แก้ไขปัญหาการนำส่งอีเมลสำหรับรหัสข้อผิดพลาด 5.4.6 ผ่าน 5.4.20 ใน Office 365

ต่อไปนี้คือสิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณได้รับรหัสข้อผิดพลาด 5.4.6 ของการแจ้งเตือนสถานะการนำส่ง (DSN) หรือ Exchange NDR 5.4.6 ถึง 5.4.20 ในรายงานแจ้งการนำส่งไม่สำเร็จ (NDR) อาจมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดรหัสข้อผิดพลาด DSN 5.4.6 แต่ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าจำนวนการเปลี่ยนเส้นทางของข้อความเกินกำหนด หรือเส้นทางที่นำส่งข้อความเสียหาย สาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างสำหรับจำนวนการเปลี่ยนเส้นทางเกินกำหนดมีอยู่ในส่วนท้ายของบทความนี้ ข้อมูลในที่นี้จะนำไปใช้กับช่วงของรหัสข้อผิดพลาด 5.4.6 ถึง 5.4.20

การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Exchange NDR 5.4.x ที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหา

ใช้ข้อมูลใน Exchange NDR เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีแก้ไขปัญหา

เคล็ดลับสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิด Exchange NDR 5.4.6

ต่อไปนี้คือกระบวนการบางส่วนที่คุณสามารถลองทำได้ ซึ่งอาจช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความได้อีกครั้งอย่างสมบูรณ์ ข้อความที่นำส่งจากเซิร์ฟเวอร์ถึงเซิร์ฟเวอร์อาจซับซ้อน หรือต้องมีสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงการตั้งค่า ดังนั้น ขั้นตอนส่วนใหญ่เหล่านี้จึงมีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบอีเมล Office 365 ไม่ใช่สำหรับผู้ส่งอีเมลทั่วไป ถ้าขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณ แล้วแจ้งข้อมูลนี้เพื่อให้พวกเขาพยายามแก้ไขปัญหาให้กับคุณ

ปัญหาโดเมนที่ยอมรับ

ตรวจสอบว่าโดเมนของผู้รับได้รับการกำหนดค่าเป็นโดเมนที่ยอมรับให้ใช้งานอย่างเป็นทางการใน Exchange Online หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดการโดเมนที่ยอมรับใน Exchange Online

ปัญหาการกำหนดค่าไฮบริด

ถ้าโดเมนของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการปรับใช้แบบไฮบริดระหว่าง Exchange และ Exchange Online ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ตามการกำหนดค่าของคุณ

 • คุณกำหนดเส้นทางจดหมายขาเข้าทั้งหมดของคุณสำหรับโดเมนไฮบริดผ่านทาง Exchange Online   

  ข้อผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อระเบียน MX สำหรับโดเมนไฮบริดของคุณชี้ไปที่ Exchange Online และตัวเชื่อมต่อขาออกที่ใช้เพื่อกำหนดเส้นทางจดหมายไปยังองค์กร Exchange ภายในองค์กรถูกกำหนดค่าให้ใช้การกำหนดเส้นทาง DNS

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้กำหนดค่าตัวเชื่อมต่อขาออกโดยเฉพาะที่ใช้การกำหนดเส้นทางสมาร์ทโฮสต์ และที่มีเซิร์ฟเวอร์ไฮบริดภายในองค์กรของคุณที่กำหนดค่าเป็นสมาร์ทโฮสต์ วิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ไขปัญหาคือการเรียกใช้ ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าแบบไฮบริด อีกครั้งในองค์กร Exchange ภายในองค์กร หรือคุณสามารถตรวจสอบการกำหนดค่าของตัวเชื่อมต่อขาออกที่ใช้สำหรับไฮบริดได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. เปิดพอร์ทัล Office 365 ที่ https://portal.office.com แล้วคลิก ผู้ดูแลระบบ > Exchange

  2. ในศูนย์การจัดการ Exchange ให้คลิก ลำดับจดหมาย > ตัวเชื่อมต่อ ในส่วน ตัวเชื่อมต่อขาออก ให้เลือกตัวเชื่อมต่อที่ใช้สำหรับไฮบริด แล้วคลิก แก้ไข

  3. บนแท็บ การส่ง ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือก กำหนดเส้นทางจดหมายผ่านสมาร์ทโฮสต์ และมีการระบุที่อยู่ IP หรือชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) สำหรับสมาร์ทโฮสต์หรือไม่

 • คุณกำหนดเส้นทางจดหมายขาออกทั้งหมดจาก Exchange Online ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ไฮบริดภายในองค์กร   

  การกำหนดค่านี้จะถูกควบคุมโดยค่าของพารามิเตอร์ RouteAllMessagesViaOnPremises บนตัวเชื่อมต่อขาออกที่ถูกใช้สำหรับไฮบริด เมื่อค่าของพารามิเตอร์คือ $true สำหรับตัวเชื่อมต่อนั้น แสดงว่าคุณกำลังกำหนดเส้นทางจดหมายขาออกทั้งหมดจาก Exchange Online ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ไฮบริดภายในองค์กรของคุณ คุณสามารถตรวจสอบค่านี้ได้โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  Get-OutboundConnector <ConnectorIdentity> | Format-List Name,RouteAllMessagesViaOnPremises

  ในการกำหนดค่านี้ ข้อผิดพลาดจะเกิดจากรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • คุณไม่มีตัวเชื่อมต่อขาเข้าที่มีค่า ประเภทของตัวเชื่อมต่อ ของ ภายในองค์กร

  • ตัวเชื่อมต่อขาเข้าที่ใช้สำหรับไฮบริดถูกกำหนดขอบเขตไว้ที่โดเมนที่ยอมรับอย่างน้อยหนึ่งโดเมน

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้กำหนดค่าตัวเชื่อมต่อขาเข้าโดยเฉพาะที่มีค่า ประเภทตัวเชื่อมต่อ ของ ภายในองค์กร และไม่ถูกกำหนดขอบเขตไว้ที่โดเมนที่ยอมรับโดเมนใดๆ วิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ไขปัญหาคือการเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าแบบไฮบริดอีกครั้งในองค์กร Exchange ภายในองค์กร หรือคุณสามารถตรวจสอบการกำหนดค่าของตัวเชื่อมต่อขาเข้าที่ใช้สำหรับไฮบริดได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. เปิดพอร์ทัล Office 365 ที่ https://portal.office.com แล้วคลิก ผู้ดูแลระบบ > Exchange

  2. ในศูนย์การจัดการ Exchange ให้คลิก ลำดับจดหมาย > ตัวเชื่อมต่อ ในส่วน ตัวเชื่อมต่อขาเข้า ให้เลือกตัวเชื่อมต่อที่ใช้สำหรับไฮบริด แล้วคลิก แก้ไข ไอคอน แก้ไข ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

   • ทั่วไป      ตรวจสอบว่ามีการเลือก ภายในองค์กร ไว้แล้ว

   • ขอบเขต      ตรวจสอบว่า โดเมนที่ยอมรับ ว่างเปล่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางจดหมายในการปรับใช้แบบไฮบริด ให้ดูที่ กำหนดเส้นทางการนำส่งในการปรับใช้ Exchange 2013 แบบไฮบริด

สาเหตุของ NDR 5.4.6 และข้อผิดพลาดนี้หมายถึงอะไร อาจเกี่ยวข้องกับจำนวนฮ็อพที่เกินกำหนด

มีความเป็นไปได้สองประการ ดังนี้

 • องค์กร Exchange Online ของคุณยอมรับข้อความโดยยึดตามโดเมนในที่อยู่อีเมลของผู้รับ แต่หลังจากนั้นไม่สามารถกำหนดเส้นทางข้อความไปยังผู้รับได้อย่างถูกต้อง อาจเกิดจากปัญหาในการตั้งค่าโดเมนที่ยอมรับ

 • ในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด มีตัวเชื่อมต่อที่กำหนดค่าไม่ถูกต้องในองค์กร Exchange Online ของคุณ

รายละเอียดเกี่ยวกับ Exchange NDR นี้เกี่ยวข้องกับจำนวนฮ็อพที่เกินกำหนด

รายงานแจ้งการนำส่งไม่สำเร็จ (NDR) ของ Exchange Online สำหรับข้อผิดพลาดเฉพาะนี้อาจมีข้อมูลต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด ดังนี้

 • ส่วนข้อมูลของผู้ใช้   

  • การนำส่งไปยังผู้รับหรือกลุ่มเหล่านี้ล้มเหลว:

   <ที่อยู่อีเมล>

   ปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างนำส่งข้อความนี้ไปยังที่อยู่อีเมลนี้ ลองส่งข้อความนี้อีกครั้ง

  • ความพยายามในการเชื่อมต่อขาออกไม่ได้รับการตอบกลับ เนื่องจากระบบระยะไกลไม่ว่าง หรือไม่สามารถนำส่งข้อความได้

 • ข้อมูลการวินิจฉัยสำหรับส่วนผู้ดูแลระบบ   

  • #5.4.6 smtp;554 5.4.6 Hop count exceeded - possible mail loop> #SMTP#

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม

Exchange NDR ใน Exchange Online และ Office 365 คืออะไร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×