แก้ไข หรือเอาเวิร์กบุ๊กที่ประกาศจากไลบรารี SharePoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณประกาศสมุดงานในโปรแกรม Microsoft Excel บนเดสก์ท็อปกับไลบรารี SharePoint Services คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงนั้นใน Excel เมื่อใดก็ ถ้าองค์กรของคุณมีเวอร์ชันของ SharePoint Services ที่สนับสนุน Excel Web App คุณสามารถแก้ไขเวิร์กบุ๊กในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel ทั้งเวิร์กบุ๊กจะถูกแสดง แม้ว่าคุณเผยแพร่เพียงบางส่วนในไลบรารี SharePoint ถ้าจำเป็นต้องใช้ คุณสามารถเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ที่คุณต้องการให้สามารถดูได้ และคุณก็สามารถเพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาพารามิเตอร์เพื่อระบุเซลล์ที่สามารถแก้ไขได้ในข้อมูลของเวิร์กชีตที่สามารถดูได้ เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก การเปลี่ยนแปลงมีผลบนเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการแชร์เวิร์กบุ๊กกับผู้อื่น คุณสามารถบันทึกลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการแชร์เครือข่าย นั้นแล้ว ลบออกจากไลบรารีเอกสาร SharePoint

สิ่งสำคัญ    ความสามารถในการประกาศเวิร์กบุ๊ก Excel ไปยัง Excel Services จะพร้อมใช้งานเฉพาะ ใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

คุณต้องการทำอะไร

แก้ไขเวิร์กบุ๊กที่ถูกประกาศไปยัง SharePoint Server Excel Services

ลบเวิร์กบุ๊กจากไลบรารี SharePoint Services

แก้ไขเวิร์กบุ๊กที่ถูกประกาศไปยัง SharePoint Server Excel Services

 1. เมื่อต้องการเปิดสมุดงานที่ถูกประกาศไปยัง Excel Services ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กจาก Excel ทำต่อไปนี้:

   1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก เปิด

   2. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ URL ของเซิร์ฟเวอร์และเส้นทางไปยังเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการเปิด
    ตัวอย่างเช่น พิมพ์http://เซิร์ฟเวอร์/ไซต์/ชื่อไฟล์

   3. คลิก เปิด

  • เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel โดยใช้เบราว์เซอร์ ทำต่อไปนี้:

   1. ในกล่องที่อยู่ ของเบราว์เซอร์ พิมพ์ URL ของเซิร์ฟเวอร์
    ตัวอย่างเช่น พิมพ์เซิร์ฟเวอร์/http://ไซต์

   2. เปิดไลบรารีเอกสารที่มีสมุดงาน

   3. คลิกลูกศรถัดจากเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการเปิด แล้ว คลิ กแก้ไขใน Microsoft Excel บนเมนูดรอปดาวน์

 2. แก้ไขสมุดงานเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณต้องการ

 3. ถ้าคุณวางแผนจะกำหนดพารามิเตอร์ ให้ตั้งชื่อเซลล์ที่คุณต้องการทำให้แก้ไขได้

  บันทึกย่อ    คุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์ก็ต่อเมื่อคุณต้องการตั้งชื่อเซลล์เดียวที่ประกอบด้วยค่าบนแผ่นงาน คุณไม่สามารถกำหนดพารามิเตอร์สำหรับช่วงที่มีชื่อที่ประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งเซลล์

  เมื่อต้องการตั้งชื่อเซลล์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์ที่คุณต้องการทำให้สามารถแก้ไขได้ใน Excel Web Access

  2. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิก ชื่อที่กำหนด

   รูป Ribbon ของ Excel

  3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับพารามิเตอร์

  4. คลิก ตกลง

 4. คลิกที่แท็บไฟล์ คลิกบันทึก และส่ง แล้ว คลิ กบันทึกไปยัง SharePoint

 5. คลิกบันทึกเป็น แล้ว คลิ กตัวเลือกประกาศ

 6. บนแท็บ แสดง ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนส่วนไหนของสมุดงานที่คุณต้องการแสดง

  1. เมื่อต้องการแสดงทั้งสมุดงานในเบราว์เซอร์ ให้เลือก ทั้งสมุดงาน ในกล่องรายการ

  2. เมื่อต้องการแสดงเฉพาะแผ่นงานที่เฉพาะเจาะจงในเบราว์เซอร์ เลือกแผ่นงาน ในกล่องรายการ แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายของแผ่นงานที่คุณไม่ต้องการทำให้สามารถดูได้
   บันทึกย่อ   ตามค่าเริ่มต้น แผ่นงานทั้งหมดถูกเลือกไว้ เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วทำให้แผ่นงานทั้งหมดสามารถดูได้อีกหลังจากที่คุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายบาง คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายแผ่นงานทั้งหมด

  3. เมื่อต้องการแสดงรายการที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น (เช่นช่วงที่มีชื่อ แผนภูมิ ตาราง หรือ PivotTable) ในเบราว์เซอร์ เลือกรายการในเวิร์กบุ๊ก ในกล่องรายการ ทางแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการที่คุณต้องการให้แสดง

 7. เมื่อต้องการกำหนดพารามิเตอร์ บนแท็บ พารามิเตอร์ ให้คลิก เพิ่ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายของพารามิเตอร์ซึ่งคุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก ตกลง

 8. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ลบเวิร์กบุ๊กจากไลบรารี SharePoint Services

เมื่อต้องการลบเวิร์กบุ๊กจาก Excel Services ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
สำคัญ   คุณอาจต้องการบันทึกสำเนา ที่ฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเมื่อต้อง การแชร์เครือข่ายเพื่อสำรองไว้

 • เมื่อต้องการลบสมุดงานจากเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Excel ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม จากนั้นคลิก เปิด

   แป้นพิมพ์ลัด     เมื่อต้องการเปิด กล่องโต้ตอบที่แสดง กด CTRL + O

  2. คลิก ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน แล้วคลิกสองครั้งเซิร์ฟเวอร์ที่คุณบันทึกสมุดงานไว้

  3. คลิกสองครั้งไลบรารีเอกสารที่มีสมุดงาน

  4. คลิกสมุดงานที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ ลบ

   แป้นพิมพ์ลัด    คุณสามารถเพิ่มเติม คลิกไฟล์ที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด DELETE

 • เมื่อต้องการลบสมุดงานจากเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เบราว์เซอร์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ในกล่อง ที่อยู่ ของเบราว์เซอร์ ให้พิมพ์ URL ของเซิร์ฟเวอร์

   ตัวอย่างเช่น พิมพ์เซิร์ฟเวอร์/http://ไซต์

  2. เปิดไลบรารีเอกสารที่มีสมุดงาน

  3. คลิกลูกศรลงถัดจากสมุดงานที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก ลบ บนเมนูแบบหล่นลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×