ฐานข้อมูล ทางแล้ว ดำเนินการตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×