แก้ไขสไตล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการแก้ไขคุณสมบัติของสไตล์ในการใช้ภายนอก แบบอินไลน์ หรือภายในสไตล์ชี (CSS), คุณสามารถเริ่มต้น โดยใช้บานหน้าต่างงานคุณสมบัติ CSS หรือบานหน้าต่างงานใช้สไตล์ บานหน้าต่างงานใช้สไตล์ ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขสไตล์ใด ๆ อยู่ในสไตล์ชีของเว็บเพจปัจจุบัน สไตล์คู่ที่ไม่ได้ใช้เว็บเพจ บานหน้าต่างงานคุณสมบัติ CSS ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขเฉพาะลักษณะที่ใช้เว็บเพจปัจจุบัน สไตล์ที่คุณสามารถเลือกในมุมมองโค้ด หรือลักษณะใด ๆ ในไฟล์.css ภายนอกที่เปิดอยู่

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อสไตล์นคลาส และอัปเดตการอ้างอิงไปยังสไตล์นั้นพร้อมกัน ใช้คำสั่งการเปลี่ยนชื่อคลาส ในบานหน้าต่างงานใช้สไตล์สไตล์จัดการ หรือคุณสมบัติ CSS ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อสไตล์นชั้นเรียน โดยใช้กล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนสไตล์ แทน อ้างอิงไปยังสไตล์นั้นจะไม่อัปเดสำหรับคุณ วิธีใดก็ตามที่คุณใช้เพื่อเปลี่ยนชื่อ id นสไตล์ หรือเปลี่ยนชนิดตัวเลือกของสไตล์ การอ้างอิงไปยังสไตล์นั้นชนิดใด ๆ ไม่ได้รับการอัปเด คุณต้องอัปเดตการด้วยตัวคุณเอง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนชื่อสไตล์นคลาส

ปรับเปลี่ยนสไตล์ โดยใช้บานหน้าต่างงานคุณสมบัติ CSS

ปรับเปลี่ยนสไตล์ โดยใช้กล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนสไตล์

เปลี่ยนชื่อสไตล์นคลาส

 1. เปิดเว็บเพจที่ประกอบด้วย CSS ที่ประกอบด้วยสไตล์นคลาสที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในบานหน้าต่างงานใช้สไตล์ ชี้ไปที่ลักษณะนคลาส คลิกลูกศร นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยนชื่อคลาส

  • ในบานหน้าต่างงานสไตล์จัดการ หรือบานหน้าต่างคุณสมบัติ CSS กขวาสไตล์นคลาส นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยนชื่อคลาส

 3. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชื่อคลาส ในกล่องชื่อใหม่ ใส่ชื่อใหม่สำหรับคลาส คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์เครื่องหมายมหัพภาค (.) ก่อนชื่อคลาสใหม่

 4. เมื่อต้องการอัปเดตชื่อคลาสในการอ้างอิงที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นคลาส คลิกเปลี่ยนชื่อการอ้างอิงคลาสในไฟล์ (#) ที่ใช้สไตล์ชีนี้

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนสไตล์ โดยใช้บานหน้าต่างงานคุณสมบัติ CSS

 1. เปิดเว็บเพจที่ใช้สไตล์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. ในบานหน้าต่างงานคุณสมบัติ CSS ถ้าสไตล์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนไม่ปรากฏในรายการถูกนำไปใช้กฎ วางเคอร์เซอร์ของคุณในเนื้อหา หรือเลือกเนื้อหาที่ใช้สไตล์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 3. ในรายการกฎที่ถูกนำไปใช้ คลิกชื่อของสไตล์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 4. ในส่วนคุณสมบัติ CSS ของบานหน้าต่างคุณสมบัติ CSS ตั้งค่าคุณสมบัติคุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนสไตล์ โดยใช้กล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนสไตล์

 1. เปิดเว็บเพจใด ๆ ที่ประกอบด้วย CSS ที่ประกอบด้วยสไตล์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนสไตล์ นคลาส นองค์ประกอบ หรือ ใช้ id ชี้ไปที่สไตล์ในบานหน้าต่างงานใช้สไตล์ คลิกลูกศร ทางแล้ว คลิกปรับเปลี่ยนสไตล์

  • การปรับเปลี่ยนลักษณะแบบอินไลน์ วางเคอร์เซอร์ของคุณในเนื้อหา หรือเลือกเนื้อหาที่ใช้ลักษณะ ชี้ไปที่สไตล์ในบานหน้าต่างงานใช้สไตล์ คลิกลูกศร แล้ว คลิกปรับเปลี่ยนสไตล์

  • ในรายการกฎที่ถูกนำไปใช้ ในบานหน้าต่างงานคุณสมบัติ CSS คลิกขวาลักษณะ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนสไตล์ ถ้าสไตล์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนไม่ปรากฏในรายการกฎที่ถูกนำไปใช้ ในบานหน้าต่างงาน วางเคอร์เซอร์ของคุณในเนื้อหา หรือเลือกเนื้อหาที่ใช้สไตล์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะชื่อและชนิดของตัวเลือก ในกล่องตัวเลือก ของกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนสไตล์ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: ชื่อตัวเลือก id และคลาสในไม่สามารถประกอบด้วยช่องว่างเว้นแต่ว่าคุณกำลังสร้างตัวเลือกที่ซับซ้อน

  • เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกองค์ประกอบ คลิกชื่อองค์ประกอบในกล่องดรอปดาวน์ตัวเลือก

  • เมื่อต้องการใช้ตัวเลือก id พิมพ์เครื่องหมายเลขที่ (#) แล้วตาม ด้วยชื่อที่ไม่ซ้ำ

  • เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกแบบอินไลน์ คลิกสไตล์แบบอินไลน์ บนเมนูกล่องตัวเลือก

  • เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกชั้นเรียน พิมพ์เครื่องหมายมหัพภาค (.) แล้วตาม ด้วยชื่อที่ไม่ซ้ำ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อคลาสนลักษณะที่มีอยู่ และอัปเดตการอ้างอิงใด ๆ ที่มีอยู่ไปยังสไตล์นั้นโดยอัตโนมัติ ใช้ขั้นตอนในส่วนก่อนหน้าการเปลี่ยนชื่อสไตล์นคลาส

 4. ในกล่องประเภท คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป และตั้งค่าคุณสมบัติคุณต้องการจัดรูปแบบ:

  • ฟอนต์ ตั้งค่าคุณสมบัติฟอนต์ รวมถึงขนาด น้ำหนัก ตกแต่ง และสี

  • บล็อก ตั้งค่าความสูง ของเส้น จัดแนวข้อความ การเยื้องของข้อความ และระยะห่างระหว่างข้อความ

  • พื้นหลัง ชุดคุณสมบัติของรูปภาพพื้นหลังและสีพื้นหลัง

  • เส้นขอบ ตั้งค่าเส้นขอบและคุณสมบัติ

  • กล่อง ตั้งค่าคุณสมบัติช่องว่างและระยะขอบของกล่องและองค์ประกอบของบล็อกระดับ

  • ตำแหน่ง ตั้งค่าขนาดและตำแหน่งของกล่องและองค์ประกอบของบล็อกระดับ

  • เค้าโครง ตั้งค่าการมองเห็น ลอย และตัดลักษณะการทำงาน รูปวาด และคุณสมบัติอื่น ๆ เค้าโครงของกล่องและองค์ประกอบของบล็อกระดับ

  • รายการ ตั้งค่าคุณสมบัติขององค์ประกอบรายการ รวมถึงชนิด ตำแหน่ง และรูป

  • ตาราง ตั้งค่าคุณสมบัติของตารางที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ รวมถึงระยะห่าง เค้าโครง คุณสมบัติเส้นขอบ

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×