แก้ไขบันทึกย่อ business ใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บันทึกย่อธุรกิจของฉันอยู่ที่ไหน

บันทึกย่อธุรกิจของคุณจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร เมื่อต้องการเปิดบันทึกย่อธุรกิจ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกประวัติสื่อสาร แล้ว ในโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร คลิกบันทึกย่อธุรกิจ

 • ในการเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้, ที่ติดต่อทางธุรกิจ, โอกาสทางการขาย หรือโครงการทางธุรกิจระเบียน คลิกบันทึกย่อธุรกิจ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเอาบันทึกย่อธุรกิจจากประวัติสื่อสารของระเบียนBusiness Contact Manager for Outlook ลบสำเนานี้โดยอัตโนมัติจากโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

ฉันจะเปิดโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร ได้อย่างไร

บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Communication History

ฉันต้องการลิงก์บันทึกย่อทางธุรกิจไปยังหลายระเบียน

ในBusiness Contact Manager for Outlook คุณสามารถลิงก์บันทึกย่อธุรกิจกับหลายระเบียน ทุกครั้งที่คุณลิงก์บันทึกย่อทางธุรกิจไปยังระเบียน สำเนาของบันทึกย่อแยกต่างหากปรากฏในโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Communication History

 2. ดับเบิลคลิกที่บันทึกย่อธุรกิจที่คุณต้องการลิงก์ไปยังหลายระเบียน

 3. คลิกลิงก์ไปยัง

 4. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังระเบียน Business Contact Managerในกล่องโฟลเดอร์ เลือกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการลิงก์บันทึกย่อ business เมื่อต้องการ

 5. พิมพ์ชื่อ หรือเลือกหนึ่งในรายการ เมื่อต้องการเลือกชื่อที่อยู่ติดกัน กดแป้น SHIFT แล้ว คลิ กชื่อ และนามสกุล เมื่อต้องการเลือกชื่อที่ไม่ติดกัน กดปุ่ม CTRL แล้ว คลิ กชื่อแต่ละรายการ

 6. คลิกที่ลิงก์เพื่อ นั้นแล้ว คลิกตกลง

ฉันต้องการเอาบันทึกย่อธุรกิจจากระเบียนเดียว และลิงก์ไปยังระเบียนอื่น

เมื่อคุณเอาบันทึกย่อธุรกิจจากประวัติการติดต่อสื่อสารของระเบียนBusiness Contact Manager for Outlook โดยอัตโนมัติลบนั้นจากโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสารด้วย ดังนั้น ถ้าคุณต้องการเอาบันทึกย่อธุรกิจจากระเบียนเดียว และลิงก์ไปยังอีก คุณต้องลิงก์บันทึกย่อไปยังระเบียนนี้ก่อนจะเอาออกจากระเบียนแรก

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Accounts, Business Contacts, Opportunities หรือ Business Projects

 2. ดับเบิลคลิกที่ระเบียนที่ประกอบด้วยบันทึกย่อที่ลิงก์ธุรกิจที่คุณต้องการลิงก์ไปยังระเบียนอื่น

 3. บน Ribbon ในกลุ่มแสดง คลิกประวัติ

 4. คลิกสองครั้งที่บันทึกย่อธุรกิจที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังระเบียนอื่น

 5. คลิกลิงก์ไปยัง

 6. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังระเบียน Business Contact Managerในกล่องโฟลเดอร์ เลือกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการลิงก์บันทึกย่อ business เมื่อต้องการ

 7. เมื่อต้องการลิงก์บันทึกย่อไปยังระเบียนอื่น พิมพ์ หรือเลือกชื่อในรายการ และ แล้ว คลิกลิงก์

 8. เมื่อต้องการยกเลิกลิงก์บันทึกย่อธุรกิจจากระเบียนแรก เลือกในรายการรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร แล้ว คลิ กเอาออก

 9. คลิก บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×