แจกจ่ายหน้าและส่วนสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

แจกจ่ายหน้าและส่วนสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เปิดวิธีที่คุณต้องการแจกจ่ายสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน:

เมื่อต้องการแจกจ่ายหน้าหรือเนื้อหาลงในส่วนนักเรียนของสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของคุณอย่างรวดเร็ว ให้คลิกขวาที่หน้า รูปภาพ หรือข้อความที่เน้นใดก็ได้ แล้วเลือก แจกจ่ายเนื้อหา

แจกจ่ายหน้าให้กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนของคุณ

 1. เปิดสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนที่คุณต้องการแจกจ่ายจากใน OneNote

 2. เลือกหน้าที่คุณต้องการแจกจ่ายใน ไลบรารีเนื้อหา หรือ พื้นที่การทำงานร่วมกัน ของสมุดบันทึกของคุณ เมื่อต้องการเลือกหลายหน้าพร้อมกัน ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือก

 3. เลือกแท็บ สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน แล้วเลือก แจกจ่ายหน้า

  ไอคอนในแท็บของสมุดบันทึกคลารวมถึงการเผยแพร่หน้า
 4. เลือกส่วนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการวางหน้าที่คัดลอก ตัวอย่างเช่น: เอกสารประกอบคำบรรยาย นักเรียนทุกคนจะได้รับสำเนาของหน้าในส่วนเอกสารประกอบคำบรรยายของสมุดบันทึกของพวกเขา

  เมนูดรอปดาวน์แจกจ่ายหน้าที่มีงานที่มอบหมาย บันทึกย่อสำหรับชั้นเรียน แบบทดสอบ การแจกจ่ายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การแจกจ่ายข้ามสมุดบันทึก และเลิกทำการแจกจ่ายหน้า

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลิกทำการแจกจ่ายหน้าล่าสุดของคุณ ให้เลือก แจกจ่ายหน้า จากนั้น เลิกทำการแจกจ่ายหน้า ซึ่งจะลบหน้าออกจากสมุดบันทึกของนักเรียนทุกคน เว้นแต่ว่าพวกเขาได้เริ่มการแก้ไขไปแล้ว

สร้างส่วนหรือกลุ่มส่วนใหม่สำหรับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนของคุณ

 1. เลือก แจกจ่ายส่วนใหม่ ใน Ribbon ของสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน จากนั้น แจกจ่ายส่วนใหม่ หรือ แจกจ่ายกลุ่มส่วนใหม่

 2. ตั้งชื่อส่วนหรือกลุ่มส่วนใหม่ของคุณ ตัวอย่างเช่น: แล็บ คุณสามารถเลือกกลุ่มส่วนเฉพาะสำหรับส่วนใหม่ของคุณโดยการขยาย ตัวเลือกเพิ่มเติม

 3. เลือก สร้าง

แชร์ทั้งหมดไลบรารีเอกสารของสมุดบันทึกเล่มหนึ่งไปยังอีกเล่มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น: ในช่วงเริ่มต้นไตรมาส คุณต้องการสร้างสมุดบันทึกพีชคณิต 1 ใหม่ของคุณที่มีเอกสารเดิมจากชั้นเรียนของไตรมาสที่ผ่านมา

 1. เปิด OneNote สำหรับเดสก์ท็อป แล้วเลือกแท็บ สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

 2. เลือก ไลบรารีเนื้อหา ที่คุณต้องการแจกจ่าย

 3. เลือก แจกจ่ายไลบรารีเนื้อหา (สำหรับ Mac: คัดลอกไปยังไลบรารีเนื้อหา) ใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกส่วนของไลบรารีเนื้อหาของคุณที่คุณต้องการแจกจ่าย

  ไอคอนในแท็บของสมุดบันทึกคลารวมถึงการเผยแพร่หน้า
 4. เลือกสมุดบันทึกที่คุณกำลังแชร์ แล้วเลือก คัดลอก อาจใช้เวลาสักครู่ในการแจกจ่าย

  กระจายบานหน้าต่างเนื้อหาไลบรารีกับรายการของส่วนเนื้อหาไลบรารีและรายการของสมุดบันทึกคลาเป็นปลายทาง

แชร์หน้าให้กับนักเรียนทุกคนในหลายชั้นเรียนพร้อมๆ กัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสอนชั้นเรียนพีชคณิตสองชั้นเรียน คุณสามารถแจกจ่ายเอกสารประกอบคำบรรยายให้ทั้งสองชั้นเรียนพร้อมกัน

 1. เปิดสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนที่มีหน้าหรือส่วนที่คุณต้องการแจกจ่าย

 2. เลือกหน้าที่คุณต้องการแจกจ่าย เมื่อต้องการเลือกหลายหน้าพร้อมกัน ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือก

 3. เลือก แจกจ่ายหน้า ใน Ribbon สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน จากนั้น การแจกจ่ายข้ามสมุดบันทึก

  ไอคอนในแท็บของสมุดบันทึกคลารวมถึงการเผยแพร่หน้า
  เมนูดรอปดาวน์แจกจ่ายหน้าที่มีงานที่มอบหมาย บันทึกย่อสำหรับชั้นเรียน แบบทดสอบ การแจกจ่ายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การแจกจ่ายข้ามสมุดบันทึก และเลิกทำการแจกจ่ายหน้า

 4. ใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกสมุดบันทึกและส่วนสมุดบันทึกที่คุณต้องการแจกจ่ายหน้า ตัวอย่างเช่น: เอกสารประกอบคำบรรยาย

  ระหว่างบานหน้าต่างการแจกแจงสมุดบันทึกในสมุดบันทึกของคลาสกับรายการของสมุดบันทึกคลาสมีกล่องกาเครื่องหมายและรายการของนักเรียนส่วนปลายทางของสมุดบันทึก
 5. เลือก คัดลอก

แจกจ่ายหน้าและส่วนให้กับนักเรียนทุกคนในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

แจกจ่ายหน้าให้กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนของคุณ

 1. เปิดสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนที่คุณต้องการแจกจ่ายจากใน OneNote

 2. เลือกหน้าที่คุณต้องการแจกจ่ายใน ไลบรารีเนื้อหา หรือ พื้นที่การทำงานร่วมกัน ของสมุดบันทึกของคุณ

 3. เลือกแท็บ สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน แล้วเลือก แจกจ่ายหน้า

  Class_Notebook_Distribute_Page

 4. เลือกส่วนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการวางหน้าที่คัดลอก ตัวอย่างเช่น: เอกสารประกอบคำบรรยาย นักเรียนทุกคนจะได้รับสำเนาของหน้าในส่วนเอกสารประกอบคำบรรยายของสมุดบันทึกของพวกเขา

  Class_Notebook_Distribute_Page_Distribute

สร้างส่วนใหม่สำหรับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนของคุณ

 1. เลือก แจกจ่ายส่วนใหม่ ใน Ribbon สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

  Class_Notebook_Distribute_Page

 2. ตั้งชื่อส่วนใหม่: ตัวอย่างเช่น: แล็บ

 3. เลือก สร้าง ส่วนว่างใหม่จะถูกสร้างขึ้นและส่งออกไปให้นักเรียนแต่ละคนในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

  Class_Notebook_Distribute_New_Section

แจกจ่ายหน้าและส่วนให้นักเรียนทุกคนใน OneNote for Mac

แจกจ่ายหน้าไปยังสมุดบันทึกของนักเรียนทั้งหมด

 1. เปิด สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของ OneNote สำหรับเดสก์ท็อปของคุณและนำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการแจกจ่าย

 2. เลือกแท็บ สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน ใน Ribbon จากนั้น แจกจ่ายหน้า

 3. เลือกปลายทางในสมุดบันทึกของนักเรียนของคุณ ตัวอย่างเช่น: เอกสารประกอบคำบรรยาย

 4. จากนั้น ให้เลือก แจกจ่าย

แจกจ่ายส่วนใหม่ไปยังสมุดบันทึกของนักเรียนทั้งหมด

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างส่วนใหม่ในการจัดระเบียบเนื้อหาในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของคุณ ตัวอย่างเช่น: แล็บ

 1. เลือก แจกจ่ายส่วนใหม่ ในแท็บ สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

 2. ตั้งชื่อส่วนใหม่ของคุณ แล้วเลือก แจกจ่าย ในตอนนี้ ให้ใช้เครื่องมือ แจกจ่ายหน้า เพื่อเพิ่มหน้าไปยังส่วนใหม่ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นในสมุดบันทึกส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคน

คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อ/จัดการ/เพิ่ม Student ส่วนจากสมุดบันทึกที่มีจัดการ (http://www.onenote.com/classnotebook/notebook-links)

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูสมุดบันทึกของนักเรียนในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนสำหรับ Mac

ตรวจทานงานของนักเรียนใน OneNote for Mac

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×