แก้ไขมุมมองรายการใน SharePoint Online

แก้ไขมุมมองรายการใน SharePoint Online

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีหลายวิธีการแก้ไขมุมมองรายการ คุณสามารถนำเสนอข้อมูลกับสไตล์อื่น ย่อย คอลัมน์ เรียง และตัวกรอง คุณต้องการสิทธิ์สนับสนุน ระดับ หรือสูงกว่าแก้ไขมุมมอง

แก้ไขมุมมอง

หมายเหตุ: หน้าจอของคุณมีลักษณะแตกต่างจากตัวอย่างต่อไปนี้ได้อย่างไร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจมีประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกตั้งในรายการ หรือคุณกำลังใช้เวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าใช่ ดูการสร้าง เปลี่ยน หรือลบมุมมองของรายการหรือไลบรารี ถ้าคุณเป็นเจ้าของรายการ เจ้าของไซต์ หรือผู้ดูแลระบบ ดูสลับประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารีเอกสารจากใหม่ หรือแบบคลาสสิกสำหรับขั้นตอนเพื่อกำหนดประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้น

 1. ในการเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 คลิกSharePoint ค้นหา และไปยังไซต์ และเปิดรายการ ถ้าคุณไม่สามารถค้นหารายการ คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า คลิกเนื้อหาของไซต์ และเปิดรายการนั้น

 2. บนแถบคำสั่ง แผนภูมิแท่ง คลิกตัวเลือกมุมมอง ไอคอนตัวเลือกมุมมองรายการ แล้ว คลิกจัดการมุมมอง

  ถ้ามองไม่เห็นตัวเลือกมุมมอง ไอคอนตัวเลือกมุมมองรายการ ทำให้แน่ใจว่า คุณกำลังแก้ไขรายการ หรือไม่ได้เลือกรายการอย่าง น้อยหนึ่งรายการ นอกจากนี้ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ ในกรณี ติดต่อผู้ดูแลระบบ Office 365 หรือเจ้าของไซต์หรือรายการ

 3. คลิกชื่อของมุมมองที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้ว คลิ กตกลง ที่ด้านล่างของหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การตั้งค่าสำหรับมุมมอง

การตั้งค่าสำหรับมุมมอง

มุมมองมีการตั้งค่าที่มากมายเพื่อช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่คุณจำเป็นในรายการได้อย่างรวดเร็วได้ง่ายขึ้น ต่อไปนี้จะตั้งค่าสำหรับมุมมอง SharePoint ตั้งค่าทั้งหมดจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับชนิดของมุมมอง เช่นการตั้งค่าสำหรับมุมมองปฏิทินทั้งหมด ตั้งค่าต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนในประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก แต่เฉพาะเซตย่อยทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนในรายการแบบออนไลน์ของ SharePoint เมื่อต้องการสลับไปยังประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก คลิกกลับไปยัง SharePoint แบบคลาสสิก ที่ด้านล่างของหน้า

มุมมองเริ่มต้น   

คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นเป็นมุมมองสาธารณะสำหรับรายการนั้น แต่คุณไม่สามารถตั้งค่ามุมมองส่วนบุคคลเป็นมุมมองเริ่มต้น เมื่อต้องการลบมุมมองที่มุมมองเริ่มต้น ทำมุมมองสาธารณะอื่นเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับรายการนั้น ถ้าทำให้มุมมองเริ่มต้น จะไม่แสดงบนเครื่องหมายสร้าง หรือแก้ไขมุมมองหน้า คุณไม่มีสิทธิ์ในการสร้างมุมมองสาธารณะ หรือมุมมองเป็นมุมมองส่วนบุคคล

ผู้ชม   

เมื่อคุณสร้างมุมมองใด ๆ คุณสามารถตั้งค่าสำหรับผู้ชมสำหรับมุมมองเป็นมุมมองส่วนบุคคล หรือมุมมองสาธารณะ มุมมองส่วนบุคคลเป็นมุมมองที่คุณเท่านั้นที่สามารถมองเห็น มุมมองสาธารณะเป็นมุมมองที่ทุกคนสามารถมองเห็น

คุณไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองส่วนบุคคลให้เป็นมุมมองสาธารณะ หรือเปลี่ยนมุมมองสาธารณะให้เป็นมุมมองส่วนบุคคลได้ คุณสามารถใช้มุมมองสาธารณะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับมุมมองส่วนบุคคลหรือมุมมองสาธารณะได้ แต่คุณสามารถใช้มุมมองส่วนบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับมุมมองส่วนบุคคลเท่านั้น

ถ้าสร้างมุมมอง ถูกปิดใช้งานเมื่อคุณพยายามสร้างมุมมอง คุณไม่มีสิทธิ์สนับสนุน หรือสูงกว่า ถ้าสร้างมุมมอง จะพร้อมใช้งาน แต่ตัวเลือกสร้างมุมมองสาธารณะ ถูกปิดใช้งานคุณไม่มีสิทธิ์ สร้างมุมมองส่วนบุคคล คุณต้องแก้ไข ระดับสิทธิ์ หรือสูงกว่า

คอลัมน์   

คอลัมน์ในมุมมองประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการดูข้อมูลในรายการ คอลัมน์ ร่วมกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของมุมมอง เช่นการกรอง สามารถช่วยให้คุณดูเฉพาะข้อมูลที่มีความสำคัญสูงสุดเมื่อต้องการทำงานของคุณ นี่เป็นประโยชน์มากถ้ารายการประกอบด้วยรายการจำนวนมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับคอลัมน์เพื่อสร้างมุมมองแบบกำหนดเอง ดูแก้ไขคอลัมน์จากรายการใน SharePoint Online

คอลัมน์ Gantt   

เลือกคอลัมน์ที่จะอยู่ในมุมมอง Gantt ชื่อเรื่องคือ เขตข้อมูลข้อความที่จำเป็น วันเริ่มต้น และวันครบกำหนดเป็นเขตข้อมูลวันจำเป็น เมื่อคุณเลือกคอลัมน์ เช่นชื่อเรื่อง ถ้าไม่มีตัวเลือกที่แสดงในรายการดรอปดาวน์ คุณต้องสร้างคอลัมน์เพื่อสนับสนุนมุมมองนี้

เรียงลำดับ   

ตั้งค่าลำดับที่รายการที่ปรากฏขึ้นในมุมมอง คุณสามารถมีเงื่อนไขได้ถึงสอง ตัวอย่างเช่น แสดงรายการในรายการงานถูกเรียงลำดับ ตามลำดับความสำคัญ แล้ว โดยครบกำหนดวัน

ตัวกรอง   

กำหนดค่ามุมมองเพื่อแสดงชุดย่อยของรายการในรายการ โดยการกรองเหล่านั้นกับข้อมูลในคอลัมน์ของรายการ ตัวอย่างเช่น มุมมองสามารถแสดงรายการในรายการที่มีไว้สำหรับโครงการเฉพาะ

คุณสามารถใช้คอลัมน์จากการคำนวณหรือตัวกรองที่ใช้คำนวณ เช่น [Today] เพื่อแสดงรายการเมื่อตรงกับวันปัจจุบันหรือ [Me] จะแสดงรายการสำหรับผู้ใช้ของมุมมอง คุณยังสามารถรวมสมการตั้งแต่แบบเรียบง่าย ด้วยฟังก์ชัน ตัวอย่าง เพื่อแสดงรายการที่สร้างขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่าน ตัวกรองบนคอลัมน์สร้างตั้งค่าตัวดำเนินการจะน้อยกว่าและตั้งค่าเป็น[Today] -7 (ไม่มีช่องว่าง) ดูตัวอย่างของสูตรทั่วไปในรายการ SharePointสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

มุมมองแบบตาราง   

มีกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละรายการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกรายการหลายรายการเมื่อต้องการดำเนินการจำนวนมาก นี้สามารถบันทึกจำนวนมากเวลาถ้าต้องเปลี่ยนหลายรายการในรายการ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถเลือก และเช็คเอาท์หลายเอกสาร

จัดกลุ่มตาม   

จัดกลุ่มรายการตามข้อมูลในคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น จัดกลุ่มข้อมูลในรายการงานตามลำดับความสำคัญ และเปอร์เซ็นต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรดสังเกตว่า คุณไม่สามารถใช้แก้ไขด่วน บนมุมมองที่ถูกจัดกลุ่มรายการ

ผลรวม   

แสดงการคำนวณสรุปสำหรับคอลัมน์ในมุมมอง เช่น: count, average ค่ามากที่สุด น้อยที่สุด ด้วยการตั้งค่าคอลัมน์ชื่อเรื่องเพื่อนับจำนวนในรายการ ตัวอย่าง มุมมองจะแสดงจำนวนรายการ ในมุมมอง และ ในกลุ่มในมุมมอง คอลัมน์ที่พร้อมใช้งานสำหรับผลรวมและการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละคอลัมน์ ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ เช่นหมายเลข และชนิดของมุมมองรายการจะถูกสร้างขึ้นสำหรับ

สไตล์   

กำหนดเค้าโครงของมุมมอง เช่นจดหมายข่าว สไตล์ทั้งหมดจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับมุมมองทุกชนิด

 • ในช่อง    แสดงรายการในรายการโดยใช้เค้าโครงเหมือนกับที่นามบัตร สไตล์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับรายการเท่านั้น
  มุมมองสไตล์ในช่อง

 • ในช่อง ไม่มีป้ายชื่อ    คล้ายกับสไตล์แบบกล่อง แต่จะไม่มีป้ายชื่อของคอลัมน์ในมุมมอง สไตล์นี้สามารถใช้ได้กับรายการเท่านั้น

 • เริ่มต้น    มุมมองเริ่มต้นแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับชนิดและการกำหนดค่าของรายการ

 • รายละเอียดของเอกสาร    แสดงไฟล์ในไลบรารีโดยใช้เค้าโครงเหมือนกับที่นามบัตร สไตล์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับไลบรารีส่วนใหญ่ แต่ไม่ได้แสดงรายการ
  มุมมองรายละเอียดของเอกสาร

 • จดหมายข่าว    แสดงรายการเป็นแถวโดยมีบรรทัดคั่นระหว่างแถว
  มุมมองสไตล์จดหมายข่าว

 • จดหมายข่าว ไม่มีบรรทัด    แสดงรายการเป็นแถวการแรเงาสลับ โดยไม่มีบรรทัดคั่นระหว่างแถว
  มุมมองจดหมายข่าวแบบไม่มีเส้นบรรทัด

 • บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง    แสดงชื่อของรายการทางด้านซ้ายของหน้า เมื่อคุณชี้ไปชื่อของรายการ คอลัมน์ถูกเลือกไว้สำหรับมุมมองจะแสดงอยู่บนด้านขวาของหน้า
  สไตล์มุมมอง บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

 • แรเงา    แสดงรายการเป็นแถวการแรเงาสลับ
  มุมมองแรเงา

โฟลเดอร์   

เลือกแสดงรายการต่าง ๆ ในโฟลเดอร์ เพื่อแสดงโฟลเดอร์รายการในมุมมองที่มีรายการ เลือกแสดงรายการทั้งหมด โดยไม่มีโฟลเดอร์ เพื่อแสดงเฉพาะกับข้อมูลในรายการในมุมมอง อ้างอิงเป็นมุมมองแบบแฟลต นอกจากนี้คุณยังอาจสามารถเลือกได้ว่ามุมมองที่คุณกำลังสร้างจะสามารถใช้ได้ ในโฟลเดอร์ทั้งหมด ในโฟลเดอร์ระดับบนสุดเท่านั้น หรือ ในโฟลเดอร์เฉพาะเจาะจงชนิดเนื้อหาของไซต์

จำนวนรายการสูงสุด   

คุณสามารถระบุจำนวนรายการที่จะแสดงในเวลาเดียวกัน (ชุด) ในแต่ละมุมมองหรือจำนวนรวมของรายการที่จะแสดงมุมมอง ชุดที่มีขนาดใหญ่ของรายการในมุมมอง ยาวที่ใช้ในการดาวน์โหลดในเบราว์เซอร์

โทรศัพท์มือถือ   

คุณสามารถระบุว่า มุมมองนี้สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และจำนวนของรายการที่จะแสดงในรายการดู Web Part สำหรับมุมมองนี้ได้ ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการทั้งหมด มุมมองจะเป็นมุมมองสาธารณะ

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

อัปเดตแล้ว 31 ตุลาคม 2016

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ ถ้าบทความนี้ไม่เป็นประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบว่ามีอะไรที่สับสนหรือหายไป เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง เพิ่มข้อมูล และอัปเดตบทความนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×