แก้ไขสมุดบันทึกหรือหน้าใน OneNote for Android

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการแก้ไขหน้าใน OneNote for Android อาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง

ต่อไปนี้เป็นสาเหตุบางประการ:

  • อาจหน้าจากสมุดบันทึกถูกส่งเป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล ส่งเป็นสิ่งที่แนบมาไม่สามารถแก้ไขหน้า

  • สมุดบันทึกที่แชร์บนOneDrive หรือ บนไซต์ Microsoft SharePoint อาจถูกกำหนดให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

  • ไม่สามารถแก้ไขหน้าที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน OneNote สำหรับโทรศัพท์ของคุณ เช่นรูปวาดด้วยหมึก รูปร่าง หรือรูป ภาพที่ไม่สนับสนุน

  • สมุดบันทึกอาจมีหน้าที่เสียหาย

  • สมุดบันทึกอาจถูกป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 Microsoft Answers การถามคำถามชุมชน Microsoft

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×