แก้ไขปัญหาการนำส่งอีเมลสำหรับรหัสข้อผิดพลาด 550 4.4.7 ใน Office 365

หัวข้อนี้จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาด้านอีเมลที่เกี่ยวข้องกับรหัสข้อผิดพลาด 550 4.4.7 ถ้าคุณเห็นรหัสข้อผิดพลาดนี้ในรายงานแจ้งการนำส่งไม่สำเร็จ (NDR) ปัญหาเกี่ยวกับอีเมลอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่เรามีโซลูชันที่คุณสามารถลองใช้เพื่อทำให้ข้อความของคุณถูกส่งได้

อาจมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดรหัสข้อผิดพลาด DSN 4.4.7 ดังนั้นให้ใช้ข้อมูลใน NDR เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีแก้ไขปัญหา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุต่างๆ ให้ดูที่ สาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดรหัสข้อผิดพลาด 4.4.7 ที่ส่วนท้ายของหัวข้อนี้

สัญลักษณ์ผู้ใช้อีเมล

ฉันส่งข้อความแล้ว ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ไขปัญหานี้

สัญลักษณ์ผู้ดูแลระบบ

ฉันเป็นผู้ดูแลระบบ ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ไขปัญหานี้

สัญลักษณ์วิธีใช้

เหตุใดฉันจึงได้รับรายงานแจ้งการนำส่งไม่สำเร็จ


สัญลักษณ์ผู้ใช้อีเมล

ฉันส่งข้อความและได้รับรหัสข้อผิดพลาด 4.4.7 ใน NDR ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ไขปัญหานี้   

ต่อไปนี้คือกระบวนการบางส่วนที่คุณสามารถลองทำได้ ซึ่งอาจช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความได้อีกครั้งอย่างสมบูรณ์ ข้อความที่นำส่งจากเซิร์ฟเวอร์ถึงเซิร์ฟเวอร์อาจซับซ้อน หรือต้องมีสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงการตั้งค่า ดังนั้น ขั้นตอนส่วนใหญ่เหล่านี้จึงมีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบอีเมล Office 365 ไม่ใช่สำหรับผู้ส่งอีเมลทั่วไป ถ้าขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณ แล้วแจ้งข้อมูลนี้เพื่อให้พวกเขาพยายามแก้ไขปัญหาให้กับคุณ

ปัญหาในโดเมนปลายทาง

ถ้าคุณได้รับรหัสข้อผิดพลาด DSN 4.4.7 และมีปัญหาในการส่งอีเมลไปยังผู้รับในโดเมนหนึ่งๆ เท่านั้น ปัญหาอาจเกิดจากโดเมนปลายทาง ชื่อโดเมนอาจคล้ายกับชื่อองค์กรหรือชื่อของผู้ให้บริการอีเมล และในที่อยู่อีเมลจะแสดงอยู่ทางด้านขวาของสัญลักษณ์ (@) ตัวอย่างเช่น ใน Harumi@contoso.com นั้น contoso.com คือชื่อโดเมน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนได้ที่ ชื่อโดเมนคืออะไร สาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาโดเมน ได้แก่

 • ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายชั่วคราวหรือปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในโดเมนปลายทาง

 • การตั้งค่าการป้องกันสแปมเชิงรุกในโดเมนปลายทางที่บล็อกผู้ส่งที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งทั้งหมดจากโดเมนใดๆ ใน Exchange Online

ถ้าคุณสงสัยว่าปัญหาอาจเกิดจากโดเมนปลายทาง โปรดแจ้งให้ผู้ดูแลระบบโดเมนดังกล่าวทราบ คุณจำเป็นต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ใน NDR:

 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์จดหมายในโดเมนปลายทาง และข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ส่งกลับโดยเซิร์ฟเวอร์จดหมาย

 • จำนวนของความพยายามนำส่งที่ดำเนินการโดยเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ เซิร์ฟเวอร์ต้นทางของ Exchange Online และระยะเวลาที่ใช้เพื่อพยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

ผู้ดูแลระบบของโดเมนปลายทางจะต้องตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้อาจรวมถึงวิธีต่อไปนี้

 • หยุดการบล็อกข้อความจาก Exchange Online หรืออนุญาตข้อความจากผู้ส่งในโดเมนของคุณโดยเฉพาะ

 • ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์อีเมล หรือบริการอีเมลที่โฮสต์ของพวกเขา ฝ่ายสนับสนุน Office 365 ก็อาจให้ความช่วยเหลือแก่คุณได้เช่นกัน


สัญลักษณ์ผู้ดูแลระบบ

ฉันเป็นผู้ดูแลระบบอีเมล ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ไขปัญหา NDR 4.4.7   

ถ้าขั้นตอนในส่วนวิธีใช้ของผู้ใช้อีเมลไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ส่งได้ โซลูชันอาจเกี่ยวข้องกับวิธีการตั้งค่าโดเมน Office 365 ของผู้ใช้ ถ้าคุณมีโทโพโลยีแบบไฮบริด โซลูชันอาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าภายในองค์กร ต่อไปนี้เป็น 5 โซลูชันที่คุณสามารถลองทำได้ คุณอาจไม่จำเป็นต้องลองทำตามโซลูชันเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อให้สามารถส่งข้อความได้สมบูรณ์

 • โซลูชัน 1: ระเบียน Mail Exchange (MX) สำหรับโดเมนของคุณอาจขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง    ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ระเบียน MX ทำงานภายใน Domain Name System (DNS) ได้ที่ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ DNS

  โซลูชัน 2: คุณสามารถทดสอบระเบียน MX และความสามารถในการส่งจดหมาย   จากองค์กรของคุณโดยใช้ ตรวจสอบระเบียน MX และการทดสอบตัวเชื่อมต่อขาออก ที่ Office 365 > การกำหนดค่าลำดับจดหมาย ใน ตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกลของไมโครซอฟท์

 • โซลูชัน 3: ระเบียน เฟรมเวิร์กนโยบายตรวจสอบผู้ส่ง (Sender Policy Framework - SPF) สำหรับโดเมนของคุณอาจไม่สมบูรณ์    และอาจไม่ได้รวมแหล่งข้อมูลของจดหมายทั้งหมดสำหรับโดเมนของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบระเบียน SPF ของคุณ ให้ดูที่ กำหนดค่าระเบียน SPF เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลขาออกที่ส่งจากโดเมนของคุณ

 • โซลูชัน 4: โดเมนของคุณอาจหมดอายุ   เนื่องจากไม่ได้ชำระเงิน ให้ตรวจสอบกับบริษัทจดทะเบียนโดเมนของคุณว่าโดเมนของคุณยังเปิดใช้งานอยู่และยังไม่หมดอายุ

โซลูชัน 5: ปัญหาการกำหนดค่าการปรับใช้แบบไฮบริด    ถ้าโดเมนของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการปรับใช้แบบไฮบริดระหว่าง Exchange และ Exchange Online และผู้รับอยู่ในองค์กรในสถานที่ ปัญหาอาจเกิดจากการกำหนดค่าแบบไฮบริด ให้ข้อมูลใน NDR กับผู้ดูแลระบบ Exchange ภายในองค์กรของคุณ พวกเขาอาจจำเป็นต้องเรียกใช้ ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าแบบไฮบริด อีกครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในที่อยู่ IP ภายในองค์กรหรือกฎของไฟร์วอลล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางการนำส่งในการปรับใช้แบบไฮบริด ให้ดูที่ กำหนดเส้นทางการนำส่งในการปรับใช้ Exchange 2013 แบบไฮบริด

สัญลักษณ์วิธีใช้

เหตุใดคุณจึงได้รับรายงานแจ้งการนำส่งไม่สำเร็จที่มีรหัสข้อผิดพลาด 4.4.7   

เมื่อ Exchange Online พยายามนำส่งข้อความ เซิร์ฟเวอร์จดหมายที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดอาจไม่สามารถรับข้อความหรือไม่ยอมรับข้อความ ซึ่งทำให้เกิดการส่งกลับรหัส 4..x.x รหัส 4.x.x จะระบุข้อผิดพลาดชั่วคราว เซิร์ฟเวอร์จะไม่ปฏิเสธข้อความที่มีรหัสข้อผิดพลาดถาวร 5.x.x ดังนั้น ผู้รับจะไม่ได้รับ NDR ในทันที แต่ Exchange Online จะพยายามนำส่งข้อความภายในระยะเวลาสองวันแทน ถ้าความพยายามในการนำส่งไม่สำเร็จภายในสองวัน ผู้รับจึงจะได้รับ NDR นี้

สาเหตุที่เป็นไปได้ของข้อผิดพลาดนี้ ได้แก่

 • เซิร์ฟเวอร์ออฟไลน์หรือไม่สามารถเข้าถึงได้

 • เซิร์ฟเวอร์ไม่ยอมรับการนำส่งข้อความ

 • ปัญหาด้านเครือข่ายทำให้การนำส่งข้อความหมดเวลา

รายงานแจ้งการนำส่งไม่สำเร็จ (NDR) ของ Exchange Online สำหรับข้อผิดพลาดเฉพาะนี้อาจมีข้อมูลต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด ดังนี้

 • ส่วนข้อมูลของผู้ใช้   

  • เซิร์ฟเวอร์พยายามนำส่งข้อความแต่ไม่สำเร็จ และได้หยุดความพยายามแล้ว โปรดลองส่งข้อความนี้อีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของคุณ

 • ข้อมูลการวินิจฉัยสำหรับส่วนผู้ดูแลระบบ   

  • #550 4.4.7 QUEUE.Expired; message expired ##

  • ข้อความถูกพิจารณาว่าเป็นข้อความที่เก่าเกินไปโดยระบบการปฏิเสธ เนื่องจากข้อความอยู่บนโฮสต์นานเกินไป หรือเนื่องจากค่าเวลาที่ดำรงอยู่ (time-to-live value) ที่ระบุโดยผู้ส่งข้อความเกินกำหนด

  • 450 4.7.0 Proxy session setup failed on Frontend with '451 4.4.0 Primary target IP address responded with ...ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้บันทึกข้อผิดพลาดที่ตามหลังสตริงนี้ และจุดสิ้นสุดล่าสุดที่ได้พยายามแล้ว

ยังต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาด 4.4.7 อยู่หรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม

Exchange NDR ใน Exchange Online และ Office 365 คืออะไร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×