แก้ไข และนำเค้าโครงสไลด์อีกครั้ง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณใช้เค้าโครงสไลด์ลงในสไลด์อย่าง น้อยหนึ่งในงานนำเสนอของคุณ แล้วย้อนกลับ และแก้ไขเค้าโครงนั้น ด้วยการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ ข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง หรือบางดัดแปลงเค้าโครงการดำเนินการอื่น ๆ ที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องนำเค้าโครงลงในสไลด์เพื่อให้ภาพนิ่งที่ยึดตาม เมื่อต้องการปรับปรุงเค้าโครง

เปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่แล้ว

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อที่มีต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ ให้เลือกเค้าโครงที่มีการจัดเรียงพื้นที่ที่สำรองไว้ใกล้เคียงที่สุดกับลักษณะสไลด์ที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ต้นแบบสไลด์คือ รูปขนาดย่อด้านบนเสมอ และเค้าโครงสไลด์อื่น ๆ ภายใต้นั้น

  ต้นแบบสไลด์และสองเค้าโครง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ชอบ ใด ๆ ของเค้าโครงตัวเลือกเค้าโครงเปล่า และเริ่มไว้โดยการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อใส่ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเค้าโครง ในรายการรูปขนาดย่อของเค้าโครง ให้คลิกขวาที่เค้าโครงที่คุณกำหนดเอง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อเค้าโครง

 5. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อเค้าโครง ให้พิมพ์ชื่อใหม่ที่อธิบายถึงเค้าโครงที่คุณเพิ่งสร้าง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

 6. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

นำการอัปเดเพื่อให้ปรากฏบนสไลด์ของคุณ

 1. ในมุมมอง ปกติ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำเค้าโครงที่อัปเดตไปใช้ด้วย

  คลิกสไลด์ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกแต่ละสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไลด์ ให้คลิก เค้าโครง แล้วเลือกเค้าโครงที่คุณได้อัปเดตในมุมมองต้นแบบสไลด์

  นำเค้าโครงที่คุณได้เปลี่ยนแปลงในมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ไปใช้อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

เค้าโครงสไลด์คืออะไร

ต้นแบบสไลด์คืออะไร

เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อใส่ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น

เปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่แล้ว

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยต้นแบบสไลด์และเค้าโครง คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการแก้ไข

 3. แก้ไขเค้าโครง

  หมายเหตุ: ถ้าการแก้ไขที่คุณทำกับ เค้าโครงเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของเค้าโครงต้นฉบับเปลี่ยนชื่อเค้าโครง

 4. ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

นำการอัปเดเพื่อให้ปรากฏบนสไลด์ของคุณ

 1. ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์มาใช้ใหม่

 2. คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการนำเค้าโครงอัปเดตแล้ว

 3. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกเค้าโครง นั้นแล้ว เลือกเค้าโครงที่คุณเพิ่งปรับปรุง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่แล้ว

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยต้นแบบสไลด์และเค้าโครง คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×