แชร์งานนำเสนอโดยใช้ OneDrive

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณทำงานบนงานนำเสนอของคุณในOneDrive คุณอาจต้องการใช้ร่วมกันเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเห็น หรือทำงานกับเอกสารกับคุณ คุณสามารถแชร์งานนำเสนอกับผู้อื่นให้พวกเขาแบบอ่านอย่างเดียว หรือแบบอ่านและเขียนในงาน

 1. ในPowerPoint Online คลิกที่ปุ่มการแชร์

  ปุ่มแชร์

 2. ภายใต้แชร์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เชิญบุคคล: เมื่อต้องการส่งการเชิญทางอีเมลที่ประกอบด้วยลิงก์การนำเสนอของคุณและข้อความเพิ่มเติม

  งานนำเสนอเชิญบุคคล

  • เมื่อต้องการให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวกับงานนำเสนอของคุณ คลิกผู้รับสามารถแก้ไข ทางแล้ว เลือกผู้รับสามารถดูเท่านั้น

  • เมื่อต้องการกำหนดให้ผู้รับจะมีบัญชี Microsoft เพื่อดูงานนำเสนอของคุณ คลิกผู้รับสามารถแก้ไข ทางแล้ว เลือกผู้รับที่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชี Microsoft

  • ใส่อยู่อีเมลของผู้รับของคุณในกล่องถึง และคลิกแชร์ เพื่อส่งการเชิญทางอีเมล

  รับลิงก์: เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังงานนำเสนอที่คุณสามารถคัดลอก และวาง

  การลิงก์ไปยังงานนำเสนอ

  • เมื่อต้องการระบุการแก้ไข หรือแบบอ่านอย่างเดียวเข้าถึงงานนำเสนอของคุณ เลือกแก้ไข หรือเฉพาะมุมมอง จากรายการ

  • เมื่อต้องการสร้าง และคัดลอกลิงก์ของคุณ คลิกสร้างลิงก์

 1. ในPowerPoint Online คลิกที่ปุ่มการแชร์

  ปุ่มแชร์

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในหน้าต่างการแชร์ที่ปรากฏ:

  เชิญบุคคล: เมื่อต้องการส่งการเชิญทางอีเมลที่ประกอบด้วยลิงก์การนำเสนอของคุณและข้อความเพิ่มเติม

  เชิญบุคคลในงานนำเสนอ

  • เมื่อต้องการให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงแก้ไข หรือแบบอ่านอย่างเดียวกับงานนำเสนอของคุณ คลิกลูกศรลง และเลือกสามารถแก้ไข หรือสามารถดู

  • คลิกแชร์ เพื่อส่งการเชิญทางอีเมล

  รับลิงก์: เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังงานนำเสนอที่คุณสามารถคัดลอก และวาง

  ได้รับลิงก์การนำเสนอ

  • เมื่อต้องการระบุข้อจำกัดการเข้าถึง เลือกตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้จากรายการ

  • เมื่อต้องการคัดลอกลิงก์ของคุณ คลิกคัด ลอก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนวันหมดอายุสำหรับการเชื่อมโยง คลิกเปลี่ยน และใส่จำนวนวันใหม่

ดูเพิ่มเติม

ทำงานกับผู้อื่นบนงานนำเสนอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×