แก้ไขลำดับเลขของหน้า ส่วนท้าย และส่วนหัวสำหรับหน้าบันทึกย่อใน PowerPoint

แก้ไขลำดับเลขของหน้า ส่วนท้าย และส่วนหัวสำหรับหน้าบันทึกย่อใน PowerPoint

คุณสามารถสร้างและพิมพ์หน้าบันทึกย่อเพื่อใช้ประกอบเวลาที่คุณนำเสนอสไลด์ PowerPoint

หน้าบันทึกย่อที่พิมพ์ออกมาแสดงรูปขนาดย่อของสไลด์บนครึ่งหนึ่งของหน้า และบันทึกย่อของผู้บรรยายบนอีกครึ่งหนึ่ง

เพิ่มหมายเลขหน้า ส่วนท้าย ส่วนหัว หรือวันที่ลงในหน้าบันทึกย่อ

 1. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon แถบงาน ให้เลือก ส่วนหัวและส่วนท้าย

  กล่องโต้ตอบ ส่วนหัวและส่วนท้าย จะปรากฏขึ้น

 2. ในกล่องโต้ตอบ ส่วนหัวและส่วนท้าย ให้เลือกแท็บ บันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของรายการที่คุณต้องการใส่ไว้ในหน้าบันทึกย่อที่พิมพ์ออกมา จากนั้นพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏที่ด้านบนหรือด้านล่างของแต่ละหน้าของบันทึกย่อของคุณ

  แสดงกล่องโต้ตอบส่วนหัวใน PowerPoint

  ตามค่าเริ่มต้น หมายเลขหน้า จะเปิดอยู่ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนั้นถ้าคุณไม่ต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏบนหน้าบันทึกย่อที่พิมพ์ออกมา

  วันที่และเวลา มาพร้อมกับตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับการประทับเวลา

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำดังนี้

  เพิ่มวันที่และเวลาที่จะอัปเดตทุกครั้งที่เปิดงานนำเสนอ

  เลือก อัปเดตโดยอัตโนมัติ จากนั้นเลือกรูปแบบวันที่หรือเวลาที่คุณต้องการ

  เพิ่มวันที่และเวลาแบบคงที่

  คลิก คงที่ แล้วพิมพ์วันที่และเวลาที่คุณต้องการ

  รูปภาพตัวอย่างจะแสดงให้เห็นว่ารายการใดเปิดอยู่บ้าง สี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงแคบจะปรากฏขึ้นที่สี่มุมของรูปภาพตัวอย่าง สี่เหลี่ยมผืนผ้าหนาจะระบุว่ารายการถูกเปิดอยู่สำหรับบันทึกย่อที่พิมพ์ออกมา ในตัวอย่างนี้ ส่วนหัวและหมายเลขหน้าถูกเปิดเอาไว้:

  รูปภาพตัวอย่างจะแสดงให้คุณเห็นว่ารายการใดจะปรากฏขึ้นบนหน้า บันทึกย่อ ที่พิมพ์

 4. เลือก นำไปใช้กับทั้งหมด

 5. บนแท็บ มุมมอง ของ Ribbon ให้เลือก หน้าบันทึกย่อ เพื่อดูผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง

ชื่อไฟล์และเส้นทางไฟล์

PowerPoint ไม่สนับสนุนการแทรกชื่อไฟล์หรือชื่อเส้นทางโดยอัตโนมัติ ให้คุณทำตามขั้นตอนด้านบนและพิมพ์ไฟล์หรือเส้นทางลงในกล่องข้อความที่กำหนด

เพิ่มโลโก้หรือรูปอื่นๆ ลงในบันทึกย่อ

เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพลงในหน้าบันทึกย่อ ให้แก้ไขต้นแบบบันทึกย่อ:

 1. บน Ribbon แถบงาน ให้เลือกแท็บ มุมมอง จากนั้นเลือก ต้นแบบบันทึกย่อ

  บนแท็บมุมมองของ Ribbon เลือก ต้นแบบบันทึกย่อ
 2. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon เลือก แทรก แล้วจึงเลือก รูปภาพ

 3. เรียกดูรูปที่คุณต้องการ เลือกรูปนั้น จากนั้นเลือก แทรก

  รูปจะถูกแทรกลงในกึ่งกลางของหน้า

 4. ลากรูปไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการและปรับขนาดถ้าจำเป็น สำหรับตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม ให้คลิกแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

ลบข้อมูลส่วนหัวและส่วนท้ายจากบันทึกย่อ

 1. เลือกสไลด์ใดก็ได้

 2. เลือก แทรก > หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ปุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิกแท็บ บันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย ล้างกล่องตัวเลือกที่คุณต้องการเอาออกจากหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. เลือก นำไปใช้กับทั้งหมด

 5. บนแท็บ มุมมอง ของ Ribbon ให้เลือก หน้าบันทึกย่อ เพื่อดูผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่มีผลกับส่วนหัวหรือส่วนท้ายของสไลด์ แต่มีผลกับหน้าบันทึกย่อที่พิมพ์ออกมาเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

พิมพ์บันทึกย่อของผู้ยรรยาย

สร้างหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×