แก้ไขปัญหาการนำส่งอีเมลสำหรับรหัสข้อผิดพลาด 5.1.10 ใน Office 365

ปัญหาในการส่งและรับข้อความอีเมลอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก ถ้าคุณได้รับรายงานแจ้งการนำส่งไม่สำเร็จ (NDR) ที่เรียกว่าข้อความ แจ้งการตีกลับ สำหรับรหัสข้อผิดพลาด 550 5.1.10 บทความนี้สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาและรับข้อความของคุณที่ส่งมา


สัญลักษณ์ผู้ใช้อีเมล

ฉันได้รับข้อความแจ้งการตีกลับ ช่วยฉันแก้ไขปัญหานี้

สัญลักษณ์ผู้ดูแลระบบ

ฉันเป็นผู้ดูแลระบบอีเมล ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร


ทำไมฉันจึงได้รับข้อความแจ้งการตีกลับนี้

คุณได้รับข้อความแจ้งการตีกลับนี้ที่มีรหัสข้อผิดพลาด 5.1.10 มาจากหนึ่งในสองเหตุผลนี้:

 • ที่อยู่อีเมลที่คุณส่งข้อความของคุณให้ไม่มีอยู่หรือไม่พบ ไปยัง ฉันได้รับข้อความแจ้งการตีกลับนี้ ช่วยฉันแก้ไขปัญหานี้

 • บุคคลอื่น โดยทั่วไปคือผู้ส่งสแปม ที่เลียนแบบคุณโดยการส่งข้อความด้วยที่อยู่อีเมลของคุณในกล่องจาก เรียกว่าการปลอมแปลงอีเมล ที่อยู่อีเมลที่ส่งไม่มีอยู่จริง และคุณได้รับข้อความแจ้งการตีกลับสำหรับปัญหานี้ ชนิดข้อความแจ้งการตีกลับนี้เรียกว่า การตีกลับ และสามารถละเว้นหรือลบได้

  การตีกลับเองไม่เป็นอันตราย แต่ถ้าคุณได้รับเป็นจำนวนมาก อาจเป็นไปได้ว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณติดไวรัสจากมัลแวร์ที่ส่งสแปม พิจารณาการใช้การสแกนป้องกันมัลแวร์ นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันผู้ส่งสแปมไม่ให้เลียนแบบคุณหรือบุคคลอื่นองค์กรของคุณ ให้ขอให้ผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณอ่านบทความนี้: ตั้งค่า SPF ใน Office 365 เพื่อช่วยป้องกันการปลอมแปลง

ฉันได้รับข้อความแจ้งการตีกลับนี้ ช่วยฉันแก้ไขปัญหานี้

ตรวจสอบว่าที่อยู่อีเมลของผู้รับถูกต้อง จากนั้น ส่งข้อความของคุณอีกครั้ง ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อกับผู้รับแล้วขอให้พวกเขาตรวจสอบกฎและการตั้งค่าการส่งต่อ

ใช้ Outlook
 1. ดับเบิลคลิกที่ข้อความแจ้งการตอบกลับที่คุณได้รับเพื่อเปิดข้อความ

 2. จากแท็บ รายงาน ให้เลือก ส่งอีกครั้ง

  สกรีนช็อตแสดงแท็บ รายงาน ของข้อความแจ้งการตีกลับ พร้อมตัวเลือก ส่งอีกครั้ง และข้อความในส่วนเนื้อความของข้อความอีเมลที่แจ้งว่าไม่สามารถส่งข้อความได้

  หมายเหตุ: ถ้าข้อความต้นฉบับที่คุณส่งมีสิ่งที่แนบมาที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 MB ตัวเลือก ส่งอีกครั้ง อาจไม่พร้อมใช้งานหรืออาจไม่ทำงาน เปิดข้อความต้นฉบับจากโฟลเดอร์ ส่งรายการ และส่งอีกครั้งแทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ส่งข้อความอีเมลอีกครั้ง

 3. ในสำเนาใหม่ของข้อความของคุณ ให้เลือกที่อยู่อีเมลของผู้รับในกล่อง ถึง จากนั้น กดแป้น ลบ

 4. เอาที่อยู่ของผู้รับออกจากรายการกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook ไม่ได้ใช้ที่อยู่อีเมลที่ล้าสมัย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ในกล่อง ถึง ให้เริ่มพิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับจนกระทั่งปรากฏขึ้นในรายการดรอปดาวน์กรอกข้อมูลอัตโนมัติตามที่แสดงด้านล่าง (ถ้ารายการกรอกข้อมูลอัตโนมัติไม่ผุดขึ้น หรือไม่แสดงที่อยู่ของผู้รับ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5)

   สกรีนช็อตแสดงตัวเลือก ส่งอีกครั้ง สำหรับข้อความอีเมล ในเขตข้อมูล ส่งใหม่ ฟีเจอร์การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะใส่ที่อยู่ที่เมลของผู้รับตามตัวอักษรสองสามตัวแรกที่พิมพ์เป็นชื่อผู้รับ
  2. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกผู้รับจากรายการดรอปดาวน์กรอกข้อมูลอัตโนมัติแล้วกดแป้นลบ หรือคลิกไอคอนลบ ไอคอนลบ ที่ด้านขวาของที่อยู่อีเมล

 5. ในกล่อง ถึง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลผู้รับทั้งหมดต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สะกดที่อยู่ถูกต้อง

  สกรีนช็อตแสดงตัวเลือก ส่งอีกครั้ง สำหรับข้อความอีเมล ในเขตข้อมูล ส่งใหม่ถึง ฟีเจอร์การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติได้ใส่ที่อยู่ของผู้รับแล้ว
 6. คลิก ส่ง

ใช้ Outlook บนเว็บ
 1. เลือกข้อความแจ้งการตอบกลับที่คุณได้รับเพื่อเปิดข้อความ

 2. ในบานหน้าต่างการอ่านข้อความ ที่อยู่ด้านล่างข้อมูลส่วนหัวของข้อความ ให้คลิก เมื่อต้องการส่งข้อความนี้อีกครั้ง ให้คลิกที่นี่

  สกรีนช็อตแสดงส่วนหนึ่งของข้อความแจ้งการตีกลับเนื่องจากไม่สามารถส่งได้ พร้อมตัวเลือกสำหรับส่งข้อความอีกครั้ง

  หมายเหตุ: ถ้าข้อความต้นฉบับที่คุณส่งมีสิ่งที่แนบมามีขนาดใหญ่กว่า 10 MB ตัวเลือก เมื่อต้องการส่งข้อความนี้อีกครั้ง จะไม่พร้อมใช้งาน ส่งข้อความต้นฉบับใหม่จากโฟลเดอร์ รายการที่ส่ง ของคุณแทน

 3. ในบรรทัด ถึง ของสำเนาใหม่ของข้อความของคุณ ให้คลิกไอคอนลบ ไอคอนลบ ที่ด้านขวาของที่อยู่อีเมลเพื่อลบที่อยู่ของผู้รับ

  สกรีนช็อตแสดงบรรทัด ถึง ของข้อความอีเมลที่มีตัวเลือกสำหรับลบที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 4. เอาที่อยู่ของผู้รับออกจากรายการกรอกข้อความอัตโนมัติเพื่อช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook ไม่ได้ใช้ที่อยู่อีเมลที่ล้าสมัย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ในบรรทัด ถึง เปล่า ให้เริ่มพิมพ์ชื่อผู้รับหรือที่อยู่อีเมลจนกระทั่งปรากฏในรายการดรอปดาวน์กรอกข้อมูลอัตโนมัติ

   สกรีนช็อตแสดงบรรทัด ถึง ของข้อความอีเมลที่มีตัวเลือกสำหรับลบที่อยู่อีเมลของผู้รับ ในเขตข้อมูล ถึง ฟีเจอร์การให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะใส่ที่อยู่อีเมลของผู้รับตามตัวอักษรสองสามตัวแรกที่พิมพ์เป็นชื่อผู้รับ
  2. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกผู้รับจากรายการกรอกข้อมูลอัตโนมัติ จากนั้น กดแป้น Delete หรือโฮเวอร์เหนือชื่อผู้รับแล้วคลิกไอคอนลบ ไอคอนลบ ที่ด้านขวาของที่อยู่อีเมล

 5. ในบรรทัด ถึง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลทั้งหมดต่อ ตรวจสอบให้แน่ในว่าสะกดที่อยู่ถูกต้อง

 6. คลิก ส่ง

ติดต่อผู้รับผ่านทางอื่น (ทางโทรศัพท์ เป็นต้น) และขอให้พวกเขาตรวจสอบกฎหรือการตั้งค่าการส่งต่อที่อาจกำลังส่งต่อข้อความไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่มีอยู่หรือไม่สามารถใช้งานได้ ถ้ามีการตั้งค่าการส่งต่อ ผู้รับควรเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่ข้อความถูกส่งต่อหรือพวกเขาควรปิดใช้งานกฎหรือการตั้งค่าการส่งต่อ

Office 365 สนับสนุนหลายวิธีในการส่งต่อข้อความโดยอัตโนมัติ ถ้าผู้รับที่ระบุของข้อความของคุณกำลังใช้ Office 365 ให้ขอให้พวกเขาตรวจทาน อัปเดต ปิดใช้งาน หรือเอาการส่งต่อกฎในกล่องขาเข้าออก และส่วน ปิดใช้งานการส่งต่อบัญชี ที่ด้านล่าง ถ้าปัญหายังคงอยู่หลังจากดำเนินขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ขอให้ผู้รับนำผู้ดูแลระบบอีเมลไปยังส่วน ฉันเป็นผู้ดูแลระบบอีเมล ฉันจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ที่ด้านล่าง

อัปเดต ปิดใช้งาน หรือเอาการส่งต่อกฎกล่องขาเข้าออก
 1. ใน Office 365 ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ

 2. คลิกไอคอนเฟืองที่มุมขวาบนเพื่อแสดงบานหน้าต่าง การตั้งค่า

 3. เลือก การตั้งค่าแอปของคุณ > จดหมาย

  สกรีนช็อตแสดงบานหน้าต่างการตั้งค่า ที่เน้นตัวเลือกจดหมายในส่วนการตั้งค่าแอปของคุณอยู่
 4. จากบานหน้าต่างการนำทาง ตัวเลือก ที่ด้านซ้าย ให้เลือก จดหมาย > การดำเนินการอัตโนมัติ > กฎกล่องขาเข้าและกฎการล้าง

  แสดงพื้นที่กฎกล่องขาเข้าของกล่องขาเข้าและตัวเลือกกฎการล้างในตัวเลือกสำหรับจดหมายใน Office 365 คุณสามารถสร้าง แก้ไข และลบกฎกล่องขาเข้าเพื่อจัดการกับอีเมลของคุณ
 5. อัปเดต ปิดใช้งาน หรือลบกฎใดก็ตามที่อาจกำลังส่งต่อข้อความของผู้ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่มีอยู่หรือไม่สามารถใช้งานได้

ปิดใช้งานการส่งต่อบัญชี
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Office 365 ของคุณ และจากการนำทาง ตัวเลือก เดียวกันตามที่แสดงที่ด้านบน ให้เลือก จดหมาย > บัญชี > การส่งต่อ

  สกรีนช็อตแสดงหน้าตัวเลือกการส่งต่อที่เลือกตัวเลือกหยุดการส่งต่ออยู่
 2. เลือก หยุดการส่งต่อ แล้วคลิก บันทึก เพื่อเปิดใช้งานการส่งต่อบัญชี

ฉันเป็นผู้ดูแลระบบอีเมล ฉันจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

ถ้าผู้ส่งที่ได้รับข้อความแจ้งการตอบกลับไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ใช้ขั้นตอนด้านบน ปัญหาดังกล่าวอาจอยู่ที่ระบบอีเมลในฝั่งการรับที่ไม่ได้กำหนดค่าอย่างถูกต้อง ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบอีเมลสำหรับผู้รับ ให้ลองการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งวิธี จากนั้น ขอให้ผู้ส่งส่งข้อความใหม่:

 1. ในศูนย์การจัดการ Office 365 ให้เลือก ผู้ใช้ เพื่อไปยังหน้า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 2. ใน ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ > เขตข้อมูลค้นหาตัวกรอง ให้พิมพ์ส่วนของชื่อผู้รับ จากนั้น กด Enter เพื่อค้นหาผู้รับ ถ้าผู้รับไม่มีอยู่ จากนั้น คุณต้องสร้างกล่องจดหมายหรือผู้ติดต่อใหม่สำหรับผู้ใช้นี้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เพิ่มผู้ใช้แต่ละรายหรือจำนวนมากไปยัง Office 365 - วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ) ถ้าผู้รับไม่มีอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อผู้ใช้ของผู้รับตรงกับที่อยู่อีเมลที่ผู้ส่งส่งถึง

  สกรีนช็อตแสดงส่วนของหน้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ โดยมีคำค้นหา "allie" พิมพ์อยู่ในกล่องการค้นหาที่อยู่ติดกับตัวเลือกตัวกรอง ซึ่งตั้งค่าเป็นผู้ใช้ทั้งหมด ทางด้านล่างจะแสดงชื่อที่ใช้แสดงแบบเต็มและชื่อผู้ใช้
 3. ถ้ากล่องจดหมายของผู้ใช้ถูกโฮสต์ใน Office 365 ให้คลิกระเบียนของผู้ใช้เพื่อตรวจทานรายละเอียดและตรวจสอบว่า ได้กำหนดสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องของอีเมลให้กับผู้ใช้ (ตัวอย่างเช่น สิทธิ์การใช้งาน Office 365 Enterprise E5)

  สกรีนช็อตแสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่ชื่อ Allie Bellew พื้นที่สิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์แสดงว่าไม่ได้มอบหมายผลิตภัณฑ์ใดให้กับผู้ใช้ และตัวเลือกในการแก้ไขพร้อมใช้งาน
 4. ถ้ากล่องจดหมายของผู้ใช้ถูกโฮสต์ใน Office 365 แต่ไม่มีการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ให้เลือก แก้ไข แล้วกำหมดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้

  EAC_User_AssignLicense

Office 365 ให้ฟีเจอร์ต่อไปนี้แก่ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบอีเมลเพื่อส่งต่อข้อความไปยังที่อยู่อีเมลอื่น:

 • การส่งต่อโดยใช้กฎของกล่องขาเข้า (ผู้ใช้)

 • การส่งต่อบัญชี (ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบอีเมล)

 • การส่งต่อโดยใช้กฎของลำดับจดหมาย

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขกฎหรือการตั้งค่าการส่งต่อจดหมายที่ไม่สามารถใช้งานได้ของผู้รับ

 • การส่งต่อโดยใช้กฎของกล่องขาเข้า (ผู้ใช้)

  ผู้รับอาจมีกฎของกล่องขาเข้าที่กำลังส่งต่อข้อความไปยังที่อยู่อีเมลที่เป็นปัญหา กฎของกล่องขาเข้ามีให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้ (หรือบุคคลที่มีการเข้าถึงที่มอบหมายให้กับบัญชีของพวกเขา) ดู อัปเดต ปิดใช้งาน หรือเอาการส่งต่อกฎของกล่องขาเข้า สำหรับวิธีที่ผู้ใช้ หรือผู้รับมอบสิทธิ์ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเอากฎของกล่องจดหมายการส่งต่อที่ไม่สามารถใช้งานได้ออก

 • การส่งต่อบัญชี (ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบอีเมล)

  1. ในศูนย์การจัดการ Office 365 ให้เลือก ผู้ใช้

  2. ใน ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ > เขตข้อมูลค้นหาตัวกรอง ให้พิมพ์ส่วนของชื่อผู้รับ จากนั้น กด Enter เพื่อค้นหาผู้รับ คลิกที่ระเบียนของผู้ใช้เพื่อดูรายละเอียด

  3. จากหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้ ให้เลือก การตั้งค่าจดหมาย > การส่งต่ออีเมล > แก้ไข

   สกรีนช็อตแสดงหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ชื่อ Allie Bellew ที่ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลเป็น นำไปใช้ และตัวเลือกการแก้ไขพร้อมใช้งาน
  4. ปิดใช้งาน การส่งต่ออีเมล แล้วเลือกบันทึก

   สกรีนช็อตแสดงหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ชื่อ Allie Bellew ที่ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลเป็น นำไปใช้ และตัวเลือกการแก้ไขพร้อมใช้งาน
 • การส่งต่อโดยใช้กฎของลำดับจดหมาย

  ไม่เหมือนกับกฎของกล่องขาเข้าที่เชื่อมโยงกับกล่องจดหมายของผู้ใช้ กฎของลำดับจดหมายเป็นการตั้งค่าแบบทั้งองค์กรและสามารถสร้างและแก้ไขได้เฉพาะผู้ดูแลระบบอีเมลเท่านั้น

  1. ในศูนย์การจัดการ Office 365 ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > Exchange

   สกรีนช็อตแสดงศูนย์การจัดการ Office 365 ที่ขยายตัวเลือกศูนย์การจัดการและเลือก Exchange อยู่
  2. ในศูนย์การจัดการ Exchange ให้ไปที่ ลำดับจดหมาย > กฎ

  3. ค้นหากฎการเปลี่ยนเส้นทางใดก็ตามที่อาจกำลังส่งต่อข้อความของผู้ส่งไปยังที่อยู่อื่น ตัวอย่างจะแสดงที่ด้านล่าง

   สกรีนช็อต​​แสดงหน้ากฎของการเดินทางของจดหมายในศูนย์การจัดการ Exchange กล่องกาเครื่องหมาย เปิด ถูกเลือกอยู่เพื่อให้กฎเปลี่ยนเส้นทางจดหมายของผู้ใช้ Allie Bellew
  4. อัปเดต ปิดการใช้งาน หรือลบกฎการส่งต่อที่น่าสงสัยใดๆ

ข้อควรระวัง: โทโพโลยีและการตั้งค่าการกำหนดเส้นทางข้อความ โดยเฉพาะสำหรับการกำหนดค่าแบบไฮบริด อาจมีความซับซ้อน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดเมนที่ยอมรับจะแก้ไขปัญหาข้อความแจ้งการตอบกลับ ซึ่งอาจไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์ของคุณ ในบางกรณี อาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นที่ไม่คาดคิด โปรดดู จัดการโดเมนที่ยอมรับใน Exchange Online จากนั้น ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

ถ้าคุณได้ตั้งค่าการกำหนดค่าแบบไฮบริด (บางกล่องจดหมายในคลาวด์และบางกล่องจดหมายภายในองค์กร) และโดเมนที่ยอมรับสำหรับโดเมนของคุณที่ตั้งค่าเป็นทางการ Office 365 จะค้นหาเฉพาะผู้รับในไดเรกทอรีคลาวด์ของคุณ ถ้าผู้รับเป็นแบบภายในองค์กร และคุณไม่ได้เพิ่มผู้รับไปยังไดเรกทอรีคลาวด์ของคุณ (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี) การค้นหาล้มเหลว และผู้ส่งอาจได้รับข้อความแจ้งการตอบกลับนี้ ถ้าโดเมยที่ยอมรับได้รับการตั้งค่าเป็นรีเลย์ภายใน ก่อนอื่น Office 365 จะตรวจสอบไดเรกทอรีคลาวด์ของคุณ และถ้าไม่พบผู้รับที่นั่น ไดเรกทอรีจะกำหนดเส้นทางข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์จดหมายภายในองค์กรของคุณ (สมมติว่าคุณได้ตั่งค่าตัวเชื่อมต่อลำดับของจดหมายที่จำเป็นไว้อย่างถูกต้องเพื่อดำเนินการดังกล่าว)

คำเตือน: เมื่อตั้งค่าโดเมนที่ยอมรับเป็นรีเลย์ภายใน คุณต้องตั้งค่าตัวเชื่อมต่อลำดับจดหมาย Office 365 ที่สอดคล้องกันให้กับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของคุณ เมื่อดำเนินการไม่สำเร็จจะตัดลำดับจดหมายที่ไปยังกล่องจดหมายภายในองค์กรของคุณ

ถ้าคุณมีการตั้งค่าแบบไฮบริดที่มีตัวเชื่อมต่อลำดับจดหมาย Office 365 ที่กำหนดค่าให้กำหนดเส้นทางข้อความไปยังสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของคุณ และคุณเชื่อว่ารีเลย์ภายในเป็นการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับโดเมนของคุณ ให้เปลี่ยนโดเมนที่ยอมรับจากเป็นทางการเป็นรีเลย์ภายใน โดยทำดังต่อไปนี้:

 1. จากศูนย์การจัดการ Exchange ให้เลือก ลำดับจดหมาย > โดเมนที่ยอมรับ แล้วเลือกโดเมนของผู้รับ

  สกรีนช็อตแสดงหน้าโดเมนที่ยอมรับของศูนย์การจัดการ Exchange ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ โดเมนที่ยอมรับ และประเภทโดเมน
 2. ดับเบิลคลิกที่ชื่อโดเมน

 3. ในกล่องโต้ตอบ โดเมนที่ยอมรับ ให้ตั้งค่าโดเมนเป็น รีเลย์ภายใน จากนั้น เลือก บันทึก

  สกรีนช็อตแสดงกล่องโต้ตอบ โดเมนที่ยอมรับ ที่เลือกตัวเลือก รีเลย์ภายใน สำหรับโดเมนที่ยอมรับที่ระบุอยู่

ถ้าคุณมีการกำหนดค่าแบบไฮบริดและระบุผู้รับภายในองค์กร เป็นไปได้ที่ที่อยู่อีเมลผู้รับภายในองค์กรไม่ได้ถูกซิงโครไนซ์กับ Office 365 อย่างถูกต้อง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีด้วยตนเอง:

 1. เข้าสู่ระเบียบเซิร์ฟเวอร์ DIRSYNC ภายในองค์กรของคุณ (เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เครื่องมือการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี)

 2. เริ่มต้นเซสชัน Windows PowerShell

 3. ไปที่: C:\Program Files\Microsoft Online Directory Sync

 4. เรียกใช้คำสั่ง DirSyncConfigShell.psc1 เพื่อเริ่มเชลล์การกำหนดค่าการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

 5. เรียกใช้คำสั่ง Start-OnlineCoexistenceSync

เมื่อซิงโครไนซ์เสร็จสิ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนใน ตรวจสอบว่าผู้รับมีอยู่และมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าที่อยู่ผู้รับมีอยู่ใน Office 365

ถ้าคุณมีโดเมนแบบกำหนดเอง (เช่น contoso.com แทน contoso.onmicrosoft.com) เป็นไปได้ว่าระเบียนตัวแลกเปลี่ยนจดหมายของโดเมนของคุณไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

 1. ในศูนย์การจัดการ Office 365 ให้ไปที่ การตั้งค่า > โดเมน จากนั้น เลือกโดเมนของผู้รับ

  สกรีนช็อตแสดงศูนย์การจัดการ Office 365 ที่เลือกตัวเลือกโดเมนอยู่ ชื่อโดเมนจะแสดงบนหน้าพร้กอมตัวเลือกในการเพิ่มหรือซื้อโดเมน
 2. ในบานหน้าต่าง การตั้งค่า DNS ที่จำเป็น แบบผุดขึ้น ให้เลือก ตรวจสอบ DNS

  สกรีนช็อตแสดงหน้าการตั้งค่า DNS ที่จำเป็น และโฟกัสที่ปุ่มตรวจสอบ DNS
 3. ตรวจสอบว่ามีระเบียนตัวแลกเปลี่ยนจดหมายเพียงระเบียนเดียวที่กำหนดค่าสำหรับโดเมนของผู้รับ Microsoft ไม่ได้สนับสนุนการใช้มากกว่าหนึ่งระเบียนตัวแลกเปลี่ยนจดหมายสำหรับโดเมนที่ลงทะเบียนใน Office 365

 4. ถ้า Office 365 ตรวจพบปัญหาใดๆ กับการตั้งค่าระเบียน Exchange Online DNS ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนที่แนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ทำการเปลี่ยนแปลงโดยตรงภายในศูนย์การจัดการ Office 365 มิฉะนั้น คุณต้องอัปเดตระเบียนตัวแลกเปลี่ยนจดหมายจากพอร์ทัลของผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างระเบียน DNS สำหรับ Office 365 ที่ผู้ให้บริการการโฮสต์ DNS ใดก็ตาม

  หมายเหตุ: สำหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่ ระเบียนตัวแลกเปลี่ยนจดหมายของโดเมนควรชี้ไปยังชื่อโดเมน Office 365 ที่มีคุณสมบัติเต็มที่: <ชื่อโดเมนของคุณ>.mail.protection.outlook.com โดยปกติแล้ว การอัปเดตระเบียน DNS จะเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในไม่กี่ชั่วโมง แต่อาจใช้เวลามากถึง 72 ชั่วโมง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งอีเมลรายงานการแจ้งการนำส่งไม่สำเร็จใน Office 365

ระบบยอมรับและตีกลับข้อความและ EOP

กำหนดค่าการส่งต่ออีเมลสำหรับกล่องจดหมาย

การซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีของคุณกับ Office 365 เป็นเรื่องง่าย

สร้างระเบียน DNSที่ผู้ให้บริการการโฮสต์ใดๆ สำหรับ Office 365

ตั้งค่า SPF ใน Office 365 เพื่อช่วยป้องกันการหลอกลวง

ยังต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อความแจ้งการตอบกลับ 5.1.10 หรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์
ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×