แก้ไขเอกสารของคุณด้วยท่าทางที่เป็นธรรมชาติ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้งานได้ ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 ถ้าคุณคือสมาชิก Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดของ Office ซึ่งมีพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์สัมผัสระบบ Windows และอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยปากกาดิจิทัล เช่น Microsoft Surface ที่ใช้ Windows 10 TH2 หรือระบบปฏิบัติการที่ใหม่กว่า

นิ้วของคุณหรือปากกาดิจิทัลจะให้คุณเป็นอิสระจากแป้นพิมพ์เมื่อคุณทำงานบนอุปกรณ์ระบบสัมผัส นอกจากการวาด การเขียน และการเน้น เครื่องมือแก้ไขโดยใช้หมึกจะช่วยให้คุณสามารถใช้ท่าทางที่เป็นธรรมชาติ เช่น วงกลมเพื่อเลือก และขีดฆ่าเพื่อลบ

ภาพเคลื่อนไหวเครื่องมือแก้ไขโดยใช้หมึก

หมายเหตุ:  รูปภาพในบทความนี้มาจาก Word 2016 แต่เครื่องมือแก้ไขโดยใช้หมึกยังพร้อมใช้งานใน Word Mobile ด้วย

แก้ไขด้วยท่าทางที่เป็นธรรมชาติ

 1. เลือกแท็บ วาด บน Ribbon แล้วเลือก เครื่องมือแก้ไขหมึก

  ถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้งานปากกาดิจิตอลแต่มีอุปกรณ์ระบบสัมผัส ให้เลือก วาดด้วยการสัมผัส จากนั้นเลือก ตัวแก้ไขหมึก

  เครื่องมือแก้ไขหมึก
 2. เลือกสไตล์หมึกที่คุณต้องการจากกลุ่ม ปากกา

  แสดงแท็บรูปวาดใน Word 2016 โดยไฮไลต์ส่วนปากกาอยู่

  เมื่อต้องการดูตัวเลือกหมึกเพิ่มเติม ให้เลือกเลือกไอคอน เพิ่มเติม แสดงไอคอน "อื่นๆ" ในกลุ่ม ปากกา คุณสามารถเลือกสไตล์หมึกในแบบต่างๆ ได้ และคุณสามารถเพิ่มบางสไตล์ไปยังรายการโปรดเพื่อให้แสดงที่ด้านบนอย่างชัดเจนได้

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแก้ไขเอกสารของคุณโดยใช้ท่าทางที่เป็นธรรมชาติ

  วงกลมเพื่อเลือกข้อความ   

  วาดวงกลมรอบๆ ข้อความที่คุณต้องการเลือก คุณสามารถเลือกคำ ประโยค หรือย่อหน้าได้ เมื่อข้อความถูกเลือก จะแสดงเมนูการจัดรูปแบบ บนเมนูการจัดรูปแบบ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสี ฟอนต์ สไตล์ หรือเน้นข้อความที่เลือกได้ทันที

  แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ

  ขีดฆ่าเพื่อลบข้อความ   

  วาดเส้นผ่านข้อความโดยใช้ปากกาหรือการสัมผัสเพื่อลบคำหรือวลีในประโยค คุณสามารถลบกลุ่มประโยคหรือทั้งส่วนได้โดยการวาดเส้นเฉียง เส้นตรงแนวตั้ง หรือเส้นหยักบน/ล่างทับทั้งส่วน ข้อความระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการวาดเส้นจะถูกลบ

  ลบ

  หลังจากข้อความถูกลบ เมนูดรอปดาวน์จะปรากฏบนหน้าจอพร้อมกับตัวเลือกหมึก ถ้าคุณไม่ตั้งใจลบข้อความ ให้เลือก เลิกทำ เลือก ปล่อยไว้ยเป็นหมึก ถ้าคุณต้องการให้มีการขีดฆ่าในเอกสารของคุณ

  เพิ่มการเน้น   

  เลือกปากกาเน้นข้อความจากกลุ่ม ปากกา และวาดบนข้อความเพื่อเน้นข้อความ เมื่อต้องการนำการเน้นออก ให้วาดบนข้อความอีกครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเก็บบันทึกการแก้ไขหมึกของคุณไว้ คุณควรเปิด ติดตามการเปลี่ยนแปลง ในโหมดการทำเครื่องหมายทั่วไปบนแท็บ รีวิว ก่อนที่จะเริ่มการตรวจสอบเอกสารของคุณโดยใช้ตัวแก้ไขหมึก

ดูเพิ่มเติม

วาดและเขียนด้วยหมึกใน Office

บอกเราว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องมือแก้ไขหมึกและให้คำแนะนำในการปรับปรุง

ส่งคำแนะนำสำหรับการดำเนินการหรือท่าทางสัมผัสใหม่ๆ ที่คุณต้องการเห็นในตัวแก้ไขหมึกที่ https://word.uservoice.com/forums/304924-word-for-windows-desktop-application

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×