แก้ไขลิงก์ไปยังข้อมูลที่ใช้งานไม่ได้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊กหรือไฟล์อื่น ๆ ที่ถูกย้ายไปยังตำแหน่งอื่น คุณสามารถแก้ไขการเชื่อมโยง โดยการปรับปรุงเส้นทางของไฟล์ต้นฉบับ นั้น ถ้าคุณไม่สามารถค้นหา หรือไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารที่คุณลิงก์ไปยังแรก คุณสามารถป้องกันไม่ให้ Excel พยายามอัปเดตการเชื่อมโยง โดยการปิดการอัปเดตอัตโนมัติ หรือเอาลิงก์ออก

ให้เลือกทำดังนี้

สิ่งสำคัญ: วัตถุที่ลิงก์ จะไม่เหมือนกับการเชื่อมโยงหลายมิติ กระบวนงานต่อไปนี้จะไม่แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงหลายมิติ ดูสร้างหรือแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ

แก้ไขการเชื่อมโยงที่ใช้

ข้อควรระวัง: การกระทำนี้ไม่สามารถเลิกทำ คุณอาจต้องการบันทึกสำเนาสำรองของเวิร์กบุ๊กก่อนที่คุณเริ่มต้นกระบวนงานนี้

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยลิงก์ใช้งานไม่ได้

 2. บนแท็บข้อมูล คลิกแก้ไขลิงก์

  คำสั่งแก้ไขลิงก์ จะไม่พร้อมใช้งานถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณไม่ประกอบด้วยการเชื่อมโยง

 3. ในกล่องไฟล์ต้นฉบับ เลือกลิงก์ใช้งานไม่ได้ที่คุณต้องการแก้ไข

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการแก้ไขลิงก์หลาย คำสั่ง ค้างไว้แล้ว คลิกลิงก์แต่ละรายการ

 4. คลิก เปลี่ยนแหล่งข้อมูล

 5. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ประกอบด้วยข้อมูลที่เชื่อมโยง

 6. เลือกไฟล์ต้นฉบับใหม่ แล้ว คลิ กเปลี่ยนแหล่งข้อมูล

 7. คลิก ปิด

เอาการเชื่อมโยงที่ใช้

เมื่อคุณตัดลิงก์ สูตรทั้งหมดที่อ้างอิงไปยังไฟล์ต้นฉบับจะถูกแปลงเป็นค่าปัจจุบันของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ถ้าสูตร= SUM([Budget.xls]Annual C10:C25)ผลลัพธ์ใน 45 สูตรจะถูกแปลงเป็น45หลังจากลิงก์ถูกใช้งานไม่

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยลิงก์ใช้งานไม่ได้

 2. บนแท็บข้อมูล คลิกแก้ไขลิงก์

  คำสั่งแก้ไขลิงก์ จะไม่พร้อมใช้งานถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณไม่ประกอบด้วยการเชื่อมโยง

 3. ในกล่องไฟล์ต้นฉบับ เลือกลิงก์ใช้งานไม่ได้ที่คุณต้องการลบ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอาการเชื่อมโยงหลาย คำสั่ง ค้างไว้แล้ว คลิกลิงก์แต่ละรายการ

 4. คลิก ตัดลิงก์

 5. คลิก ปิด

สิ่งสำคัญ: วัตถุที่ลิงก์ จะไม่เหมือนกับการเชื่อมโยงหลายมิติ กระบวนงานต่อไปนี้จะไม่แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงหลายมิติ ดูสร้าง แก้ไข หรือเอาไฮเปอร์ลิงก์

แก้ไขการเชื่อมโยงที่ใช้

ข้อควรระวัง: การกระทำนี้ไม่สามารถเลิกทำ คุณอาจต้องการบันทึกสำเนาสำรองของเวิร์กบุ๊กก่อนที่คุณเริ่มต้นกระบวนงานนี้

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยลิงก์ใช้งานไม่ได้

 2. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ลิงก์

  คำสั่งลิงก์ จะไม่พร้อมใช้งานถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณประกอบด้วยการเชื่อมโยง

 3. ในกล่องไฟล์ต้นฉบับ คลิกลิงก์ใช้งานไม่ได้ที่คุณต้องการแก้ไข

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการแก้ไขลิงก์หลาย คำสั่ง ค้างไว้แล้ว คลิกลิงก์แต่ละรายการ

 4. คลิก เปลี่ยนแหล่งข้อมูล

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  แก้ไขการเชื่อมโยงไปยังแผ่นงานที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กอื่น

  ในกล่องโต้ตอบเปิด ค้นหาตำแหน่งเวิร์กบุ๊ก แล้ว คลิ กเปลี่ยน

  แก้ไขการเชื่อมโยงที่ใช้กับเวิร์กบุ๊กหรือเอกสารอื่น ๆ ของ Office

  พิมพ์ชื่อใหม่หรือตำแหน่งที่ตั้งสำหรับเอกสารนั้นในกล่องข้อความลิงก์เปลี่ยนแปลงไปยัง แล้ว คลิ กตกลง

ปิดการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับข้อมูลที่เชื่อมโยง

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยลิงก์ใช้งานไม่ได้

 2. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ลิงก์

  คำสั่งลิงก์ จะไม่พร้อมใช้งานถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณประกอบด้วยการเชื่อมโยง

 3. ในกล่องไฟล์ต้นฉบับ คลิกลิงก์ใช้งานไม่ได้ที่คุณต้องการแก้ไข

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการแก้ไขลิงก์หลาย คำสั่ง ค้างไว้แล้ว คลิกลิงก์แต่ละรายการ

 4. คลิก ด้วยตนเอง

เอาการเชื่อมโยงที่ใช้

เมื่อคุณตัดลิงก์ สูตรทั้งหมดที่อ้างอิงไฟล์ต้นฉบับจะถูกแปลงเป็นค่าปัจจุบันของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ถ้าสูตร= SUM([Budget.xls]Annual C10:C25)ผลลัพธ์ใน 45 สูตรจะถูกแปลงเป็น45หลังจากลิงก์ถูกใช้งานไม่

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยลิงก์ใช้งานไม่ได้

 2. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ลิงก์

  คำสั่งลิงก์ จะไม่พร้อมใช้งานถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณประกอบด้วยการเชื่อมโยง

 3. ในกล่องไฟล์ต้นฉบับ คลิกลิงก์ใช้งานไม่ได้ที่คุณต้องการเอาออก

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอาการเชื่อมโยงหลาย คำสั่ง ค้างไว้คลิกที่ลิงก์แต่ละรายการ

 4. คลิก ตัดลิงก์

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV, HTML หรือไฟล์ข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×