แชร์ข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยBusiness Contact Manager for Outlook 2010 เพื่อนร่วมงานของคุณและคุณสามารถแชร์ข้อมูลทางธุรกิจที่มีความสำคัญกับทั้งหมดของคุณ ข้อมูลในระเบียนบัญชีผู้ใช้, ที่ติดต่อทางธุรกิจ, โอกาสทางการขาย หรือโครงการทางธุรกิจ ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล Business Contact Manager ผู้สร้างฐานข้อมูลนี้จะเป็นเจ้าของฐานข้อมูล ใครสามารถแชร์ฐานข้อมูล

หมายเหตุ: สำหรับระดับของหลักทรัพย์ที่มากกว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งระหว่างฐานข้อมูลที่แชร์ และฐานข้อมูล ภายในเครื่อง ถูกเข้ารหัสลับ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแชร์และวิธีการหยุดการแชร์ฐานข้อมูลของคุณBusiness Contact Manager for Outlook

คุณต้องการทำสิ่งใด

จัดการการเข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

จัดการการเข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

ถ้าคุณเป็นเจ้าของฐานข้อมูล คุณสามารถแชร์ฐานข้อมูลของคุณ และให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้เลือกผู้ที่มีอยู่แล้วผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน ของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้สามารถเป็นสมาชิกของเวิร์กกรุ๊ปเดียวกัน โดเมนไม่จำเป็นต้องมีการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลของคุณสามารถอัปเดตระเบียน สร้างระเบียนใหม่ และย้ายระเบียนไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ พวกเขาไม่สามารถลบระเบียนอย่างถาวร

เคล็ดลับ: ถ้าผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครือข่ายของคุณ และคุณต้องการเข้าถึงไฟล์ที่แสดงอยู่ในบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียนในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน แนบไฟล์ในการ เชื่อมโยงไฟล์ลงในบันทึกการติดต่อสื่อสารการส่วนข้อคิดเห็น โปรดสังเกตว่า ขีดจำกัดขนาดของฐานข้อมูลคือ 4 กิกะไบต์ และไฟล์ที่แนบมาเพิ่มขนาดของฐานข้อมูล

เป็นเจ้าของฐานข้อมูล คุณสามารถ:

 • เลือกที่จะแชร์ หรือใช้ฐานข้อมูลของคุณร่วมกับผู้อื่นไม่

 • อนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณสำหรับผู้ใช้แต่ละรายการ

 • เปลี่ยนผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ

 • ลบฐานข้อมูล

 • สำรองฐานข้อมูล

 • คืนค่าฐานข้อมูลที่คุณสำรองไว้ก่อนหน้านี้

 • ลบระเบียน โดยการล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ อย่างถาวร

  หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถคืนค่าระเบียนที่ยังอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 • ตรวจหาข้อผิดพลาด และซ่อมแซมฐานข้อมูล

ถ้าคุณมีแอผู้ดูแลระบบ สำหรับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถ:

 • เพิ่มผู้ใช้ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์

 • เข้าถึงฐานข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์เครื่อง รวมถึงฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยผู้อื่น

ด้านบนของหน้า

แชร์ฐานข้อมูลของคุณ

เมื่อต้องการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจัดการการแชร์:

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องใช้Business Contact Manager for Outlook 2010 ด้วย

ขั้นตอนที่ 1: เลือกการแชร์ข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP Home คุณไม่สามารถแชร์ฐานข้อมูลของคุณกับผู้อื่น

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บBusiness Contact Manager นั้นแล้ว คลิกปุ่มจัดการการแชร์

 3. ในตัวจัดการการแชร์ ตัวช่วยสร้าง บนหน้าการแชร์หรือหยุดการแชร์ของคุณข้อมูลธุรกิจ คลิกฉันต้องการแชร์ข้อมูลของฉัน

 4. เมื่อต้องการแชร์ฐานข้อมูลของคุณกับเพื่อนร่วมงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เลือกกล่องกาเครื่องหมายกับผู้ใช้ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายของฉัน

  ตัวช่วยสร้างจัดการการแชร์ บนหน้า แชร์หรือหยุดการแชร์ข้อมูลทางธุรกิจของคุณ และมี ฉันต้องการแชร์ข้อมูลของฉันกับผู้ใช้ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายของฉัน ถูกเลือกเอาไว้

 5. คลิก ถัดไป

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: ตัดสินใจว่า การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอีเมลิงก์และติดตาม

มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเมื่อคุณกำลังลิงก์ และติดตามอีเมลที่ข้อความแล้ว ตัดสินใจที่จะแชร์ฐานข้อมูลของคุณ เมื่อคุณมีเพียงคนเดียว และแชร์ฐานข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อนั้นจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น มีข้อสงสัยน้อยลง เมื่อคุณแชร์ข้อมูลของคุณกับผู้ใช้หลายคน คุณสามารถแชร์ข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลกับทุกคนที่สามารถเข้าถึงได้

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เฉพาะการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณจากคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง

เมื่อคุณมีเพียงคนเดียวที่ใช้ฐานข้อมูลของคุณ จะมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัยน้อยที่สุดได้แก่เช่นการรักษาความปลอดภัยการรหัสผ่านของคุณ เปิดใช้งานใด ๆ ที่อยู่อีเมสำหรับอีเมลที่เชื่อมโยง และการ ติดตาม เนื่องจากไม่มีใครสามารถดูข้อความ

หมายเหตุ: คุณต้องแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณเพื่อที่จะใช้สำเนาของฐานข้อมูลเป็นแบบออฟไลน์ — เช่นเดียวกันบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา — แต่ไม่มีผู้ใช้ยังคงเพียงหนึ่งของฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานแบบออฟไลน์ ดูทำงานแบบออฟไลน์โดยใช้ Business Contact Manager

ถ้ามีผู้ใช้หลายคนของฐานข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager กับผู้อื่นคุณมีหลายตัวเลือกเพื่อจัดการอีเมลของคุณลิงก์ และติดตามการตั้งค่า:

 • เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณก่อนที่คุณแชร์ฐานข้อมูลของคุณ     ถ้าคุณได้กำลังลิงก์ระเบียนในฐานข้อมูลของคุณไปยังข้อความอีเมล คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าลิงก์และติดตามการรวมเฉพาะข้อความอีเมลที่คุณต้องการให้ผู้อื่นเห็น และคุณสามารถลบข้อความอีเมใด ๆ จากแต่ละระเบียนแต่ละรายการที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น ผู้ใช้ทุกคนของฐานข้อมูลของคุณจะเห็นข้อความอีเมทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลของคุณ

 • เก็บการตั้งค่าไว้     ซึ่งหมายความ ว่า ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งข้อความของคุณโดยอัตโนมัติเชื่อมโยง ผู้ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลสามารถมองเห็นข้อความที่ลิงก์

 • ยกเลิกเลือกทั้งหมดของการตั้งค่าของคุณ     ซึ่งหมายความ ว่า ไม่มีข้อความใหม่ถูกเชื่อมโยง แต่ข้อความใด ๆ ที่ถูกเชื่อมโยงก่อนการล้างการตั้งค่าของคุณจะยังคงพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งตัวเลือกเหล่านี้ คุณสามารถเอาข้อความอีเมลที่มีอยู่ใด ๆ และรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่คุณไม่ต้องการให้ผู้ร่วมงานของคุณเพื่อดูก่อนที่คุณแชร์ฐานข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร ดูติดตามของคุณสื่อสารกับลูกค้าใน Business Contact Manager

เปลี่ยนการตั้งค่าอีเมลิงก์และติดตาม
เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมลิงก์และติดตาม คลิกยกเลิก เพื่อปิดตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจัดการการแชร์ แล้ว เปิดกล่องโต้ตอบจัดการลิงก์และติดตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงก์ และการติดตามข้อความอีเมล และเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ ดูลิงก์และติดตามข้อความอีเมลใน Business Contact Manager

เก็บ หรือยกเลิกเลือกของคุณลิงก์และติดตามตั้งค่าอีเมล

ตัวช่วยสร้าง จัดการการแชร์ บนหน้าการตั้งค่าลิงก์และติดตามอีเมล โดยมี ฉันต้องการเก็บการตั้งค่าลิงก์และการติดตามอีเมลปัจจุบันเอาไว้ ถูกเลือก

 1. ในตัวจัดการการแชร์ ช่วย บนหน้าอีเมลิงก์และติดตามการตั้งค่า ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายฉันต้องการลิงก์และติดตามการตั้งค่าอีเมลของฉันปัจจุบันทิ้งไว้ ถ้าคุณไม่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณก่อนที่จะแชร์ฐานข้อมูลของคุณ

  • ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากที่ฉันต้องการลิงก์และติดตามการตั้งค่าอีเมลของฉันปัจจุบันทิ้งไว้ ถ้าคุณไม่ต้องการเก็บการตั้งค่าจากจุดนี้ไปข้างหน้า

   สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณแชร์ฐานข้อมูล คุณสามารถแชร์ข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลนี้กับทุกคนที่สามารถเข้าถึงได้ ถ้าคุณได้ตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติ และการติดตามข้อความอีเมล ทั้งหมดที่มีอยู่ แล้วในอนาคตข้อความอีเมลและอื่น ๆ รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าถึงฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่ต้องการแชร์ใด ๆ ข้อความอีเมลที่มีอยู่แล้วและรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร ลบรายการเหล่านี้ก่อนที่คุณแชร์ฐานข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร ดูติดตามของคุณสื่อสารกับลูกค้าใน Business Contact Manager

 2. คลิก ถัดไป

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: เลือกผู้ใช้สำหรับฐานข้อมูลของคุณ

เมื่อต้องการแชร์ฐานข้อมูลของคุณกับผู้อื่น คุณต้องเลือกผู้ใช้ที่จำเป็นต้องเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว access ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณสามารถให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ใช้ใหม่

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องใช้Business Contact Manager for Outlook 2010 ด้วย

เพิ่มผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว access ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ในตัวจัดการแชร์ ช่วยสร้าง บนหน้าผู้ใช้เลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ แล้ว คลิ กถัดไป

เพิ่มผู้ใช้ที่ไม่ได้แสดงอยู่บนหน้าผู้ใช้ที่เลือก

หมายเหตุ: เจ้าของฐานข้อมูลเท่านั้นที่สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูล

 1. บนหน้าผู้ใช้เลือก คลิกปุ่มเพิ่มผู้ใช้ใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มผู้ใช้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ป   

   1. ในกล่องรหัสผ่านชั่วคราว พิมพ์รหัสผ่าน ที่คุณกำลังกำหนดผู้ใช้ไม่ได้ใช้ก่อน
    รหัสผ่านชั่วคราวนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวได้ เป็นครั้งแรกผู้นี้ใหม่เข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ผู้ถูกพร้อมท์ให้พิมพ์รหัสผ่านชั่วคราวนี้ แล้ว พิมพ์ หรือเธอปัจจุบันหรือเครือข่ายท้องถิ่นรหัสผ่าน จากนั้นส่งต่อเวลา รหัสผ่านเครือข่ายของผู้ใช้อนุญาตให้ผู้ใช้เข้า ถึงเครือข่ายทั้งสอง หรือฐานข้อมูล

    หมายเหตุ: คุณต้องพิมพ์รหัสผ่านชั่วคราวสำหรับผู้ใช้แต่ละคน รหัสผ่านใดๆ ที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านชั่วคราวหรือถาวร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในเครือข่ายภายในของคุณ รหัสผ่านไม่สามารถเว้นว่างได้

   2. ในกล่อง ยืนยันรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านชั่วคราวอีกครั้ง

   3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้รายนี้เข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้รายใหม่มีสิทธิ์เข้าสู่ระบบและออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ และเข้าถึงไฟล์อื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณรวมทั้งฐานข้อมูลได้

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน   

   1. พิมพ์ชื่อของโดเมน ที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกของ

   2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ของผู้ที่คุณต้องการอนุญาตให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ชื่อนี้ต้องเป็นชื่อผู้ใช้เดียวกัน (หรือ ID การเข้าสู่ระบบ) ที่ผู้พิมพ์เมื่อบันทึกลงบนเครือข่าย
    - หรือ -
    คลิกเรียกดู เพื่อค้นหาชื่อผู้ใช้และโดเมน

 3. คลิกถัดไป

  เคล็ดลับ: คุณสามารถกำหนดระเบียนให้เพื่อนร่วมงานที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณที่ใช้ร่วมกัน ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการกำหนดบัญชีผู้ใช้ให้เพื่อนร่วมงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกชื่อของคุณของเพื่อนในการกำหนดให้กับ ไลบรารีบนหน้าทั่วไป ของระเบียนบัญชีผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบว่า การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ

เมื่อต้องการแชร์ฐานข้อมูลภายในเครื่องของคุณกับผู้ใช้อื่น คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออนุญาตให้เข้าถึง เราขอแนะนำให้ คุณอนุญาตให้มีBusiness Contact Manager for Outlook เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ แต่คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากการตั้งค่าใด ๆ ที่คุณไม่ต้องการเปลี่ยน

หมายเหตุ: 

 • คุณจะเห็นหน้าการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ตรวจสอบสำหรับการแชร์ฐานข้อมูล ก็ต่อเมื่อคุณตรวจสอบกับผู้ใช้ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายของฉัน ในขั้นตอนแรกของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจัดการการแชร์

 • คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ และเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ เพื่ออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อทำการบันทึก หรือ เพื่อทำให้ตัวคุณเอง ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ ขอให้บุคคลใครเป็นผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเพื่อการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ และทำการเปลี่ยนแปลงในนามของคุณ

 1. ในตัวจัดการการแชร์ ช่วย บนหน้าการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ตรวจสอบสำหรับการแชร์ฐานข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายฉันต้องการตรวจทานการตั้งค่าที่จะเปลี่ยน เพื่อดูรายการของการตั้งค่าทั้งหมด ที่Business Contact Manager for Outlook จะเปลี่ยนแปลง

 2. คลิก ถัดไป

 3. ภายใต้การตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ในกล่องการตั้งค่า ตรวจสอบรายการของการตั้งค่า

 4. คลิกชื่อของรายการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่อยู่ถัดจากกล่องการตั้งค่า ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแนะนำ ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากการตั้งค่า

 5. คลิกถัดไป เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินต่อ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 5: หน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างการทำให้เสร็จสมบูรณ์ และอนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ

 1. ในตัวจัดการการแชร์ ตัวช่วยสร้าง หน้าให้สิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูล ภายใต้ผู้ใช้ต่อไปนี้จะมีการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ รีวิวรายการของผู้ใช้ที่จะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่แชร์ของคุณเมื่อคุณดำเนินการตัวช่วยสร้างนี้

 2. คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการกลับไป และทำการเปลี่ยนแปลง เช่นการเพิ่ม หรือเอาผู้ใช้ คลิกย้อนกลับ

  • ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดในรายการการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ คลิกเสร็จสิ้น

  • ถ้าคุณไม่ต้องการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ คลิกยกเลิก

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 6: แก่ชื่อคอมพิวเตอร์และชื่อฐานข้อมูลผู้ใช้แต่ละรายการ

ฉันพบชื่อคอมพิวเตอร์และชื่อฐานข้อมูลได้อย่างไร   

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

 3. ในส่วนจัดการฐานข้อมูล ที่อยู่ถัดจากชื่อฐานข้อมูล ชื่อคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลชื่อแสดง (ชื่อคอมพิวเตอร์\ชื่อฐานข้อมูล)

 4. ผู้ใช้จะยังต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือเอาการเข้าถึงของผู้ใช้กับฐานข้อมูลของคุณ

ถ้าฐานข้อมูลของคุณแชร์ เรียบร้อยแล้วคุณสามารถให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ หรือเอาการเข้าถึงของพวกเขา

เคล็ดลับ: คุณสามารถกำหนดระเบียนให้เพื่อนร่วมงานที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณที่ใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการกำหนดบัญชีผู้ใช้ให้เพื่อนร่วมงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกชื่อของคุณของเพื่อนในการกำหนดให้กับ ไลบรารีบนหน้าทั่วไป ของระเบียนบัญชีผู้ใช้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บBusiness Contact Manager นั้นแล้ว คลิกปุ่มจัดการการแชร์

 3. ในตัวจัดการการแชร์ ช่วย บนหน้าฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณร่วมกัน คลิกถัดไป
  กล่องผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ แสดงรายการทั้งหมดของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลของคุณที่ใช้ร่วมกัน

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะแสดงในรายการนี้ แต่ผู้ดูแลบนโดเมน ไม่รวมเว้นแต่ว่าคุณมอบเพิ่มเหล่านั้น ใครเป็นผู้ดูแลนั่นคือโดยไม่คำนึงว่าบัญชีผู้ใช้ของบุคคล นั้นจะแสดงในรายการนี้ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดูแลระบบ ดูฉันทราบได้อย่างไรถ้าฉันผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

 4. ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ

  • ล้างกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากชื่อของผู้คุณต้องการเอาการเข้าถึง

  • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ที่ไม่ได้แสดงอยู่บนหน้า คลิกปุ่มเพิ่มผู้ใช้ใหม่ แล้ว ทำตามคำแนะนำในการเพิ่มผู้ใช้ที่ไม่อยู่บนหน้าผู้ใช้ที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้

   หมายเหตุ: คุณต้องเป็นเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่ลงในรายการนี้

 5. คลิกถัดไป นั้นแล้ว ดำเนินการตัวช่วยสร้าง

 6. ให้ชื่อคอมพิวเตอร์และชื่อฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้แต่ละรายการของคุณ

ด้านบนของหน้า

หยุดการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณหยุดการแชร์ฐานข้อมูลของคุณกับเพื่อนร่วมงาน ที่มีระเบียนที่กำหนดให้พวกเขา เขตข้อมูลที่กำหนดให้ กับระเบียนเหล่านั้นจะว่างเปล่า

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บBusiness Contact Manager นั้นแล้ว คลิกปุ่มจัดการการแชร์

 3. ในตัวจัดการแชร์ ช่วยสร้าง บนหน้าการแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ คลิกฉันไม่ต้องการแชร์ข้อมูลของฉัน

  ตัวช่วยสร้าง จัดการการแชร์ บนหน้า แชร์หรือหยุดการแชร์ข้อมูลทางธุรกิจของคุณ ที่มี ฉันไม่ต้องการแชร์ข้อมูลของฉัน ถูกเลือกเอาไว้

 4. คลิกถัดไป แล้ว ดำเนินการตัวช่วยสร้าง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×