แก้ไขเวิร์กบุ๊กที่มีฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Excel Online

อัปเดตล่าสุด 05-10-2015

เมื่อคุณพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Microsoft Excel Online คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บอกว่าเวิร์กบุ๊กนั้นมีฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Excel Online ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนคือเนื้อหาหรือการทำงานในเวิร์กบุ๊กที่ทำให้ไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กนั้นเพื่อแก้ไข หรือในบางกรณีอาจทำให้ไม่สามารถดูในเบราว์เซอร์ได้ด้วย บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนในการแก้ไขเวิร์กบุ๊ก ซึ่งขึ้นกับฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในเวิร์กบุ๊กนั้น

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนฟีเจอร์ใน Excel Online ให้ดูที่ ความแตกต่างระหว่างการใช้เวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์และใน Excel

ในบทความนี้

ฉันสามารถดูเวิร์กบุ๊กได้ แต่ไม่สามารถดูฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนได้

เวิร์กบุ๊กมีฟีเจอร์ที่ทำให้ไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel Online ได้เลย

นำแมป XML ออก

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel

ฉันสามารถดูเวิร์กบุ๊กได้ แต่ไม่สามารถดูฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนได้

ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีวัตถุ เช่น ข้อคิดเห็น รูปร่าง หรือหมึก คุณสามารถดูข้อมูลในเวิร์กบุ๊กได้ แต่วัตถุเหล่านี้จะไม่แสดงในเบราว์เซอร์ ยิ่งกว่านั้น ถ้าเวิร์กบุ๊กมีตารางที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก (ตารางคิวรี) เวิร์กบุ๊กจะแสดงข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ล่าสุดในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป ไม่ใช่มุมมองของข้อมูลปัจจุบัน

เมื่อคุณแสดงเวิร์กบุ๊กเช่นนี้ใน Excel Online จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดแจ้งให้คุณทราบว่าเวิร์กบุ๊กนั้นไม่สามารถแสดงในเบราว์เซอร์ได้อย่างสมบูรณ์

ถ้าคุณพยายามแก้ไขเวิร์กบุ๊กนั้น จะมีข้อความแจ้งคุณว่าเวิร์กบุ๊กนั้นไม่สามารถแก้ไขในเบราว์เซอร์ได้ ข้อความจะให้คำแนะนำสั้นๆ สำหรับการสร้างสำเนาของเวิร์กบุ๊กดังกล่าว ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกนำออกจากสำเนา ซึ่งทำให้สำเนานั้นสามารถแก้ไขในเบราว์เซอร์ได้

แก้ไขสำเนาข้อความ

ถ้าคุณไม่มีปัญหากับการเอาฟีเจอร์ของเวิร์กบุ๊กออกเพื่อให้สามารถแก้ไขในเบราว์เซอร์ได้ ก็ให้ดำเนินการต่อและสร้างสำเนาขึ้นมา แต่ถ้าคุณไม่ต้องการทำงานกับสำเนาของเวิร์กบุ๊ก คุณยังคงสามารถใช้ Excel Online เพื่อเก็บและดูสำเนาส่วนกลางของเวิร์กบุ๊ก และคุณสามารถใช้คำสั่ง เปิดใน Excel ใน Excel Online เพื่อแก้ไขเวิร์กบุ๊กได้

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ถ้าคุณต้องการแก้ไขเวิร์กบุ๊กใน Excel Online ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในข้อความ ให้คลิก แก้ไขสำเนา

 2. ยอมรับชื่อใหม่ที่ Excel Online แนะนำมา หรือพิมพ์ชื่ออื่น แล้วคลิก บันทึก

  ข้อควรระวัง:  ถ้าคุณพิมพ์ชื่อที่ตรงกับชื่อต้นฉบับ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ไฟล์ที่มีอยู่ สำเนาต้นฉบับของเวิร์กบุ๊กจะหายไปเมื่อคุณคลิก บันทึก

 3. แก้ไขสำเนาใหม่ของเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ สำเนาเดิมจะไม่ถูกแตะต้อง

ถ้าคุณไม่ต้องการทำสำเนา และจะแก้ไขเวิร์กบุ๊กในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในข้อความ ให้คลิก ยกเลิก

 2. ใน Excel Online ให้คลิก แก้ไขเวิร์กบุ๊ก แล้วคลิก แก้ไขใน Excel

 3. แก้ไขเวิร์กบุ๊กในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป เมื่อคุณคลิกบันทึก บันทึก ใน Excel เวิร์กบุ๊กจะถูกจัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติบนเว็บไซต์ที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊กนี้

  หมายเหตุ:  ถ้าการคลิกผลลัพธ์ แก้ไขใน Excel ในข้อความที่ระบุว่าคุณไม่มีเบราว์เซอร์ที่ให้การสนับสนุนหรือไม่มี Excel เวอร์ชันที่ถูกต้อง ให้ดูที่ ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel ในท้ายบทความนี้

ด้านบนของหน้า

เวิร์กบุ๊กมีฟีเจอร์ที่ทำให้ไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel Online ได้เลย

ฟีเจอร์บางอย่าง เช่น โครงการ VBA (แมโคร) และ การแมปของ XML จะทำให้ไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel Online ได้เลย

เมื่อคุณพยายามดูหรือแก้ไขเวิร์กบุ๊กเช่นนี้ใน Excel Online จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดแจ้งให้คุณทราบว่าเวิร์กบุ๊กนั้นไม่สามารถเปิดในเบราว์เซอร์ได้

ถ้าคุณมีสิทธิ์แก้ไขเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อปได้ ในข้อความ ให้คลิก เปิดใน Excel

ถ้าคุณเห็นข้อความที่ระบุว่าคุณไม่มีเบราว์เซอร์ที่ให้การสนับสนุนหรือไม่มี Excel เวอร์ชันที่ถูกต้อง ให้ดูที่ ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel ในท้ายบทความนี้

ด้านบนของหน้า

นำแมป XML ออก

สิ่งสำคัญในการนำแมป XML ออกจากเวิร์กบุ๊กเพื่อให้สามารถเปิดในเบราว์เซอร์คือการค้นหาคำสั่ง XML วิธีการมีดังนี้:

 1. เปิดไฟล์ที่มีแมป XML ใน Excel เวอร์ชันเดสก์ท็อป

 2. ที่ขอบของแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิกหรือแตะที่ลูกศรดรอปดาวน์ แล้วเลือก แล้วเลือก คำสั่งเพิ่มเติม

  ใช้ดรอปดาวน์แถบเครื่องมือด่วนแบบกำหนดเองเพื่อเข้าถึงคำสั่งที่ไม่ได้อยู่บน Ribbon
 3. ในกล่อง เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด แล้วเลื่อนลงมาเพื่อเลือก XML จากนั้นคลิกหรือแตะที่ เพิ่ม และ ตกลง

  ในรายการคำสั่ง ให้เลือก XML จากนั้นคลิก เพิ่ม
 4. บนแถบเครื่องมือด่วน ให้ไปที่ XML > แหล่งข้อมูล เพื่อเปิดหน้างาน แหล่งข้อมูลของ XML

  บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก XML
 5. ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล XML ให้คลิกหรือแตะที่ การแมปของ XML แล้วเลือกชื่อการแมปของ XML จากนั้นคลิกหรือแตะที่ ลบ

ด้านบนของหน้า

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel

ถ้าคุณคลิก เปิดใน Excel ใน Excel Online คุณอาจเห็นข้อความที่ระบุว่าคุณไม่มีเบราว์เซอร์ที่ให้การสนับสนุนหรือไม่มี Excel เวอร์ชันที่ถูกต้อง ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ใช้ Office Excel 2003 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (Windows) หรือใช้ Excel for Mac 2008 เวอร์ชัน 12.2.9 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (Mac)

  • Windows: ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2003 ให้ติดตั้ง Service Pack ล่าสุด ถ้าเวอร์ชันของ Excel ของคุณเก่ากว่าเวอร์ชัน 2003 หรือคุณไม่มี Excel ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ล่าสุดเมื่อได้รับพร้อมท์

  • Mac: ถ้าเวอร์ชันของ Excel for Mac 2008 ของคุณเก่ากว่า 12.2.9 หรือคุณไม่มี Excel for Mac ให้ดาวน์โหลด Office for Mac รุ่นทดลองใช้

 • ใช้ Firefox, Internet Explorer (Windows) หรือ Safari (Mac) ถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer ให้อนุญาตให้ตัวควบคุม ActiveX ทำงาน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการใช้คำสั่ง แก้ไขใน Excel

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×