แก้ไขเทมเพลต

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากเทมเพลตที่มีอยู่แล้วหรืออัปเดตหนึ่งในเทมเพลตของคุณเอง เครื่องมือที่มีอยู่แล้วใน Word จะช่วยคุณอัปเดตเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เมื่อต้องการอัปเดตเทมเพลตของคุณ ให้เปิดไฟล์ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วบันทึกเทมเพลต

 1. คลิก ไฟล์ > เปิด

 2. ดับเบิลคลิกที่พีซีนี้ (ใน Word 2013 ดับเบิลคลิกที่คอมพิวเตอร์ )

 3. เรียกดูโฟลเดอร์ เทมเพลต Office แบบกำหนดเอง ที่อยู่ภายใต้ เอกสารของฉัน

 4. คลิกเทมเพลตของคุณ แล้วคลิก เปิด

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นบันทึกแล้วปิดเทมเพลต

การสร้างเทมเพลต

เพิ่มเอกสารสำเร็จรูปลงในเทมเพลตของคุณ

เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาลงในเทมเพลตของคุณ

เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา

แทรกตัวควบคุมข้อความตรงจุดที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความได้

แทรกตัวควบคุมรูปภาพ

แทรกกล่องคำสั่งผสมหรือรายการดรอปดาวน์

แทรกตัวใช้เลือกวันที่

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

แทรกตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูป

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

เพิ่มข้อความแนะนำวิธีใช้ลงในเทมเพลต

เพิ่มการป้องกันลงในเทมเพลต

เพิ่มการป้องกันในบางส่วนของเทมเพลต

กำหนดรหัสผ่านให้กับเพื่อนร่วมงาน

เพิ่มเอกสารสำเร็จรูปลงในเทมเพลตของคุณ

เอกสารสำเร็จรูปเป็นบางส่วนของเนื้อหาหรือส่วนของเอกสารอื่นๆ ที่นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งถูกเก็บไว้ในแกลเลอรีต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้ตลอดเวลา คุณสามารถบันทึกเอกสารสำเร็จรูปและแจกจ่ายไปยังเทมเพลตต่างๆ ได้

ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างเทมเพลตรายงานที่มีจดหมายปะหน้าสองรายการให้กับผู้ใช้ของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเลือกใช้ได้ เมื่อพวกเขาสร้างรายงานของตนเองโดยยึดตามเทมเพลตของคุณ

เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาลงในเทมเพลตของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตของคุณยืดหยุ่นโดยการเพิ่มและกำหนดค่าตัวควบคุมเนื้อหา เช่น คัวควบคุม Rich Text, รูปภาพ, รายการดรอปดาวน์ หรือตัวใช้เลือกวันที่

ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างเทมเพลตที่รวมรายการดรอปดาวน์เอาไว้ ถ้าคุณอนุญาตให้มีการแก้ไขในรายการดรอปดาวน์ บุคคลอื่นจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเลือกรายการตามที่ต้องการได้

หมายเหตุ: ถ้าตัวควบคุมเนื้อหาไม่พร้อมใช้งาน อาจเป็นไปได้ว่าคุณเปิดเอกสารหรือเทมเพลตที่สร้างใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อต้องการใช้ตัวควบคุมเนื้อหา คุณจะต้องแปลงเอกสารไปเป็นรูปแบบไฟล์ Word 2013 โดยการคลิกที่ ไฟล์ > ข้อมูล > แปลง แล้วคลิก ตกลง หลังจากที่คุณแปลงเอกสารหรือเทมเพลตแล้ว ให้บันทึก

ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา คุณจำเป็นต้องแสดงแท็บ นักพัฒนา

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง

 2. ภายใต้ กำหนด Ribbon เอง ให้เลือก แท็บหลัก

 3. ในรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

การเปิดแท็บ นักพัฒนา ใน Ribbon ของ Word

เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา

บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ แล้วแทรกตัวควบคุมที่คุณต้องการ

ปุ่มออกแบบในโหมดนักพัฒนา

แทรกตัวควบคุมข้อความตรงจุดที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความได้

ในตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบข้อความเป็นตัวหนาหรือตัวเอียง และพวกเขาสามารถพิมพ์หลายย่อหน้าได้ ถ้าคุณต้องการจำกัดสิ่งที่ผู้ใช้เพิ่ม ให้แทรกตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา

 1. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text ตัวควบคุม Rich Text หรือ ตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา ตัวควบคุมข้อความธรรมดา

แทรกตัวควบคุมรูปภาพ

 1. คลิกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมรูปภาพ ตัวควบคุมรูปภาพ

แทรกกล่องคำสั่งผสมหรือรายการดรอปดาวน์

ในกล่องคำสั่งผสม ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกที่คุณให้ไว้หรือพวกเขาสามารถพิมพ์ข้อมูลของพวกเขาเองได้ ในรายการดรอปดาวน์ ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกเท่านั้น

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหากล่องคำสั่งผสม ตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสม หรือ ตัวควบคุมเนื้อหารายการดรอปดาวน์ ตัวควบคุมเมนูดรอปดาวน์

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหา จากนั้น บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการตัวเลือก ให้คลิก เพิ่ม ภายใต้ คุณสมบัติของกล่องคำสั่งผสม หรือ คุณสมบัติของรายการแบบหล่นลง

 4. พิมพ์ตัวเลือกลงในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง เช่น ใช่, ไม่ใช่ หรือ อาจจะ ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งตัวเลือกทั้งหมดอยู่ในรายการดรอปดาวน์

 5. กรอกคุณสมบัติอื่นๆ ลงไปตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ผู้ใช้จะไม่สามารถคลิกตัวเลือกได้

แทรกตัวใช้เลือกวันที่

 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหาตัวใช้เลือกวันที่ ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย ตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

แทรกตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูป

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเมื่อคุณต้องการให้คนอื่นเลือกกลุ่มข้อความกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเมื่อคุณต้องการให้บุคคลอื่นสามารถเลือกกลุ่มข้อความกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังตั้งค่าเทมเพลตสัญญา และคุณต้องการเพิ่มข้อความต้นแบบอื่นๆ ตามความต้องการเฉพาะของสัญญานั้นๆ คุณสามารถสร้างตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text สำหรับข้อความต้นแบบแต่ละเวอร์ชัน แล้วคุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text นั้น

คุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปในฟอร์มได้

 1. คลิกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหาแบบเอกสารสำเร็จรูป ตัวควบคุมแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป

 3. คลิกตัวควบคุมเนื้อหาเพื่อเลือก

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

 5. คลิก แกลเลอรี และ ประเภท สำหรับเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการให้ใช้งานได้ในตัวควบคุมเอกสารสำเร็จรูป

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

 1. เลือกตัวควบคุมเนื้อหา แล้วคลิก คุณสมบัติ ในกลุ่ม ตัวควบคุม

  คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ให้เลือกว่าตัวควบคุมเนื้อหาจะสมารถลบหรือแก้ไข เมื่อมีคนใช้เทมเพลตของคุณได้หรือไม่

 3. เมื่อต้องการรวมตัวควบคุมเนื้อหาหลายรายการ หรือย่อหน้าบางส่วนของข้อความไว้ด้วยกัน ให้เลือกตัวควบคุมหรือข้อความนั้น แล้วคลิก กลุ่ม ในกลุ่ม ตัวควบคุม

  ปุ่ม กลุ่มโหมดนักพัฒนา

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีย่อหน้าเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิดชอบสามย่อหน้า ถ้าคุณใช้คำสั่ง กลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มทั้งสามย่อหน้า ย่อหน้าเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิดชอบสามย่อหน้านี้จะไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้แบบเป็นกลุ่มเท่านั้น

เพิ่มข้อความแนะนำวิธีใช้ลงในเทมเพลต

ข้อความแนะนำวิธีใช้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเทมเพลตที่คุณสร้าง คุณสามารถเปลี่ยนข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นได้ในตัวควบคุมเนื้อหา

เมื่อต้องการกำหนดข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้เทมเพลตของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม คลิก โหมดออกแบบ

  ปุ่มออกแบบในโหมดนักพัฒนา

 2. คลิกที่ตัวควบคุมเนื้อหาในที่ซึ่งคุณต้องการแก้ไขข้อความแนะนำวิธีใช้พื้นที่ที่สำรองไว้

 3. แก้ไขตัวแทนข้อความและจัดรูปแบบตัวแทนข้อความตามที่คุณต้องการ

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ เพื่อปิดฟีเจอร์การออกแบบและบันทึกข้อความแนะนำวิธีใช้

เพิ่มการป้องกันลงในเทมเพลต

คุณสามารถเพิ่มการป้องกันลงในตัวควบคุมเนื้อหาแต่ละตัวในเทมเพลตเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีคนลบหรือแก้ไขตัวควบคุมเนื้อหาที่ระบุหรือกลุ่มตัวควบคุมของคุณ หรือคุณสามารถป้องกันเนื้อหาเทมเพลตทั้งหมดได้ด้วยรหัสผ่าน

เพิ่มการป้องกันในบางส่วนของเทมเพลต

 1. เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการเพิ่มการป้องกัน

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการจำกัดการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: เลือกตัวควบคุมหลายรายการโดยการกดแป้น CRTL ค้างไว้ในขณะที่คลิกตัวควบคุมเหล่านั้น

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กลุ่ม จากนั้นคลิก กลุ่ม อีกครั้ง

  ตัวควบคุมกลุ่มโหมดนักพัฒนา

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

 5. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ภายใต้ การล็อก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกกล่องโต้ตอบ ไม่สามารถลบตัวควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งจะอนุญาตให้แก้ไขตัวควบคุมเนื้อหาได้ แต่จะไม่สามารถลบตัวควบคุมออกจากเทมเพลตหรือเอกสารที่ใช้เทมเพลตนั้นได้

  • เลือกกล่องโต้ตอบ ไม่สามารถกแ้ตัวควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งจะอนุญาตให้คุณลบตัวควบคุมได้ แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไขเนื้อหาในตัวควบคุมได้

ใช้การตั้งค่านี้ เมื่อคุณต้องการป้องกันข้อความ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมักจะใส่ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเอาไว้ด้วย คุณสามารถทำให้แน่ใจได้ว่า ข้อความเหล่านั้นจะยังคงเหมือนเดิม และคุณสามารถลบข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อความเหล่านั้นได้

กำหนดรหัสผ่านให้กับเพื่อนร่วมงาน

เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสารและให้ผู้รีวิวที่ทราบรหัสผ่านเท่านั้นที่จะสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการกำหนดรหัสผ่าน

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข

 3. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 4. พิมพ์รหัสผ่านในกล่อง ใส่รหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช่รหัสผ่าน ทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงการจำกัดการแก้ไขของคุณได้

ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากซึ่งประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่รวมองค์ประกอบเหล่านี้ไว้ด้วยกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย House27 รหัสผ่านควรมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งรหัสผ่านมีความยาวมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้น

คุณจำเป็นจะต้องจำรหัสผ่านของคุณให้ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนให้แก่คุณได้ ให้จดบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้และนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นในการป้องกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×