แก้ไขระเบียนบัญชีผู้ใช้ใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฉันไม่สามารถเปิดรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่ถูกลิงก์ไปยังระเบียนลูกค้าองค์กร

การลิงก์ระหว่างรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร และระเบียนบัญชี ได้ถูกใช้งานไม่ได้เนื่องจากรายการประวัติถูกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ หรือลบ ถ้าคุณต้องการคืนค่าการเชื่อมโยงย้าย คุณสามารถค้นหารายการประวัติสื่อสาร และเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้

ฉันไม่เห็นโฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้ในบานหน้าต่างนำทาง

 • บนด้านTE000129504 คลิกบัญชี

 • บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกบัญชี

ฉันไม่สามารถเชื่อมโยงระเบียนลูกค้าองค์กรระเบียนบัญชีผู้ใช้อื่น

ในBusiness Contact Manager for Outlook ระเบียนลูกค้าองค์กรคือบริษัท หรือองค์กรที่คุณทำธุรกิจ บัญชีผู้ใช้จะถือว่าเป็นระเบียนเป็นอิสระ และไม่สามารถเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้อื่น

คุณสามารถลิงก์ระเบียนที่ขึ้นต่อกัน เช่นที่ ติดต่อทางธุรกิจ และโอกาส โครงการทางธุรกิจ และ งานโครงการ และ รายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร ไปยังระเบียนบัญชีผู้ใช้

ถ้าคุณทำธุรกิจ ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มีสำนักงานหลาย คุณสามารถเชื่อมโยงที่ติดต่อทางธุรกิจจาก office แต่ละบัญชีผู้ใช้หนึ่งระเบียน หรือสร้างระเบียนบัญชีผู้ใช้แยกต่างหากสำหรับแต่ละ office แก่ office แต่ละตัวระบุสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่แยกความแตกต่าง

ฉันจะแก้ไขระเบียนบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจที่ซ้ำกันได้อย่างไร

 1. เมื่อคุณบันทึกระเบียนบัญชีผู้ใช้ที่ มีชื่อเดียวกันหรืออยู่อีเมเป็นที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้ของคุณBusiness Contact Manager for Outlook จะแสดงกล่องโต้ตอบตรวจพบรายการซ้ำกัน ด้วยตัวเลือกบางอย่าง

 2. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของคุณ:

  • เพิ่มนี้เป็นบัญชีผู้ใช้ใหม่

   เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มระเบียนบัญชีผู้ใช้ใหม่ลงในโฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้ของคุณมีชื่อเดียวกันกับระเบียนบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ คุณสามารถเพิ่มตัวระบุไปชื่อของบัญชีผู้ใช้เพื่อแยกความแตกต่างจากอื่น หลังจากบัญชีผู้ใช้นี้ใหม่จะถูกเพิ่มลงในบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • อัปเด ตและเปิดบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ ด้วยข้อมูลใหม่จากนี้

   ถ้าคุณเลือกที่จะอัปเดอีเมลBusiness Contact Manager for Outlook เปรียบเทียบเขตข้อมูลทั้งหมด และแทนที่ข้อมูลที่มีข้อขัดแย้งกับข้อมูลจากระเบียนบัญชีผู้ใช้ใหม่

  • บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ที่เปิดอยู่

   ถ้าคุณเลือกที่จะทำการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างบัญชีผู้ใช้สองด้วยตนเอง ทำการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง และลบอื่น หรือเพิ่มตัวระบุไปชื่อของบัญชีผู้ใช้เพื่อแยกความแตกต่างจากอีกหนึ่ง แล้ว บันทึกบัญชีผู้ใช้ทั้งสอง

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียนที่ซ้ำกัน ดูแก้ไขบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจระเบียนที่ซ้ำกันใน Business Contact Manager

ฉันจะสร้างระเบียนที่แยกต่างหากสำหรับบัญชีผู้ใช้กับตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานหลายได้อย่างไร

ถ้าบัญชีผู้ใช้มีตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานหลาย คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้แยกต่างหากสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง ถ้าคุณเลือกที่จะเพิ่มระเบียนใหม่ ระเบียนบัญชีผู้ใช้ใหม่จะถูกเพิ่มไปยังโฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้ของคุณมีชื่อเดียวกันกับระเบียนบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ เมื่อต้องการแยกความแตกต่างระหว่างสอง เพิ่มรหัสไปชื่อบัญชีผู้ใช้ในหนึ่งระเบียน

ฉันต้องการเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ติดต่อทางธุรกิจ แต่ไม่มีที่ติดต่อทางธุรกิจปรากฏในรายการ แม้ว่ามีที่ติดต่อทางธุรกิจในฐานข้อมูล Business Contact Manager ของฉัน

เนื่องจากติดต่อทางธุรกิจคุณสามารถเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้เดียวเท่านั้น รายการแสดงเฉพาะติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ ถ้าที่ติดต่อทางธุรกิจเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน รายการว่างเปล่าได้เนื่องจากไม่พร้อมใช้งาน ไม่ได้เชื่อมโยงที่ติดต่อทางธุรกิจเพื่อแสดง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×