แก้ไขผลิตภัณฑ์หรือบริการใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการแก้ไขอยู่ผลิตภัณฑ์และบริการในรายการของคุณผลิตภัณฑ์และบริการรายการ ในBusiness Contact Manager for Outlook ปรับปรุงเขตข้อมูลต่อไปนี้:

ชื่อรายการ      พิมพ์ชื่อของรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

คำอธิบาย      พิมพ์คำอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เริ่มต้นปริมาณ      พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณจะขายในครั้งเดียว ปริมาณเริ่มต้นเป็น 1

ต้นทุนต่อหน่วย      พิมพ์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือบริการหน่วยเดียว

ราคาต่อหน่วย      พิมพ์ราคาหน่วยเดียวของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

หมายเหตุ: เขตข้อมูลคำอธิบายต้นทุนต่อหน่วย และราคาต่อหน่วย ไม่สามารถแก้ไขได้สำหรับรายการที่มาจากระบบบัญชีของคุณ

ความแตกต่างระหว่างต้นทุนและราคาหน่วยมีคำนวณโดยอัตโนมัติ และจะแสดงในเขตข้อมูลมาร์กอัป

เริ่มต้นภาษี      เลือกที่คิดภาษี เพื่อระบุว่า ภาษีจำเป็นต้องใช้สำหรับรายการ

ถ้าคุณเข้าถึงฟอร์ม นี้จากแอระเบียนโอกาสทางการขาย คุณสามารถระบุคุณอาจเสนอ หรือได้รับส่วนลด ในเขตข้อมูลส่วนลด พิมพ์เปอร์เซ็นต์ส่วนลด เขตข้อมูลผลรวมของบรรทัด (ส่วนที่ก่อนที่จะลด) และผลรวมของบรรทัด จะคำนวณโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าถึงฟอร์มนี้ บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกผลิตภัณฑ์และบริการรายการ บนฟอร์มผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกแก้ไข ปุ่มแก้ไข จะพร้อมใช้งานถ้าข้อมูลที่พบในBusiness Contact Manager for Outlook เท่านั้น ถ้าปริพันธ์Business Contact Manager for Outlook และระบบบัญชีของคุณ ข้อมูลในรายการสามารถพบในระบบบัญชีของคุณและBusiness Contact Manager for Outlook คุณยังสามารถเข้าถึงฟอร์มนี้จากแอเปิดโอกาสทางการขาย ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ เลือกรายการ แล้ว คลิ กแก้ไข

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×