แก้ไขปัญหาการนำส่งอีเมลสำหรับรหัสข้อผิดพลาด 550 5.7.1 ใน Office 365

อัปเดตล่าสุด 23 10 2015

คุณเคยส่งข้อความอีเมลใน Outlook หรือ Outlook Web App แล้วได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด NDR ของ Exchange เกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้หรือไม่ หัวข้อนี้จะแนะนำขั้นตอนต่างๆ ที่คุณต้องทำถ้าได้รับรหัสข้อผิดพลาด 5.7.1 ของการแจ้งสถานะการนำส่ง (DSN) หรือ Exchange NDR 5.7.1 ในรายงานแจ้งการนำส่งไม่สำเร็จ (NDR)

ปุ่มเพื่อรับวิธีใช้ของผู้ใช้อีเมล ปุ่มเพื่อขอรับวิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลนี้ยังนำไปใช้กับรหัสข้อผิดพลาด 5.7.0 ถึง 5.7.999 ใน Exchange Online และ Office 365 รหัสข้อผิดพลาด DSN 5.7.1 อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งจะมีวิธีแก้ปัญหาในส่วนท้ายของบทความนี้

วิธีใช้ของผู้ใช้อีเมล ถ้าคุณส่งข้อความแล้วได้รับ Exchange NDR 5.7.1 หรือ 5.7.0 ถึง 5.7.999

มีหลายสาเหตุที่อาจทำให้คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้ว ข้อผิดพลาดจะระบุว่า องค์กรของคุณมีการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับอีเมลที่ป้องกันไม่ให้ข้อความของคุณส่งถึงผู้รับ ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาใดปัญหาหนึ่งต่อไปนี้

 • คุณไม่มีสิทธิ์ในการส่งถึงผู้รับ

 • คุณไม่มีสิทธิ์ในการส่งถึงกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มย่อยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของกลุ่มการแจกจ่าย

 • คุณไม่มีสิทธิ์ในการส่งอีเมลผ่านทางเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่อยู่ระหว่างคุณและผู้รับ

 • ข้อความของคุณถูกกำหนดเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ไม่ถูกต้อง

เคล็ดลับสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดรหัสข้อผิดพลาด DSN 5.7.1 หรือ 5.7.0 ถึง 5.7.999

โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตนเอง ผู้รับหรือผู้ดูแลระบบอีเมลของผู้รับจะต้องอัปเดตการตั้งค่าอีเมลของพวกเขา อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณสามารถลองทำได้สองสามข้อมีดังนี้

ถ้าผู้รับอยู่ภายนอกองค์กรของคุณ    - แจ้งผู้รับให้ขอให้ผู้ดูแลระบบอีเมลของพวกเขาตั้งค่ากล่องจดหมายให้ยอมรับอีเมลจากคุณ

ถ้าคุณกำลังส่งไปยังกลุ่มการแจกจ่ายภายใน    - คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการส่งถึงกลุ่มหรือกลุ่มย่อยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของกลุ่มนั้น ในกรณีนี้ NDR จะมีชื่อกลุ่มแบบจำกัดที่คุณไม่มีสิทธิ์ส่งถึงรวมอยู่ด้วย ขอให้เจ้าของกลุ่มแบบจำกัดมอบสิทธิ์ในการส่งข้อความถึงกลุ่มนั้นแก่คุณ ถ้าคุณไม่ทราบว่าเจ้าของกลุ่มคือใคร คุณสามารถค้นหาได้ใน Outlook Web App หรือ Outlook โดยทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกข้อความ NDR 5.7.1

 2. ใน Outlook Web App ให้เลือกชื่อ กลุ่ม ที่อยู่ในบรรทัด ถึง ใน Outlook ให้ดับเบิลคลิกที่ ชื่อกลุ่ม

 3. ใน Outlook Web App จากกล่องโต้ตอบแบบป็อปอัป ให้เลือก เจ้าของ ใน Outlook ให้เลือก ที่ติดต่อ

ถ้าคุณกำลังส่งถึงกลุ่มการแจกจ่ายขนาดใหญ่    ข้อจำกัดสามข้อต่อไปนี้จะมีผลกับกลุ่มที่มีสมาชิกมากกว่า 5,000 คนโดยอัตโนมัติ

 • ข้อความที่ถูกส่งถึงกลุ่มจำเป็นต้องมีการอนุมัติโดยผู้ควบคุม

 • ไม่สามารถส่งข้อความขนาดใหญ่ถึงกลุ่มได้ อย่างไรก็ตาม ถ้านี่คือสาเหตุของปัญหา คุณจะได้รับ NDR อื่นนอกเหนือจาก 5.7.1 ให้ดูที่ ข้อจำกัดของ Exchange Online

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้เข้าร่วมกลุ่มหรือขอให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมของกลุ่มอนุมัติข้อความของคุณ ให้พวกเขาดูที่ส่วน ถ้าคุณเป็นเจ้าของกลุ่มการแจกจ่ายแบบจำกัด    ที่ส่วนท้ายของหัวข้อนี้

ถ้าไม่มีขั้นตอนใดๆ ข้างต้นที่สามารถนำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาของคุณได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบอีเมลของผู้รับ และให้พวกเขาดูที่ส่วน ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบอีเมล Office 365    ที่ส่วนท้ายของหัวข้อนี้

ถ้าคุณเป็นเจ้าของกลุ่มการแจกจ่ายแบบจำกัด

ถ้ามีบุคคลส่งข้อความถึงกลุ่มการแจกจ่ายของคุณ และพวกเขาได้รับ NDR 5.7.1 และคุณต้องการอนุญาตให้พวกเขาส่งถึงกลุ่มคุณได้ ให้ลองทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

เอาข้อจำกัดของผู้ส่งออก    - เมื่อต้องการมอบสิทธิ์ในการส่งถึงกลุ่มการแจกจ่ายของคุณแก่ผู้ส่ง คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของกลุ่มด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

 • เพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ส่งลงในรายการผู้ส่งที่อนุญาตของกลุ่ม

 • ถ้าผู้ส่งถูกจำกัดเนื่องจากพวกเขาอยู่ภายนอกองค์กรของคุณ คุณสามารถกำหนดค่าให้กลุ่มยอมรับข้อความจากผู้ส่งภายนอกได้

 • ถ้าคุณได้กำหนดค่ากฎการนำส่งให้จำกัดผู้ส่งหรือกลุ่มของผู้ส่งที่กำหนด คุณสามารถปรับแก้กฎให้ยอมรับข้อความจากผู้ส่งได้

ข้อจำกัดในกลุ่มขนาดใหญ่    - ข้อจำกัดสามข้อต่อไปนี้จะมีผลกับกลุ่มที่มีสมาชิกมากกว่า 5,000 คนโดยอัตโนมัติ

 • ข้อความที่ถูกส่งถึงกลุ่มจำเป็นต้องมีการอนุมัติโดยผู้ควบคุม

 • ไม่สามารถส่งข้อความขนาดใหญ่ถึงกลุ่มได้ (ถ้านี่คือสาเหตุของปัญหา คุณจะได้รับ NDR อื่น) ให้ดูที่ ข้อจำกัดของ Exchange Online

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาให้ผู้ส่ง ให้อนุมัติข้อความของพวกเขา หรือเพิ่มพวกเขาลงในกลุ่ม

การจัดการกลุ่มการแจกจ่าย   

วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบอีเมล Office 365 สำหรับ Exchange NDR 5.7.1 หรือ 5.7.0 ถึง 5.7.999

ถ้าขั้นตอนในส่วนข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาให้ผู้ส่งได้ การแก้ปัญหาอาจต้องดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบอีเมลของผู้รับ ซึ่งอาจรวมถึงการกำหนดค่าการตั้งค่าใหม่สำหรับผู้รับ กลุ่มการแจกจ่าย องค์กร หรือโดเมน

ฉันจะแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของ Exchange NDR 5.7.1 หรือ 5.7.0 ถึง 5.7.999 ได้อย่างไร

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบอีเมล และคุณต้องการช่วยแก้ไขปัญหา 5.7.1 Exchange NDR ให้ค้นหาส่วนที่น่าจะตรงกับปัญหาของคุณที่นี่ แล้วทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้

ถ้าผู้ส่งอยู่ภายนอกองค์กรของคุณ    - ให้กำหนดค่าผู้รับหรือเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณให้ยอมรับจดหมายจากผู้ส่งภายนอกหรือผู้ส่งที่ไม่ระบุชื่อ

เมื่อผู้ใช้ภายนอกพยายามส่งจดหมายไปยังโฟลเดอร์สาธารณะที่เปิดใช้งานจดหมายใน Office 365    - เมื่อผู้ใช้ภายนอกพยายามส่งจดหมายไปยังโฟลเดอร์สาธารณะที่เปิดใช้งานจดหมายใน Office 365 พวกเขาจะได้รับ NDR ที่มีรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้

เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลส่งกลับ '<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required [Stage: CreateMessage]>'

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานเพื่อให้โฟลเดอร์สาธารณะที่เปิดใช้งานจดหมายยอมรับจดหมายจากผู้ส่งภายนอก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เชื่อมต่อกับ Exchange Online โดยใช้ PowerShell ระยะไกล สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนี้ ให้ดูที่ เชื่อมต่อ Exchange Online โดยใช้ PowerShell ระยะไกล

 2. เพิ่มสิทธิ์สำหรับบัญชีที่ไม่ระบุชื่อในโฟลเดอร์สาธารณะ เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  ดูบทความฐานความรู้ 2984402

ถ้าผู้ส่งอยู่ภายนอกองค์กรของคุณ และที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์อีเมลของพวกเขาถูกใส่ไว้ในรายการบล็อกของไมโครซอฟท์    - ในกรณีเหล่านี้ NDR ที่ผู้ส่งได้รับจะรวมข้อมูลในส่วน การวินิจฉัยสำหรับผู้ดูแลระบบ ที่มีลักษณะดังนี้

5.7.1 บริการไม่พร้อมใช้งาน; โฮสต์ไคลเอ็นต์ [xxx.xxx.xxx.xxx] ที่บล็อกโดยใช้รายการบล็อก 1; เมื่อต้องการร้องขอให้เอาออกจากรายการนี้ โปรดส่งต่อข้อความนี้ไปยัง delist@messaging.microsoft.com

ส่งต่อข้อความ NDR ไปยัง delist@messaging.microsoft.com

โดเมนไม่ได้รับการลงทะเบียนไว้ใน Office 365 โดยสมบูรณ์    - ถ้าโดเมนไม่ได้รับการลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ ให้ลองทำขั้นตอนต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่าโดเมนของคุณปรากฏเป็น ใช้งานอยู่ ในพอร์ทัล Office 365 หรือไม่ โดยไปที่ https://portal.office.com

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มโดเมนของคุณลงใน Office 365 โปรดดู โดเมนใน Office 365.

 • เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบโดเมน ให้ดูบทความฐานความรู้ของไมโครซอฟท์ 2515404

ระเบียน MX ที่ไม่ถูกต้อง    - ถ้าคุณมีระเบียน MX ที่ไม่ถูกต้อง ให้ลองทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบโดเมนผู้ส่งและผู้รับสำหรับระเบียน MX ที่ล้าสมัยหรือไม่ถูกต้องโดยใช้ การวินิจฉัยขั้นสูง > Exchange Online ทดสอบในตัวช่วยการสนับสนุนและการกู้คืนสำหรับ Office 365 ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวช่วยการสนับสนุนและการกู้คืน ให้ดู แก้ไขปัญหาของ Outlook และ Office 365 ด้วยตัวช่วยการสนับสนุนและการกู้คืนสำหรับ Office 365

 2. ตรวจสอบกับบริษัทจดทะเบียนโดเมนของคุณหรือบริการการโฮสต์ DNS ว่าระเบียน MX สำหรับโดเมนของคุณนั้นถูกต้อง ระเบียน MX สำหรับโดเมนที่ลงทะเบียนไว้ใน Exchange Online จะใช้ไวยากรณ์ <domain>.mail.protection.outlook.com

 3. ตรวจสอบ ระเบียน MX และการทดสอบตัวเชื่อมต่อขาออก ที่ Office 365 > การกำหนดค่าลำดับจดหมาย ใน ตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกลของไมโครซอฟท์

 4. ตรวจสอบว่าคุณมีระเบียน MX เพียงระเบียนเดียวที่กำหนดค่าสำหรับโดเมนของคุณ ไมโครซอฟท์ไม่สนับสนุนการใช้ระเบียน MX มากกว่าหนึ่งระเบียนสำหรับโดเมนที่ลงทะเบียนไว้ใน Exchange Online

ระเบียน SPF ที่ไม่ถูกต้อง    - ระเบียน เฟรมเวิร์กนโยบายตรวจสอบผู้ส่ง (SPF) สำหรับโดเมนของคุณอาจไม่สมบูรณ์ และอาจไม่ได้รวมแหล่งข้อมูลของจดหมายทั้งหมดสำหรับโดเมนของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบระเบียน SPF ของคุณ ให้ดูที่ กำหนดค่าระเบียน SPF เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลขาออกที่ส่งจากโดเมนของคุณ

ปัญหาการกำหนดค่าการปรับใช้แบบไฮบริดภายในองค์กรและ Cloud ที่รวมเข้าด้วยกัน    - ถ้าโดเมนของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการปรับใช้แบบไฮบริดระหว่าง Exchange และ Exchange Online ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

ถึงแม้ว่าตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าแบบไฮบริดจะกำหนดค่าตัวเชื่อมต่อขาเข้าและขาออกในบริการ Exchange Online Protection (EOP) โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าการตั้งค่าของตัวเชื่อมต่อถูกต้องหรือไม่ ถ้าตัวเชื่อมต่อที่ใช้สำหรับการปรับใช้แบบไฮบริดได้รับการกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง ผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณจำเป็นต้องเรียกใช้ ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าแบบไฮบริด อีกครั้งในองค์กร Exchange ภายในองค์กร

ตรวจสอบการกำหนดค่าของตัวเชื่อมต่อขาเข้าที่ใช้สำหรับไฮบริด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความฐานความรู้ของไมโครซอฟท์2827473

ตรวจสอบการกำหนดค่าของตัวเชื่อมต่อขาออกที่ใช้สำหรับไฮบริดโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดพอร์ทัล Office 365 ที่ https://portal.microsoftonline.com แล้วคลิก ผู้ดูแลระบบ > Exchange

 2. ในศูนย์การจัดการ Exchange ให้คลิก ลำดับจดหมาย > ตัวเชื่อมต่อ ในส่วน ตัวเชื่อมต่อขาออก ให้เลือกตัวเชื่อมต่อที่ใช้สำหรับไฮบริด แล้วเลือก แก้ไข ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

  • การนำส่ง      ถ้า กำหนดเส้นทางจดหมายผ่านสมาร์ทโฮสต์ ถูกเลือกไว้ ให้ยืนยันว่ามีการระบุที่อยู่ IP หรือ FQDN ที่ถูกต้อง ถ้า ระเบียน MX ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนผู้รับ ถูกเลือกไว้ ให้ยืนยันว่าระเบียน MX สำหรับโดเมนชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์จดหมายที่ถูกต้อง

   คุณสามารถทดสอบระเบียน MX และความสามารถในการส่งจดหมายจากองค์กร Exchange Online ของคุณโดยใช้ ตรวจสอบระเบียน MX และการทดสอบตัวเชื่อมต่อขาออก ที่ Office 365 > การกำหนดค่าลำดับจดหมาย ใน ตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกลของไมโครซอฟท์

  • ขอบเขต      ถ้าคุณต้องการกำหนดเส้นทางจดหมายทางอินเทอร์เน็ตขาเข้าไปยังองค์กร Exchange ภายในองค์กรของคุณ โดเมน จำเป็นต้องรวมโดเมนอีเมลทั้งหมดที่ใช้ในองค์กรในสถานที่ของคุณ คุณสามารถใช้ค่าเครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อกำหนดเส้นทางจดหมายทางอินเทอร์เน็ตขาออกทั้งหมดให้ผ่านองค์กรภายในสถานที่ได้ด้วย

อ่าน การกำหนดเส้นทางการนำส่งในการปรับใช้ Exchange 2013 แบบไฮบริด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางการนำส่งในการปรับใช้แบบไฮบริด

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม

Exchange NDR ใน Exchange Online และ Office 365 คืออะไร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×