แก้ไขสูตรไม่สอดคล้องกัน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อผิดพลาดนี้หมายความ ว่า สูตรในเซลล์ไม่ตรงกับรูปแบบของสูตรอยู่ติดกัน

การแก้ไขปัญหาสาเหตุที่เป็นความไม่สอดคล้องกัน

 1. คลิกสูตร >แสดงสูตร

 2. ทำอย่างใดอย่างที่ช่วยให้คุณเห็นสูตรในเซลล์ทั้งหมด แทนผลลัพธ์จากการคำนวณ

 3. สูตรไม่สอดคล้องกับที่ก่อน และหลังการเปรียบเทียบ และแก้ไขไม่สอดคล้องใด ๆ โดยไม่ตั้งใจ

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกสูตร >แสดงสูตร ที่จะสลับคุณกลับไปเพื่อแสดงผลลัพธ์จากการคำนวณของเซลล์ทั้งหมด

 5. ถ้าไม่ได้ผล เลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันที่ไม่มีปัญหา

 6. คลิกสูตร >ติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง

 7. แล้ว เลือกเซลล์ที่มีปัญหา

 8. คลิกสูตร >ติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง

 9. เปรียบเทียบลูกศรสีน้ำเงินหรือช่วงเป็นสีน้ำเงิน แล้ว แก้ไขปัญหาใด ๆ กับสูตรไม่สอดคล้องกัน

 10. คลิกสูตร >เอาลูกศรออก

โซลูชันเพิ่มเติม

เลือกเซลล์ที่ มีสูตรไม่สอดคล้องกัน นั้นแล้ว กดแป้น SHIFT ค้างไว้ในขณะที่กดแป้นลูกศรของคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเลือกเซลล์ไม่สอดคล้องกันพร้อมกับผู้อื่น แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ถ้าคุณได้เลือกเซลล์ด้านล่าง กด CTRL + D เพื่อเติมสูตรลงได้อีกด้วย

 • ถ้าคุณได้เลือกเซลล์ด้านบน คลิกหน้าแรก >เติม >ค่า เพื่อเติมสูตรค่า

 • ถ้าคุณได้เลือกเซลล์ไปทางขวา กด CTRL + R เพื่อเติมสูตรทางด้านขวา

 • ถ้าคุณได้เลือกเซลล์ไปทางซ้าย คลิกหน้าแรก >เติม >ซ้าย เพื่อเติมสูตรทางด้านซ้าย

ถ้าคุณมีเซลล์เพิ่มเติมที่จำเป็นสูตร ทำซ้ำกระบวนการข้างต้นไปในทิศทาง

 1. เลือกเซลล์ที่ มีปัญหา

 2. คลิกปุ่มนี้: ปุ่มการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของ Excel แล้วเลือกคัดลอกสูตรจากด้านบนหรือคัดลอกสูตรจากซ้ายแล้ว

 3. ถ้าไม่ได้ผล และคุณจำเป็นต้องสูตรจากเซลล์ด้านล่าง คลิกหน้าแรก >เติม >ค่า

 4. ถ้าคุณต้องการให้สูตรจากเซลล์ไปทางขวา คลิกหน้าแรก >เติม >ซ้าย

ถ้าสูตรไม่มีข้อผิดพลาดที่คุณสามารถเลือกที่จะละเว้นนั้น:

 1. คลิกสูตร >ตรวจสอบข้อผิดพลาด

 2. แล้ว คลิกละเว้นข้อผิดพลาด

 3. คลิกตกลง หรือถัดไป เพื่อข้ามไปยังข้อผิดพลาดถัดไป

หมายเหตุ: ถ้าไม่ต้องการให้ Excel เพื่อตรวจสอบสำหรับสูตรไม่สอดคล้องกันดังนี้ ปิดกล่องโต้ตอบการตรวจสอบข้อผิดพลาด แล้ว คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >สูตร ที่ด้านล่าง ยกเลิกเลือกสูตรไม่สอดคล้องกับสูตรอื่น ๆ ในภูมิภาค

ถ้าคุณอยู่บน Mac คลิกExcel >กำหนดลักษณะ >ตรวจสอบข้อผิดพลาด และยกเลิกเลือกสูตรที่ไม่ตรงกับใกล้ ๆ สูตร นั้น

ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อสูตรไม่ตรงกับรูปแบบของสูตรอื่น ๆ ใกล้กับนั้น นี่ไม่เสมอหมายความ ว่า สูตรที่ไม่ถูกต้อง ถ้าสูตรไม่ถูกต้อง ทำการอ้างอิงเซลล์ สอดคล้องกันมักจะสามารถแก้ไขปัญหา

ตัวอย่าง การคูณคอลัมน์ A ตามคอลัมน์ B สูตรเป็น A1 * B1, A2 * B2, A3 * B3 และต่อไปเรื่อย ๆ ถ้าสูตรถัดไปหลังจาก A3 * B3 คือ A4 * B2, Excel ระบุเป็นสูตรอาร์ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากการดำเนินต่อรูปแบบ สูตรควร A4 * B4

 1. คลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด และดูที่แถบสูตรเพื่อตรวจสอบว่า การอ้างอิงเซลล์ถูกต้อง

 2. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มที่ปรากฏขึ้น

  สูตรที่ไม่สอดคล้องกันใน C4\tmac_inconsistent_formula

  เมนูทางลัดแสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานการแก้ไขคำเตือนนี้

 3. ให้เลือกทำดังนี้

ให้เลือก

เมื่อต้องการ

คัดลอกสูตรจากด้านบน

ทำให้สูตรสอดคล้องกัน ด้วยการคัดลอกรูปแบบจากเซลล์ด้านบน ในตัวอย่างของเรา สูตรกลายเป็น A4 * B4 ให้ตรงกับรูปแบบ A3 * B3 ในเซลล์ด้านบน

ละเว้นข้อผิดพลาด

เอาตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่สอดคล้องกันในสูตรคือโดยตั้งใจ หรือมิฉะนั้นยอมรับได้

แก้ไขในแถบสูตร

ตรวจสอบไวยากรณ์ของสูตร และตรวจสอบว่า การอ้างอิงเซลล์เป็นสิ่งที่คุณไว้

เลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด

เลือกชนิดของข้อผิดพลาดที่คุณต้องการให้ Excel เมื่อต้องการตั้งค่าสถานะ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดสำหรับสูตรไม่สอดคล้องกัน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสูตรค่าสถานะที่ไม่สอดคล้องกับสูตรในเซลล์ adjoining

เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการละเว้นตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดสำหรับเซลล์หลายครั้ง เลือกช่วง ที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาดที่คุณต้องการละเว้น ถัดไป คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มที่ปรากฏ ปุ่มคำเตือนสูตรที่ไม่สอดคล้องกัน และบนเมนูทางลัด เลือกละเว้นข้อผิดพลาด

  • เมื่อต้องการละเว้นตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดสำหรับแผ่นงานทั้งหมด คลิกเซลล์ที่มีตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด จากนั้น กด คำสั่ง + A เพื่อเลือกแผ่นงาน ถัดไป คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มที่ปรากฏ ปุ่มคำเตือนสูตรที่ไม่สอดคล้องกัน และบนเมนูทางลัด เลือกละเว้นข้อผิดพลาด

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ซ่อนค่าความผิดพลาดและตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×