แชร์ฐานข้อมูล: เอาสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ปุ่มต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือก:

กลับไป    คลิกย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับ และทำการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น การเพิ่ม หรือเอาสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้แต่ละ แทนที่เป็นการเอาสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

เสร็จสิ้น     คลิกเสร็จสิ้น เมื่อต้องการเอาสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลออกจากผู้ใช้ของคุณที่เลือก

ยกเลิก     คลิกยกเลิก ถ้าคุณไม่ต้องการเอาสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลจากผู้ใช้ของคุณที่เลือก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแชร์ฐานข้อมูลของคุณอีกครั้งในอนาคต บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล คลิกแชร์ฐานข้อมูล ทางแล้ว ดำเนินการตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×