แก้ไขปัญหาการนำส่งอีเมลสำหรับรหัสข้อผิดพลาด 5.7.12 ใน Office 365

หัวข้อนี้จะแสดงขั้นตอนของสิ่งที่ต้องทำถ้าคุณเห็นรหัสสถานะ 550 5.7.12 หรือ 5.7.12 ในรายงานที่ไม่ต้องส่ง (NDR) หรือการแจ้งเตือนสถานะการส่ง (DSN) คุณจะเห็นการแจ้งเตือนอัตโนมัตินี้เมื่อข้อความของผู้ส่งถูกปฏิเสธเนื่องจากที่อยู่ผู้รับมีการตั้งค่าให้ปฏิเสธข้อความที่ส่งจากภายนอกองค์กรของผู้รับ เฉพาะผู้ดูแลระบบอีกเมลสำหรับองค์กรของผู้รับเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้

ฉันเป็นผู้ดูแลระบบอีเมลสำหรับผู้รับ ฉันจะอนุญาตให้ผู้ส่งส่งข้อความถึงที่อยู่อีเมลนี้ได้อย่างไร

มีหลายวิธีที่คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ส่งส่งข้อความถึงที่อยู่ที่ทราบใน NDR วิธีทั่วไปจะแสดงอยู่ที่นี่

อนุญาตให้ทุกคน (ทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ) ส่งข้อความถึงที่อยู่อีเมลนี้

 1. ในศูนย์การจัดการ Exchange ให้ไปที่ ผู้รับ

 2. ถ้าที่อยู่ของผู้รับเป็นกล่องจดหมาย ให้เลือก กล่องจดหมาย มิฉะนั้น ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3

  • จากรายการกล่องจดหมายที่แสดง ให้เลือกผู้รับ แล้วเลือก แก้ไข ไอคอน แก้ไข

  • ในกล่องโต้ตอบ กล่องจดหมายของผู้ใช้ ให้เลือก ฟีเจอร์ของกล่องจดหมาย > ข้อจำกัดการส่งข้อความ > ดูรายละเอียด

  • ในกล่องข้อจำกัดการส่งข้อความ ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ จำเป็นต้องให้ผู้ส่งทุกคนผ่านการรับรองความถูกต้อง

   เลือกกล่องเพื่อปิดผู้ส่งที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง
  • คลิก ตกลง > บันทึก

 3. ถ้าที่อยู่ของผู้รับเป็นกลุ่ม ให้เลือก กลุ่ม มิฉะนั้น ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4

  • จากรายการกลุ่มที่แสดง ให้เลือกชื่อกลุ่ม แล้วเลือก แก้ไข ไอคอน แก้ไข

  • ในกล่องโต้ตอบกลุ่มการเผยแพร่ ให้เลือก การจัดการการส่ง

  • เลือกตัวเลือก ผู้ส่งภายในและภายนอกองค์กรของฉัน

  • คลิก บันทึก

 4. ถ้าที่อยู่ผู้รับเป็นผู้ใช้จดหมาย ให้เลือกที่ติดต่อ มิฉะนั้น ให้ข้ามไปยัง ผู้ส่งกำลังพยายามส่งไปยังโฟลเดอร์สาธารณะ

  • จากรายชื่อที่ติดต่อและผู้ใช้จดหมาย ให้เลือกชื่อผู้รับ แล้วเลือก แก้ไข ไอคอน แก้ไข

  • ในกล่องโต้ตอบ ผู้ใช้จดหมาย ให้เลือก ตั้งค่าการรับส่งจดหมาย > ข้อจำกัดการส่งข้อความ > ดูรายละเอียด

  • ในกล่องโต้ตอบ ข้อจำกัดการส่งข้อความ ให้เลือก ยอมรับข้อความจาก: > ตัวเลือกผู้ส่งทั้งหมด

  • ในกล่องข้อจำกัดการส่งข้อความ ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ จำเป็นต้องให้ผู้ส่งทุกคนผ่านการรับรองความถูกต้อง

  • เลือก ตกลง > บันทึก

ขั้นสูง: สร้างรายชื่อผู้ส่งที่อนุญาตแบบกำหนดเองสำหรับผู้รับ

แทนที่จะอนุญาตให้ผู้ส่งภายนอกทั้งหมดส่งถึงที่อยู่อีเมลนี้ คุณสามารถเลือกอนุญาตให้ผู้ส่งภายในและผู้ส่งภายนอกบางส่วนส่งไปยังที่อยู่อีเมลได้ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยการสร้างรายชื่อผู้ส่งที่ได้รับอนุญาตแบบกำหนดเอง ซึ่งรวมถึงทุกคนในองค์กรของคุณกับผู้ส่งภายนอกที่กำหนดหนึ่งคนหรือมากกว่า

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลจากภายยอกองค์กรของคุณไปยังรายชื่อผู้ส่งที่ได้รับอนุญาต ก่อนอื่น คุณจะต้องสร้าง ที่ติดต่อทางจดหมาย สำหรับพวกเขา ดู จัดการที่ติดต่อทางจดหมาย เพื่อเรียนรู้วิธีการ

 • ถ้าคุณต้องการใช้วิธีรายชื่อผู้ส่งที่ได้รับอนุญาตกับทุกคนในองค์กรของคุณเพื่อส่งไปยังผู้รับนี้ คุณสามารถสร้างกลุ่มการเผยแพร่ (หรือกลุ่มการเผยแพร่แบบไดนามิก) ที่มีทุกคนในองค์กรของคุณ เรียนรู้วิธีการที่ สร้าง แก้ไข หรือลบกลุ่มความปลอดภัยในศูนย์การจัดการ Office 365 เมื่อสร้างขึ้นแล้ว คุณสามารถเพิ่มกลุ่มลงในรายชื่อผู้ส่งที่ได้รับอนุญาต

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีการตั้งค่ารายชื่อผู้ส่งที่ได้รับอนุญาตสำหรับกล่องจดหมาย แต่คุณสามารถทำการดำเนินการเดียวกันหรือคล้ายกันภายในกล่องโต้ตอบผู้ใช้จดหมายหรือกลุ่มสำหรับผู้ใช้อีเมลหรือกลุ่มตามลำดับ

 • ในศูนย์การจัดการ Exchange ให้เลือก ผู้รับ > กล่องจดหมาย

 • จากรายการกล่องจดหมายที่แสดง ให้เลือกผู้รับ แล้วเลือก แก้ไข ไอคอน แก้ไข

 • ในกล่องโต้ตอบ กล่องจดหมายของผู้ใช้ ให้เลือก ฟีเจอร์ของกล่องจดหมาย > ข้อจำกัดการส่งข้อความ > ดูรายละเอียด

 • ในกล่องข้อจำกัดการส่งข้อความ ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ จำเป็นต้องให้ผู้ส่งทุกคนผ่านการรับรองความถูกต้อง

 • เลือกเพื่อ ยอมรับข้อความจาก > เฉพาะผู้ส่งในรายการต่อไปนี้

 • เลือก เพิ่ม ไอคอน เพิ่ม .

 • ในกล่องโต้ตอบ เลือกสมาชิก ให้เลือกสมาชิกที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายชื่อผู้ส่งที่ได้รับอนุญาต แล้วเลือก เพิ่ม

 • คลิก ตกลง > ตกลง > บันทึก

ผู้ส่งพยายามส่งไปยังโฟลเดอร์สาธารณะ

ถ้าที่อยู่ของผู้รับเป็นกล่องจดหมายที่แชร์ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • ในศูนย์การจัดการ Exchange ให้ไปที่ โฟลเดอร์สาธารณะ > โฟลเดอร์สาธารณะ

 • จากรายการโฟลเดอร์สาธารณะที่แสดง ให้เลือกชื่อโฟลเดอร์สาธารณะ

 • ในหน้าต่างรายละเอียดโฟลเดอร์สาธารณะ (อยู่ทางด้านข้าง) ให้เลือก วิทธิ์การใช้งานโฟลเดอร์ > จัดการ

 • ในกล่องโต้ตอบ สิทธิ์การใช้งานโฟลเดอร์สาธารณะ ให้เลือก เพิ่ม

 • ในกล่องโต้ตอบ สิทธิ์การใช้งานโฟลเดอร์สาธารณะ ให้เลือก นำออก

 • ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้รับ ให้เลือกผู้รับที่คุณต้องการมอบหมายสิทธิ์ให้ส่งไปยังโฟลเดอร์สาธารณะนี้

 • เลือก ตกลง > บันทึก > บันทึก

 • หลังจากนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้แล้ว ให้คลิก ปิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

จัดการที่ติดต่อทางจดหมาย

สร้างและใช้กลุ่มการแจกจ่าย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×