แก้ไขส่วนที่วางผิดตำแหน่งใน OneNote

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่วนที่วางผิดตำแหน่งปรากฏในสมุดบันทึกเมื่อ OneNote พยายามซิงค์การเปลี่ยนแปลงไปยังสมุดบันทึกส่วน แต่ไม่สามารถค้นหาไฟล์ส่วน เมื่อเกิดขึ้น เป็นไอคอนส่วนที่วางผิดตำแหน่งปรากฏในรายการสมุดบันทึกของคุณ

ส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะยังคงอยู่ในสมุดบันทึกที่แชร์จนกว่า OneNote จะพบตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของส่วนนั้น หรือจนกว่าคุณหรือผู้ใช้คนอื่นจะย้ายหรือลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งนี้

หมายเหตุ: การย้ายและการลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะแตกต่างจากการจัดเรียงส่วน หรือการลบส่วน ที่คุณไม่ต้องการ

ย้ายส่วนที่วางผิดตำแหน่งไปที่สมุดบันทึกอื่น

ถ้าส่วนในสมุดบันทึกที่แชร์ไม่สามารถซิงค์ได้ แต่คุณต้องการเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนนั้นไว้ ให้ย้ายส่วนที่ซิงค์ไม่ได้นี้ไปที่สมุดบันทึกอื่นได้

 1. คลิก ส่วนที่วางผิดตำแหน่ง ในรายการสมุดบันทึก

 2. คลิกขวาแท็บของส่วนที่วางผิดตำแหน่งที่คุณต้องการย้าย จากนั้น เลือกย้าย หรือคัดลอก

 3. ในกล่องโต้ตอบย้ายหรือคัดลอกส่วน เลือกสมุดบันทึกหรือตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการย้ายส่วนไป

ลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกจากสมุดบันทึกของคุณ

ถ้าคุณตั้งใจลบส่วนออกและไม่ต้องการซิงค์การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในส่วนนั้นอีกต่อไป คุณสามารถลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกได้

 1. คลิก ส่วนที่วางผิดตำแหน่ง ในรายการสมุดบันทึก

 2. ในรายการของส่วนที่วางผิดตำแหน่ง ให้คลิกขวาที่ชื่อของส่วนที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณจะลบส่วนออกอย่างถาวร ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าต้องการทำเช่นนั้นหรือไม่ ให้ย้ายส่วนดังกล่าวไปยังส่วนอื่นของสมุดบันทึกแทน

ไอคอนส่วนที่วางผิดตำแหน่ง จะปรากฏขึ้นใกล้กับด้านล่างของแถบนำทาง เหนือไอคอนสมุดบันทึกทั้งหมด:

ปุ่มส่วนที่วางผิดตำแหน่งบนแถบนำทาง OneNote

1 ไอคอนสมุดบันทึก

2 การไอคอนบันทึกย่อที่จัดหมวดหมู่

3 ไอคอนส่วนวางผิดตำแหน่ง

4 ไอคอนสมุดบันทึกทั้งหมด

ส่วนที่วางผิดตำแหน่งอาจปรากฏในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงไปยังส่วนที่ถูกลบในตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์ โดยผู้ใช้อื่น

 • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงไปยังส่วนที่ถูกย้ายไปยังตำแหน่งอื่น โดยผู้ใช้อื่น ถ้าส่วนถูกย้ายไปยังสมุดบันทึกที่แชร์อื่นที่เปิดอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ OneNote สามารถ rediscover ไฟล์ส่วน และถูกซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงของคุณไปที่ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ในกรณีนี้ ไอคอนส่วนที่วางผิดตำแหน่ง หายไปหลังจากที่มีการซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่วางผิดตำแหน่งยังอยู่ในสมุดบันทึกที่แชร์จน กระทั่ง OneNote ค้นพบตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของส่วน หรือคุณหรือผู้ใช้อื่นย้าย หรือลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งดังกล่าว

ย้ายส่วนที่วางผิดตำแหน่งไปที่สมุดบันทึกอื่น

ถ้าส่วนในสมุดบันทึกที่แชร์ไม่สามารถซิงโครไนซ์ แต่คุณต้องการเก็บข้อมูลที่ประกอบด้วย คุณสามารถย้ายส่วนที่ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกอื่น ซึ่งเอาออกจากสมุดบันทึกที่แชร์ในขณะเก็บรักษาเนื้อหา

 1. คลิกขวาแท็บของส่วนที่วางผิดตำแหน่งที่คุณต้องการย้าย แล้ว คลิ กย้าย บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายส่วนไปยัง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันไปไว้ด้านหน้าของแท็บส่วนอื่น ให้คลิกแท็บส่วนเป้าหมายในรายการนั้น จากนั้นคลิก ย้ายไปด้านหน้า

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันไปไว้ด้านหลังของแท็บส่วนอื่น ให้คลิกแท็บส่วนเป้าหมายในรายการนั้น จากนั้นคลิก ย้ายไปด้านหลัง

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันไปไว้ในกลุ่มส่วน หรือในสมุดบันทึกที่ไม่มีส่วนใดอยู่ ให้คลิกกลุ่มส่วนหรือสมุดบันทึกเป้าหมายในรายการ แล้วจึงคลิก ย้ายไปใน

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกลุ่มส่วนใหม่ เลือกตำแหน่งที่ตั้งในรายการ แล้ว คลิ กสร้าง กลุ่มส่วนใหม่ ก่อนที่คุณย้ายส่วนปัจจุบัน

ลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกจากสมุดบันทึกของคุณ

ถ้าคุณตั้งใจลบส่วนในสมุดบันทึกที่แชร์ได้ และคุณไม่ต้องการซิงโครไนซ์ หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. ที่ด้านล่างของแถบนำทาง คลิกส่วนที่วางผิดตำแหน่ง รูปปุ่ม

 2. ในรายการของส่วนที่วางผิดตำแหน่ง คลิกขวาชื่อของส่วนที่คุณต้องการลบ แล้ว คลิ กลบ

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบส่วนวางผิดตำแหน่ง ข้อมูลนั้นจะถูกยกเลิกอย่างถาวร ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะละทิ้งส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกอย่างถาวร คุณสามารถย้ายไปยังอีกส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกของคุณเป็นการลบออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×