แก้ไขไฟล์ OpenDocument .odp และ PowerPoint .pptx ใน PowerPoint Online

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

PowerPoint Online ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint (.pptx) และไฟล์ OpenDocument Presentation (.odp) เมื่อคุณเปิดไฟล์.pptx หรือ.odp ในPowerPoint Online เนื้อหาที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใน web app จะถูกรักษาไว้ ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหานั้น เพิ่งเปิด และแก้ไขไฟล์ในเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปPowerPoint บน Windows หรือ macOS

การบันทึก

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกเป็น PDF หรือ ODPได้อย่างไร บนเมนูไฟล์ คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนท้ายของบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ PDF

เกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันแก้ไขงานนำเสนอในรูปแบบ OpenDocument (.odp)

ในขณะที่PowerPoint Online ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint (.pptx) และไฟล์ OpenDocument Presentation (.odp) ฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานเมื่อทำการแก้ไขไฟล์ OpenDocument Presentation

ตารางด้านล่างแสดงใดPowerPoint Online คุณลักษณะจะได้รับการสนับสนุน บางส่วนได้รับการสนับสนุน ได้ หรือไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp)

  • สนับสนุน     ทั้งรูปแบบ PowerPoint และ OpenDocument Presentation สนับสนุนฟีเจอร์นี้ และเนื้อหา การจัดรูปแบบ รวมถึงความสามารถในการใช้งานจะไม่สูญหาย

  • สนับสนุนบางส่วน    ทั้งรูปแบบ PowerPoint และงานนำเสนอ OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้ แต่การจัดรูปแบบและความสามารถในการใช้งานอาจได้รับผลกระทบ ข้อความหรือข้อมูลจะยังคงอยู่ แต่การจัดรูปแบบและวิธีทำงานกับข้อความหรือกราฟิกอาจแตกต่างไปจากเดิม

  • ไม่สนับสนุน    ฟีเจอร์ใน PowerPoint ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument Presentation ถ้าคุณวางแผนที่จะบันทึกเอกสาร PowerPoint ของคุณในรูปแบบ OpenDocument Presentation อย่าใช้ฟีเจอร์นี้หรือคุณอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเนื้อหา การจัดรูปแบบ และความสามารถในการใช้งานของส่วนนั้นของงานนำเสนอ

เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์กราฟิก ให้ดูที่ ตารางองค์ประกอบกราฟิก ที่ส่วนท้ายของบทความนี้

ขอบเขตงาน

พื้นที่ย่อย

การสนับสนุน

ข้อคิดเห็น

ภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหวเข้า/ออก

สนับสนุนบางส่วน

ภาพเคลื่อนไหวเข้าหรือออกใดๆ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบ .odp จะถูกเปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหว 'ปรากฏ' หรือ 'หายไป'

เนื้อหา

ซ่อนสไลด์

สนับสนุน

การทำงานร่วมกัน

ข้อคิดเห็น

ไม่สนับสนุน

ดีไซน์งานนำเสนอ

เค้าโครง

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอ (ไฟล์ .pptx) แล้วบันทึกงานนำเสนอนั้นในรูปแบบไฟล์ .odp ธีมดั้งเดิมจะปรากฏตามที่เป็น ซึ่งก็คือ จนกว่าคุณจะเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมหรือทำการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ .odp การแก้ไขเหล่านั้นจะไม่เป็นไปตามธีมดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น การจัดรูปแบบ เช่น ฟอนต์ สี หรือเอฟเฟ็กต์บนรูปร่างที่เพิ่มเข้าไปใหม่จะไม่ยึดตามธีมที่นำไปใช้กับไฟล์ .pptx ตั้งแต่แรก

ดีไซน์งานนำเสนอ

พื้นที่ที่สำรองไว้

สนับสนุนบางส่วน

สี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์ของธีมจะสูญหายไปจากพื้นที่ที่สำรองไว้

ดีไซน์งานนำเสนอ

หมายเหตุ

สนับสนุน

ข้อความ

การจัดรูปแบบข้อความนานาชาติ

สนับสนุนบางส่วน

ข้อความ

การจัดแนวตามแนวนอน

สนับสนุนบางส่วน

ข้อความ

ไฮเปอร์ลิงก์

สนับสนุนบางส่วน

ไฮเปอร์ลิงก์ทั่วไปได้รับการสนับสนุน แต่ไฮเปอร์ลิงก์เมื่อวางเมาส์ไว้บนลิงก์จะไม่ได้รับการสนับสนุน

ข้อความ

รายการ

สนับสนุน

แอปพลิเคชัน ODF อื่นๆ อาจเปลี่ยนลำดับเลข/สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรืออาจไม่สนับสนุนเลย

ข้อความ

การจัดรูปแบบพื้นฐาน

สนับสนุน

ตัวเอียง ตัวหนา ขีดเส้นใต้ และขีดทับทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนในแอปพลิเคชัน ODF ขนาดฟอนต์ต่างๆ ได้รับการสนับสนุน

องค์ประกอบกราฟิก

ตารางด้านล่างแสดงฟีเจอร์กราฟิกPowerPoint Online จะได้รับการสนับสนุน สนับสนุนบางส่วน หรือไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument (.odp)

  • สนับสนุน    รูปแบบ PowerPoint และรูปแบบ OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้ กราฟิกที่ใช้ฟีเจอร์นี้จะปรากฏขึ้นและทำงานเหมือนกันในทั้งสองรูปแบบ

  • สนับสนุนบางส่วน    รูปแบบ PowerPoint และรูปแบบ OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้ แต่กราฟิกอาจปรากฏขึ้นแตกต่างกันระหว่างสองรูปแบบ ข้อมูลจะไม่สูญหายไประหว่างสองรูปแบบ แต่การจัดรูปแบบและวิธีที่คุณทำงานกับกราฟิกเหล่านี้อาจแตกต่างกัน

  • ไม่สนับสนุน    เนื่องจากความแตกต่างอย่างชัดเจนของฟีเจอร์และการปรับใช้งานระหว่างรูปแบบ PowerPoint และรูปแบบ OpenDocument ฟีเจอร์นี้จึงไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument ถ้าคุณวางแผนที่จะบันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบ OpenDocument อย่าใช้ฟีเจอร์เหล่านี้

ขอบเขตงาน

การสนับสนุน

ข้อคิดเห็น

รูปร่าง

สนับสนุน

อักษรศิลป์

สนับสนุนบางส่วน

รูปแบบ .odp ไม่สนับสนุนตัวเลือก อักษรศิลป์ ใน PowerPoint ดังนั้น อักษรศิลป์ จะถูกแปลงเป็นกล่องข้อความเมื่อบันทึก สีข้อความและสีพื้นข้อความจะถูกรักษาไว้ แต่เอฟเฟ็กต์ อักษรศิลป์ และการจัดรูปแบบจะสูญหายไป

รูปภาพ

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นตัวเลือกการแทรกและลิงก์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบ .odp

กราฟิก SmartArt

สนับสนุน

แปลงเป็นกลุ่มของรูปร่าง

เส้นขอบของวัตถุ

สนับสนุน

สไตล์เส้นขอบบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุน สไตล์เส้นขอบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เส้นขอบเริ่มต้น เส้นทึบสีดำ

การเติมวัตถุ

สนับสนุน

การจัดรูปแบบเส้น

สนับสนุน

สไตล์เส้นและสไตล์ปลายเส้นบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ .odp สไตล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งได้แก่เส้นทึบสีดำและลูกศรเปิดตามลำดับ

การครอบตัดรูปภาพ

สนับสนุน

สนับสนุนการครอบตัดรูปภาพแบบปกติ อย่างไรก็ตาม จะไม่สนับสนุนการครอบตัดรูปภาพด้วยรูปร่าง

ตัวเลือกรูปภาพสามมิติ

ไม่สนับสนุน

สไตล์รูปภาพ

สนับสนุนบางส่วน

เส้นขอบได้รับการสนับสนุนบางส่วน แต่อาจปรากฏในลักษณะที่ไม่เหมือนเดิม

ธีม

ไม่สนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

ใช้ PowerPoint (เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป) เพื่อเปิด หรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×