แก้ไขส่วนที่วางผิดตำแหน่งใน OneNote 2016 สำหรับ Windows

ส่วนที่วางผิดตำแหน่งอาจปรากฏขึ้นในสมุดบันทึกเมื่อ OneNote 2016 พยายามซิงค์การเปลี่ยนแปลงลงในส่วนของสมุดบันทึกแต่ไม่พบไฟล์ของส่วนนั้น เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ไอคอน ส่วนที่วางผิดตำแหน่ง จะปรากฏขึ้นในรายการ สมุดบันทึก ของคุณ

ส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะยังคงอยู่ในสมุดบันทึกที่แชร์จนกว่า OneNote จะพบตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของส่วนนั้น หรือจนกว่าคุณหรือผู้ใช้คนอื่นจะย้ายหรือลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งนี้

หมายเหตุ: การย้ายและการลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะแตกต่างจากการจัดเรียงส่วน หรือการลบส่วน ที่คุณไม่ต้องการ

ย้ายส่วนที่วางผิดตำแหน่งไปที่สมุดบันทึกอื่น

ถ้าส่วนในสมุดบันทึกที่แชร์ไม่สามารถซิงค์ได้ แต่คุณต้องการเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนนั้นไว้ ให้ย้ายส่วนที่ซิงค์ไม่ได้นี้ไปที่สมุดบันทึกอื่นได้

  1. คลิกขวาที่แท็บของส่วนที่วางผิดตำแหน่งที่คุณต้องการย้าย แล้วเลือก ย้าย

  2. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายส่วนไปยัง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันไปไว้ด้านหน้าของแท็บส่วนอื่น ให้คลิกแท็บส่วนเป้าหมายในรายการนั้น จากนั้นเลือก ย้ายไปด้านหน้า

    • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันไปไว้ด้านหลังของแท็บส่วนอื่น ให้คลิกแท็บส่วนเป้าหมายในรายการนั้น จากนั้นเลือก ย้ายไปด้านหลัง

    • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันไปไว้ในกลุ่มส่วน หรือในสมุดบันทึกที่ไม่มีส่วนใดอยู่ ให้คลิกกลุ่มส่วนหรือสมุดบันทึกเป้าหมายในรายการ แล้วเลือก ย้ายไปใน

ลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกจากสมุดบันทึกของคุณ

ถ้าคุณตั้งใจลบส่วนออกและไม่ต้องการซิงค์การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในส่วนนั้นอีกต่อไป คุณสามารถลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกได้

  1. คลิก ส่วนที่วางผิดตำแหน่ง ในรายการสมุดบันทึก

  2. ในรายการของส่วนที่วางผิดตำแหน่ง ให้คลิกขวาที่ชื่อของส่วนที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณจะลบส่วนออกอย่างถาวร ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าต้องการทำเช่นนั้นหรือไม่ ให้ย้ายส่วนดังกล่าวไปยังส่วนอื่นของสมุดบันทึกแทน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×