แก้ไขปัญหา Microsoft To-Do ใน Office 365

การใช้แอป Microsoft To-Do ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนจะมีเงื่อนไขบางอย่าง ได้แก่ สิทธิ์การใช้งาน การกำหนดลักษณะของผู้ดูแลระบบ และข้อกำหนดเบื้องต้น ทางด้านล่าง คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขแต่ละข้อและสิ่งที่ต้องทำในกรณีที่คุณเห็นข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านั้น  

ในตอนนี้ Microsoft To-Do พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในชุดโปรแกรม Office 365 ต่อไปนี้:  

Business Essentials  
Business Premium  
Microsoft 365 Firstline F1  
Enterprise Firstline F1  
Enterprise Firstline F2  
Enterprise E1  
Enterprise E2  
Enterprise E3  
Enterprise E4  
Enterprise E5  
Secure Productive Business  
Secure Productive Enterprise E3  
Secure Productive Enterprise E5  
Education E1  
Education E2  
Education E3  
Education E4  
Education A1  
Education A3  
Education A4  
Education A5  
Microsoft 365 A3  
Microsoft 365 A5 

โปรดทราบว่ารุ่นนี้ไม่รวมองค์กรภาครัฐหรือผู้เช่าบนระบบคลาวด์ระดับสูงสุด/อิสระ นอกจากการมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับหนึ่งในชุดโปรแกรมทางด้านบนแล้ว คุณยังต้องมีกล่องจดหมาย Exchange Online เพื่อให้ใช้งานการจัดเก็บข้อมูลและการซิงค์ได้  ดังนั้น เราจึงไม่สามารถสนับสนุนบัญชี Exchange ภายในองค์กรได้ ถ้าพวกเขาไม่มีกล่องจดหมาย 'ในระบบคลาวด์' ถ้าคุณเชื่อว่าคุณได้รับข้อความจากข้อผิดพลาดหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึง Microsoft To-Do คุณควรติดต่อผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ เนื่องจากพวกเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้ดีที่สุด    

Microsoft To-Do จะตรวจสอบกับองค์กรของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานแอปสำหรับคุณแล้ว ถ้าตัวสลับของตัวอย่าง Microsoft To-Do ขององค์กรของคุณถูกสลับเป็น "ปิด" ในศูนย์การจัดการ Office 365 คุณจะไม่สามารถใช้ Microsoft To-Do ได้จนกว่าจะถูกเปิด ถ้าคุณเชื่อว่าคุณได้รับข้อความนี้จากข้อผิดพลาดหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึง Microsoft To-Do คุณควรติดต่อผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ เนื่องจากพวกเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้ดีที่สุด  

การสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณจะมีสิทธิ์การใช้งานระดับผู้ใช้สำหรับ Microsoft To-Do ซึ่งผู้ดูแลระบบของคุณสามารถใช้ในการจัดการการเข้าถึงไปยังแอป Microsoft To-Do ของแต่ละบุคคล ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณเลือกปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน Microsoft To-Do ของคุณ แม้ว่าจะเพียงชั่วคราว คุณจะไม่สามารถใช้แอปได้ ถ้าคุณเชื่อว่าคุณได้รับข้อความนี้จากข้อผิดพลาดหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึง Microsoft To-Do คุณควรติดต่อผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ เนื่องจากพวกเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้ดีที่สุด  

ในตอนนี้ Microsoft To-Do ต้องการกล่องจดหมาย Exchange Online เพื่อจัดเก็บและซิงค์สิ่งที่ต้องทำของคุณ เนื่องจากฟังก์ชันเหล่านี้เป็นฟังก์ชันสำคัญของ Microsoft To-Do คุณจะไม่สามารถใช้แอปได้จนกว่าคุณจะมีกล่องจดหมาย Exchange Online แผนที่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบัน ได้แก่: Exchange Essentials, Exchange Online Kiosk, Exchange Online Plan 1, Exchange Online (Plan 1), Exchange Online (Plan 2), Exchange Online (P1) และ Exchange Online POP 

ดังนั้น เราจึงไม่สามารถสนับสนุนบัญชี Exchange ภายในองค์กรได้ ถ้าพวกเขาไม่มีกล่องจดหมาย 'ในระบบคลาวด์' เรากำลังพยายามเพิ่มการสนับสนุนชนิดบัญชีอื่นๆ ในอนาคต ในระหว่างนี้ คุณควรติดต่อผู้ดูแลระบบ IT ของคุณเกี่ยวกับการเข้าถึง เนื่องจากพวกเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้ดีที่สุด  

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×