แก้ไขปัญหาการอัปโหลดไฟล์บนเว็บไซต์ OneDrive

แก้ไขปัญหาการอัปโหลดไฟล์บนเว็บไซต์ OneDrive

อัปเดตล่าสุด: เมษายน 2018

ต่อไปนี้คือข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางส่วนที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณพยายามอัปโหลดไฟล์จาก เว็บไซต์ OneDrive พร้อมกับวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ สำหรับความช่วยเหลือเมื่อไฟล์ไม่ซิงค์ ให้ดู วิธีแก้ไขปัญหาการซิงค์ OneDrive

ปัญหาเกี่ยวกับม้วนฟิล์ม

ถ้าการอัปโหลดกล้องโดยอัตโนมัติไม่ทำงาน หรืออัปโหลดรูปภาพเพียงบางรูปเท่านั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ปิดใช้งานการอัปโหลดกล้องในการตั้งค่าแอป OneDrive (คุณสามารถดูขั้นตอนได้ในคู่มือวิธีใช้ OneDrive บน iOSOneDrive for Android หรือ ใช้ OneDrive บน Windows Phone)

 2. ไปที่ เว็บไซต์ OneDrive แล้วเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ม้วนฟิล์ม ของคุณ (ลองใช้การค้นหาเพื่อค้นหา)

 3. เปิดใช้งานการอัปโหลดจากกล้อง

  ซึ่งจะเริ่มอัปโหลดรูปภาพในม้วนฟิล์มทั้งหมดใหม่จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณลงในระบบคลาวด์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อคงที่ก่อนที่จะทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์

  เคล็ดลับ: OneDrive ไม่สามารถอัปโหลดภาพถ่ายที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับ iCloud ได้ เมื่อต้องการปิดใช้งานการปรับให้เหมาะสม ให้แตะการตั้งค่า > iCloud > ภาพถ่าย และยกเลิกการเลือก ปรับที่เก็บข้อมูลให้เหมาะสม

OneDrive ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์นี้ได้

คุณอาจได้รับข้อความนี้เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเหล่านี้

 • เกิดปัญหากับ OneDrive ลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

 • การเชื่อมต่อกับ OneDrive สูญหายไประหว่างการถ่ายโอนไฟล์ หรือคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ OneDrive ลงชื่อเข้าใช้ OneDrive ด้วยบัญชี Microsoft แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

 • คุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ ถ้าไฟล์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสามารถเปิดไฟล์นั้นได้ แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

 • คุณไม่มีสิทธิ์ในการอัปโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณเลือก เลือกโฟลเดอร์ที่คุณมีสิทธิ์ในการแก้ไข แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

มีไฟล์ชื่อนี้อยู่แล้ว

คลิก แทนที่ เพื่อแทนที่ไฟล์ที่มีอยู่ หรือ เก็บทั้งคู่ เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่คุณกำลังอัปโหลด

หมายเหตุ: ถ้าไฟล์ไม่มีนามสกุล คุณจะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่มีโฟลเดอร์ชื่อเดียวกันได้

ไม่สามารถแทนที่ไฟล์นี้ได้ เนื่องจากเปิดไฟล์นี้อยู่

ปิดไฟล์ที่คุณกำลังพยายามแทนที่ ในบางกรณี การบันทึกหรือดาวน์โหลดไฟล์ด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ลบไฟล์ต้นฉบับ แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ให้เป็นชื่อไฟล์ต้นฉบับอาจเร็วกว่า

ขออภัย OneDrive ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ว่างเปล่าได้

เมื่อต้องการอัปโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ใน OneDrive ให้สร้างโฟลเดอร์ก่อน แล้วจึงอัปโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์นั้น ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาด 0 ไบต์จากเว็บไซต์ OneDrive ได้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้ WIndows 10, Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 หรือมี แอป OneDrive บนเดสก์ท็อป ฟรี คุณสามารถอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์ไปยัง OneDrive ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปที่เว็บไซต์ OneDrive

ไฟล์นี้มีขนาดใหญ่เกินไป

ถ้าคุณใช้ Internet Explorer 10 หรือเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมอื่นๆ ในเวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดสูงสุด 20 GB ไปยัง OneDrive ได้ ถ้าคุณใช้เว็บเบราว์เซอร์เวอร์ชันที่เก่ากว่า คุณจะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 300 MB ได้

เคล็ดลับ: 

 • คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ขนาดสูงสุด 20 GB ถ้าคุณใช้ Windows 10 หรือ Windows 8.1 หรือติดตั้งแอป OneDrive บนเดสก์ท็อป เวอร์ชันที่สามารถใช้งานได้ฟรี

 • สำหรับการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่ หรือไฟล์จำนวนมาก เราขอแนะนำให้เพิ่มไฟล์ไปยังแอป OneDrive บนเดสก์ท็อปแทนที่จะใช้ปุ่ม อัปโหลด บนเว็บไซต์

คุณไม่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเหลืออยู่

ไฟล์จะไม่อัปโหลดถ้ามีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อต้องการดูพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่หรือรับที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่หน้า ที่เก็บข้อมูล

OneDrive ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์นี้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้

เส้นทางแบบเต็มของไฟล์ (รวมทั้งชื่อไฟล์) ยาวเกินไป เส้นทางต้องมีอักขระน้อยกว่า 442 อักขระ ให้ย่อชื่อไฟล์หรือชื่อโฟลเดอร์ย่อยใน OneDrive หรือเลือกโฟลเดอร์ย่อยที่ใกล้กับโฟลเดอร์ระดับบนสุด แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

ไฟล์นี้มีอักขระที่ไม่ได้รับอนุญาต

ชื่อไฟล์มีอักขระที่ไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนชื่อไฟล์เพื่อไม่ให้มีชื่อเริ่มต้นหรือลงท้ายด้วยช่องว่าง ลงท้ายด้วยจุด หรือมีอักขระเหล่านี้: / \ < > : * " ? |

ชื่อเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ก่อนที่จะบันทึกหรืออัปโหลด ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ แล้วกด F2 ผู้ใช้ Mac ควรเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์โดยการเลือก แล้วกดปุ่ม ‘Return’

OneDrive ไม่พบไฟล์นี้

อาจมีการย้าย เปลี่ยนชื่อ หรือลบไฟล์ก่อนที่คุณจะพยายามอัปโหลดไฟล์นั้น ค้นหาไฟล์ แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

OneDrive ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์นี้ได้

ไฟล์อาจถูกเปิดอยู่ในโปรแกรมอื่น บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์ ปิดโปรแกรม แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

ถ้าไฟล์อยู่บนอุปกรณ์สื่อแบบพกพา เช่น ซีดี หรือแฟลชไดรฟ์ USB ไฟล์นั้นอาจไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์สื่อแบบพกพาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

การแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับปัญหาเกี่ยวกับ OneDrive ล่าสุด

ตรวจสอบ ศูนย์วิธีใช้ OneDrive

รับความช่วยเหลือโดยการ ส่งอีเมลไปยังทีมสนับสนุนของ OneDrive ในแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เขย่าอุปกรณ์เพื่อรับความช่วยเหลือหรือแชร์คำติชมบน OneDrive

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×