แชร์ฐานข้อมูล: เลือกผู้ใช้ใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้      กล่องนี้แสดงรายการทั้งหมดของผู้ใช้ที่คุณมีสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ เมื่อต้องการให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแชร์ ก่อนหน้าชื่อของผู้ใช้

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะแสดงในรายการนี้ แต่ผู้ดูแลบนโดเมน ไม่รวมเว้นแต่ว่าคุณมอบเพิ่มเหล่านั้น ใครเป็นผู้ดูแลนั่นคือโดยไม่คำนึงว่าบัญชีผู้ใช้ของบุคคล นั้นจะแสดงในรายการนี้ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฉันทราบได้อย่างไรถ้าฉันผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

เพิ่มผู้ใช้ใหม่      ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือโดเมนของคุณ และคุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ คลิกปุ่มเพิ่มผู้ใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มเขาหรือเธอลงในรายการนี้

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ป คุณต้องระบุรหัสผ่านชั่วคราวสำหรับผู้ใช้แต่ละรายการใหม่ รหัสผ่านไม่ว่างเปล่า

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบเมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ลงในรายการนี้ ไม่ทุกคนเป็นผู้ดูแล ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ แต่เข้าสู่ระบบในชื่ออื่น ออกจากระบบ แล้วเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ ออกจากระบบ และขอให้บุคคลที่เป็นผู้ดูแลเพื่อเข้าสู่ระบบ และให้สิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฉันทราบได้อย่างไรถ้าฉันผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

เมื่อต้องการเอาผู้ใช้เข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

  1. บนหน้าผู้ใช้เลือก ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อของผู้ใช้ที่คุณไม่ต้องการเข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

  2. คลิกถัดไป นั้นแล้ว ดำเนินการตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ: นี่คือส่วนของกระบวนการอนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพื่อแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่คุณเป็นเจ้าของ เมื่อต้องการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กแชร์ฐานข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×