ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แก้ไขส่วนที่วางผิดตำแหน่งใน OneNote

การสมัครใช้งาน Office 365, Office 2019, OneNote 2016, OneNote 2013, OneNote 2010

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะปรากฏในสมุดบันทึกเมื่อ OneNote พยายามซิงค์การเปลี่ยนแปลงไปยังส่วนสมุดบันทึกแต่ไม่สามารถค้นหาไฟล์ส่วนได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวไอคอนส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะปรากฏในรายการสมุดบันทึกของคุณ

ส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะยังคงอยู่ในสมุดบันทึกที่แชร์จนกว่า OneNote จะพบตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของส่วนนั้น หรือจนกว่าคุณหรือผู้ใช้คนอื่นจะย้ายหรือลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งนี้

หมายเหตุ: การย้ายและการลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะแตกต่างจากการจัดเรียงส่วน หรือการลบส่วน ที่คุณไม่ต้องการ

ย้ายส่วนที่วางผิดตำแหน่งไปที่สมุดบันทึกอื่น

ถ้าส่วนในสมุดบันทึกที่แชร์ไม่สามารถซิงค์ได้ แต่คุณต้องการเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนนั้นไว้ ให้ย้ายส่วนที่ซิงค์ไม่ได้นี้ไปที่สมุดบันทึกอื่นได้

 1. คลิก ส่วนที่วางผิดตำแหน่ง ในรายการสมุดบันทึก

 2. คลิกขวาที่แท็บของส่วนที่วางผิดตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายแล้วเลือกย้ายหรือคัดลอก

 3. ในกล่องโต้ตอบย้ายหรือคัดลอกส่วนให้เลือกสมุดบันทึกหรือตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการย้ายส่วนไป

ลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกจากสมุดบันทึกของคุณ

ถ้าคุณตั้งใจลบส่วนออกและไม่ต้องการซิงค์การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในส่วนนั้นอีกต่อไป คุณสามารถลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกได้

 1. คลิก ส่วนที่วางผิดตำแหน่ง ในรายการสมุดบันทึก

 2. ในรายการของส่วนที่วางผิดตำแหน่ง ให้คลิกขวาที่ชื่อของส่วนที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้คุณจะต้องลบส่วนอย่างถาวร ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องการทำเช่นนั้นให้ย้ายส่วนไปยังส่วนอื่นของสมุดบันทึกของคุณแทน

ไอคอนส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะปรากฏขึ้นใกล้กับด้านล่างของแถบนำทางเหนือไอคอนสมุดบันทึกทั้งหมด:

ปุ่มส่วนที่วางผิดตำแหน่งบนแถบนำทาง OneNote

ไอคอนสมุดบันทึก1

ไอคอนบันทึกบันทึกย่อ

3ไอคอนส่วนที่ผิดตำแหน่ง

4. ไอคอนสมุดบันทึกทั้งหมด

ส่วนที่วางผิดตำแหน่งยังอาจปรากฏในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังส่วนที่ถูกลบในตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์โดยผู้ใช้อื่น

 • คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังส่วนที่ถูกย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นโดยผู้ใช้อื่น ถ้าส่วนถูกย้ายไปยังสมุดบันทึกที่แชร์อื่นที่เปิดอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ OneNote จะสามารถค้นพบไฟล์ส่วนและซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงของคุณได้อย่างถูกต้องที่ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ในกรณีนี้ไอคอนส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะหายไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงจะถูกซิงโครไนซ์

ส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะยังคงอยู่ในสมุดบันทึกที่แชร์จนกว่า OneNote จะพบตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของส่วนหรือจนกว่าคุณหรือผู้ใช้คนอื่นจะย้ายหรือลบส่วนที่วางผิดตำแหน่ง

ย้ายส่วนที่วางผิดตำแหน่งไปที่สมุดบันทึกอื่น

ถ้าส่วนในสมุดบันทึกที่แชร์ไม่สามารถซิงโครไนซ์ได้อีกต่อไปแต่คุณต้องการเก็บข้อมูลที่มีอยู่คุณสามารถย้ายส่วนที่ไม่มีการซิงโครไนซ์ไปยังสมุดบันทึกอื่นได้ การดำเนินการนี้จะเอาออกจากสมุดบันทึกที่แชร์ในขณะที่รักษาเนื้อหา

 1. คลิกขวาที่แท็บของส่วนที่วางผิดตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายแล้วคลิกย้ายบนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายส่วนไปยัง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันไปไว้ด้านหน้าของแท็บส่วนอื่นให้คลิกแท็บส่วนเป้าหมายในรายการแล้วคลิกย้ายไปข้างหน้า

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันที่อยู่ด้านหลังของแท็บส่วนอื่นให้คลิกแท็บส่วนเป้าหมายในรายการแล้วคลิกย้ายหลังจาก

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันไปยังกลุ่มส่วนหรือลงในสมุดบันทึกที่ไม่มีส่วนใดๆที่มีอยู่ให้คลิกกลุ่มส่วนเป้าหมายหรือสมุดบันทึกในรายการแล้วคลิกย้ายไปยัง

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกลุ่มส่วนใหม่ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งในรายการแล้วคลิกสร้างกลุ่มส่วนใหม่ก่อนที่คุณจะย้ายส่วนปัจจุบัน

ลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกจากสมุดบันทึกของคุณ

ถ้าส่วนในสมุดบันทึกที่แชร์ถูกลบออกและคุณไม่จำเป็นต้องซิงโครไนซ์หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณอีกต่อไปให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ที่ด้านล่างของแถบนำทางให้คลิกส่วนที่วางผิดตำแหน่ง รูปปุ่ม

 2. ในรายการของส่วนที่วางผิดตำแหน่งให้คลิกขวาที่ชื่อของส่วนที่คุณต้องการลบแล้วคลิกลบ

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งข้อมูลที่มีอยู่จะถูกละทิ้งอย่างถาวร ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะละทิ้งส่วนที่วางผิดตำแหน่งถาวรอย่างถาวรหรือไม่คุณสามารถย้ายไปยังส่วนอื่นของสมุดบันทึกของคุณแทนที่จะลบออกได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×