แก้ไขส่วนที่วางผิดตำแหน่งใน OneNote

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Misplaced sections appear in a notebook when OneNote tries to sync changes to a notebook section, but can't find the section file. When that happens, a Misplaced Sections icon appears in your Notebook list.

ส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะยังคงอยู่ในสมุดบันทึกที่แชร์จนกว่า OneNote จะพบตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของส่วนนั้น หรือจนกว่าคุณหรือผู้ใช้คนอื่นจะย้ายหรือลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งนี้

หมายเหตุ: การย้ายและการลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะแตกต่างจากการจัดเรียงส่วน หรือการลบส่วน ที่คุณไม่ต้องการ

ย้ายส่วนที่วางผิดตำแหน่งไปที่สมุดบันทึกอื่น

ถ้าส่วนในสมุดบันทึกที่แชร์ไม่สามารถซิงค์ได้ แต่คุณต้องการเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนนั้นไว้ ให้ย้ายส่วนที่ซิงค์ไม่ได้นี้ไปที่สมุดบันทึกอื่นได้

 1. คลิก ส่วนที่วางผิดตำแหน่ง ในรายการสมุดบันทึก

 2. Right-click the tab of the misplaced section that you want to move, and then choose Move or copy.

 3. In the Move or Copy Section dialog box, select the notebook or location you want to move the section to.

ลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกจากสมุดบันทึกของคุณ

ถ้าคุณตั้งใจลบส่วนออกและไม่ต้องการซิงค์การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในส่วนนั้นอีกต่อไป คุณสามารถลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกได้

 1. คลิก ส่วนที่วางผิดตำแหน่ง ในรายการสมุดบันทึก

 2. ในรายการของส่วนที่วางผิดตำแหน่ง ให้คลิกขวาที่ชื่อของส่วนที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณจะลบส่วนออกอย่างถาวร ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าต้องการทำเช่นนั้นหรือไม่ ให้ย้ายส่วนดังกล่าวไปยังส่วนอื่นของสมุดบันทึกแทน

The Misplaced Sections icon will appear near the bottom of the Navigation Bar, above the All Notebooks icon:

ปุ่มส่วนที่วางผิดตำแหน่งบนแถบนำทาง OneNote

1. Notebook icon

2. Unfiled Notes icon

3. Misplaced Sections icon

4. All Notebooks icon

Misplaced sections may also appear in the following situations:

 • You made changes to a section that was deleted in the shared location by another user.

 • You made changes to a section that was moved to a different location by another user. If the section was moved to another shared notebook that is open on your computer, OneNote can rediscover the section file and properly synchronize your changes to it at the new location. In this case, the Misplaced Sections icon disappears after the changes are synchronized.

Misplaced sections remain in the shared notebook until OneNote discovers the new location of the section, or until you or another user moves or deletes the misplaced section.

ย้ายส่วนที่วางผิดตำแหน่งไปที่สมุดบันทึกอื่น

If a section in a shared notebook can no longer be synchronized but you want to keep the information that it contains, you can move the unsynchronized section to another notebook. This removes it from the shared notebook while preserving its contents.

 1. Right-click the tab of the misplaced section that you want to move, and then click Move on the shortcut menu.

 2. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายส่วนไปยัง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันไปไว้ด้านหน้าของแท็บส่วนอื่น ให้คลิกแท็บส่วนเป้าหมายในรายการนั้น จากนั้นคลิก ย้ายไปด้านหน้า

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันไปไว้ด้านหลังของแท็บส่วนอื่น ให้คลิกแท็บส่วนเป้าหมายในรายการนั้น จากนั้นคลิก ย้ายไปด้านหลัง

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันไปไว้ในกลุ่มส่วน หรือในสมุดบันทึกที่ไม่มีส่วนใดอยู่ ให้คลิกกลุ่มส่วนหรือสมุดบันทึกเป้าหมายในรายการ แล้วจึงคลิก ย้ายไปใน

   เคล็ดลับ: To create a new section group, select a location in the list, and then click Create New Section Group before you move the current section.

ลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกจากสมุดบันทึกของคุณ

If a section in a shared notebook was intentionally deleted and you no longer need to synchronize or save your changes, do the following:

 1. At the bottom of the Navigation Bar, click Misplaced Sections รูปปุ่ม .

 2. In the list of misplaced sections, right-click the name of the section that you want to delete, and then click Delete.

  สิ่งสำคัญ: When you delete a misplaced section, the information it contains is permanently discarded. If you are not sure whether to permanently discard a misplaced section, you can move it to another part of your notebook instead of deleting it.

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×