แก้ไขเอกสารใน Word Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คลิก แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word Online เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร

เมื่อคุณเปิดเอกสารจาก OneDrive, Word Online แสดงไว้ในมุมมองการอ่าน เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสารของคุณ สลับไปยังมุมมองการแก้ไข ซึ่งคุณสามารถเพิ่ม และลบเนื้อหา และทำสิ่งอื่น ๆ ที่ เช่นเดียวกัน:

  • เพิ่มตารางและรูปภาพ

  • ใช้สไตล์

  • ปรับการจัดรูปแบบ

  • แก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

คุณสามารถทำงานง่าย ๆ เหล่านี้ในมุมมองการอ่าน และมุมมองการแก้ไข:

  • ดูและเพิ่มข้อคิดเห็น

  • แชร์เอกสาร เพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมกันได้

  • ดาวน์โหลดสำเนา

  • พิมพ์

โปรดจำไว้ว่า เมื่อต้องการแก้ไขเอกสารใน Word Online ให้คลิก แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word Online

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×