แชร์ข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยBusiness Contact Manager for Outlook 2007 เพื่อนร่วมงานของคุณและคุณสามารถแชร์ข้อมูลทางธุรกิจที่มีความสำคัญกับทั้งหมดของคุณ ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส หรือ โครงการทางธุรกิจจะถูกเก็บเป็นระเบียนในฐานข้อมูล Business Contact Manager ผู้สร้างฐานข้อมูลนี้อาจเป็นการเจ้าของฐานข้อมูล และสามารถอนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงผู้ใช้อื่น ๆ ที่อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน

หมายเหตุ: สำหรับระดับของหลักทรัพย์ที่มากกว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งระหว่างฐานข้อมูลที่แชร์ และฐานข้อมูล ภายในเครื่อง ถูกเข้ารหัสลับ

เจ้าของฐานข้อมูลสามารถแชร์ฐานข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานที่คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน ในโดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ปเดียวเท่านั้น คอมพิวเตอร์เครือข่ายสามารถ "เห็น" กันซึ่งหมายความ ว่า เพื่อนร่วมงานสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ ไฟล์ และเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์แต่ละคนอื่นถ้าถูกแชร์โฟลเดอร์ ไฟล์ หรือพิมพ์ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อแบบไร้สาย หรือ โดยใช้การเชื่อมต่อที่มีอยู่จริง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย และแชร์ไฟล์ ดูวิธีใช้ของ Windows และสนับสนุน

คุณต้องการทำสิ่งใด

อนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงฐานข้อมูลของฉันผู้ใช้อื่น

เข้าถึงฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

อนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงฐานข้อมูลของฉันผู้ใช้อื่น

ถ้าคุณเป็นเจ้าของฐานข้อมูล คุณสามารถให้เข้าถึงฐานข้อมูลของคุณกับผู้ใช้ที่เลือกที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว หรือเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน ของคุณ คุณยังสามารถใช้ตัวช่วยสร้างฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อเปลี่ยนผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้สามารถเป็นสมาชิกของเวิร์กกรุ๊ปหรือเครือข่ายเดียวกัน โดเมนไม่จำเป็นต้องมีการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลของคุณสามารถอัปเดตระเบียน สร้างระเบียนใหม่ และย้ายระเบียนไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ พวกเขาไม่สามารถลบระเบียนอย่างถาวร

เป็นเจ้าของฐานข้อมูล คุณสามารถ:

 • เลือกที่จะแชร์ หรือใช้ฐานข้อมูลของคุณร่วมกับผู้อื่นไม่

 • อนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณสำหรับผู้ใช้แต่ละรายการ

 • เปลี่ยนผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ

 • ลบฐานข้อมูล

 • สำรองฐานข้อมูล

 • คืนค่าฐานข้อมูลที่คุณสำรองไว้ก่อนหน้านี้

 • ลบระเบียน โดยการล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ อย่างถาวร

  ผู้ใช้สามารถคืนค่าระเบียนที่ยังอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 • ตรวจหาข้อผิดพลาด และซ่อมแซมฐานข้อมูล

  • เปลี่ยนบริษัท ที่ถูกลิงก์ไปยังฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณผ่านระบบบัญชี ของคุณ

ถ้าคุณมีแอผู้ดูแลระบบ สำหรับคอมพิวเตอร์หรือโดเมน คุณสามารถ:

 • เพิ่มผู้ใช้ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์หรือโดเมน

 • เข้าถึงฐานข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์หรือโดเมนที่ รวมถึงฐานข้อมูลที่สร้าง โดยบุคคลอื่น

เมื่อต้องการย้ายในฐานข้อมูล แรกสำรองข้อมูล Business Contact Manager ของคุณจากนั้น กดกู้คืนข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการอนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กแชร์ฐานข้อมูล

 2. ตัวช่วยสร้างฐานข้อมูลร่วมกัน ให้เสร็จสมบูรณ์

  • เมื่อต้องการอนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงเฉพาะบางอย่างของผู้ใช้ของคุณ เลือกฉันต้องการแชร์ข้อมูลของฉัน และ แล้ว บนหน้าผู้ใช้เลือก ทำต่อไปนี้:

   • เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อของผู้ใช้ที่ คุณต้องการแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

   • ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ของผู้ใช้ที่คุณไม่ต้องการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้เข้ากับบุคคลที่จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ในตัวช่วยสร้างการแชร์ฐานข้อมูล คลิกฉันต้องการแชร์ข้อมูลของฉัน ทางแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายกับผู้ใช้ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายของฉัน เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ที่มีชื่อไม่ได้แสดงอยู่ บนหน้าผู้ใช้เลือก คลิกเพิ่มผู้ใช้ใหม่ คุณต้องระบุรหัสผ่านชั่วคราวสำหรับผู้ใช้แต่ละรายการ รหัสผ่านไม่ว่างเปล่า

   เคล็ดลับ: นอกจากนี้ผู้ใช้ใหม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่ มีชื่อผู้ใช้เดียวกันบนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

  • เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องใช้Business Contact Manager for Outlook 2007 ด้วย

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม หรือเอาออก) ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กแชร์ฐานข้อมูล

 2. คลิก ถัดไป

 3. บนหน้าผู้ใช้เลือก ทำต่อไปนี้:

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อของผู้ใช้ที่ คุณต้องการแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

   เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ที่ไม่ได้แสดงอยู่บนหน้า คลิกปุ่มเพิ่มผู้ใช้ใหม่ และ แล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ คุณต้องระบุรหัสผ่านชั่วคราวสำหรับผู้ใช้แต่ละรายการ รหัสผ่านไม่ว่างเปล่า นอกจากนี้ผู้ใช้ใหม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่ มีชื่อผู้ใช้เดียวกันบนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

  • ล้างกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากชื่อของผู้ใช้ที่คุณไม่ต้องการเข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

 4. คลิกถัดไป นั้นแล้ว ดำเนินการตัวช่วยสร้าง

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการหยุดการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กแชร์ฐานข้อมูล

 2. บนหน้าการแชร์ฐานข้อมูล คลิกฉันไม่ต้องการแชร์ข้อมูลของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้า Business Contact Manager for Outlook จะผนวกเข้ากับ Office Accounting เครื่องหมายรวมต้องถูกเอาออกก่อนที่คุณสามารถหยุดการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาเครื่องหมายรวม ดูวิธีใช้ใน Office Accounting

เข้าถึงฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ถ้าคุณได้รับสิทธิ์การเข้าถึงจากเจ้าของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันก็ได้ บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน (ภายในเครื่อง) หรือ บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (ระยะไกล)

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องใช้Business Contact Manager for Outlook 2007 ด้วย

ถ้าคุณได้รับสิทธิ์การเข้าถึง คุณสามารถดูรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร อัปเดตระเบียน สร้างระเบียนใหม่ ข้อมูลบัญชีการเข้าถึง และย้ายไปยัง และ จากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ระเบียน

หมายเหตุ: มากกว่าหนึ่งคนสามารถแก้ไขระเบียนเดียวกันในเวลาเดียวกันเนื่องจากไม่ได้ถูกล็อก ถ้าระเบียนถูกแก้ไข โดยมากกว่าหนึ่งคนพร้อมกัน เปลี่ยนแปลงบันทึกล่าสุดจะเขียนทับการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้า

นอกเหนือจากการอนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันBusiness Contact Manager for Outlook ต้องกำหนดค่าสำหรับโปรไฟล์ Outlook ของคุณ ถ้าฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นBusiness Contact Manager for Outlook ยังต้องติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และกำหนดค่าไว้แล้ว สำหรับโปรไฟล์ Outlook ของคุณ ในทั้งสองกรณี ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อคุณเริ่ม Outlook คุณต้องดำเนินการตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น Business Contact Manager ดูขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น หรือสลับไปใช้ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ ดูโปรไฟล์อีเมภาพรวมของ Outlook

เมื่อต้องการเข้าถึงฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

ถ้าคุณกำลังใช้Business Contact Manager for Outlook เป็นครั้งแรก ดำเนินการตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น

 1. ในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น คลิกเลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่

 2. ในกล่องชื่อคอมพิวเตอร์ พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน แล้ว คลิ กเชื่อมต่อ

  ถ้าคุณไม่ทราบชื่อคอมพิวเตอร์ หรือชื่อฐานข้อมูล ให้ติดต่อบุคคลที่สร้างฐานข้อมูลเพื่อสอบถามข้อมูลนี้

 3. ในกล่องชื่อฐานข้อมูล เลือกฐานข้อมูล

 4. คลิกถัดไป นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น

  เจ้าของฐานข้อมูลต้องให้รหัสผ่านชั่วคราว คุณจะได้รับพร้อมท์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง รหัสผ่านไม่ว่างเปล่า

ถ้าคุณได้ติดตั้ง และใช้Business Contact Manager for Outlook แล้วสลับไปยังฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กสร้าง หรือเลือกฐานข้อมูล

 2. คลิกเลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่

 3. ในกล่องชื่อคอมพิวเตอร์ พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน แล้ว คลิ กเชื่อมต่อ

  ถ้าคุณไม่ทราบชื่อคอมพิวเตอร์ หรือชื่อฐานข้อมูล ให้ติดต่อบุคคลที่สร้างฐานข้อมูลเพื่อสอบถามข้อมูลนี้

 4. ในกล่องชื่อฐานข้อมูล เลือกฐานข้อมูล

 5. คลิกถัดไป นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น

  เจ้าของฐานข้อมูลต้องให้รหัสผ่านชั่วคราว คุณจะได้รับพร้อมท์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง รหัสผ่านไม่ว่างเปล่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้า คลิกปุ่มวิธีใช้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×