แก้ไขที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ระเบียนที่ซ้ำกันใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณบันทึกแอระเบียนบัญชี มีชื่อเดียวกันหรืออยู่อีเมเป็นที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้ของคุณBusiness Contact Manager for Outlook จะแสดงกล่องโต้ตอบตรวจพบรายการซ้ำกัน ด้วยตัวเลือกบางอย่าง เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของคุณ:

เพิ่มนี้เป็นบัญชีผู้ใช้ใหม่

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเพิ่มใหม่ระเบียนบัญชี ไปยังโฟลเดอร์การบัญชีผู้ใช้ของคุณ มีชื่อเดียวกันกับระเบียนบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ คุณสามารถเพิ่มตัวระบุไปชื่อของบัญชีผู้ใช้เพื่อแยกความแตกต่างจากอื่น หลังจากบัญชีผู้ใช้นี้ใหม่จะถูกเพิ่มลงฐานข้อมูล Business Contact Manager หนึ่ง

อัปเด ตและเปิดบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ ด้วยข้อมูลใหม่จากนี้

 • เลือกตัวเลือกนี้ต้องมีBusiness Contact Manager for Outlook เปรียบเทียบเขตข้อมูลทั้งหมด และแทนข้อมูลที่มีข้อขัดแย้งกับข้อมูลจากใหม่ระเบียนบัญชี ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแอบัญชีผู้ใช้ ชื่อผู้นำเข้า World Wide มีหมายเลขโทรศัพท์ 555 0167 และคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ มีชื่อเดียวกัน แต่ มีหมายเลขโทรศัพท์อื่นBusiness Contact Manager for Outlook แทนตัวเลขในระเบียนบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ ด้วยหมายเลขใหม่

  รายการที่คัดลอกจากใหม่กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

  • ข้อมูล

  • ลิงก์ไปยังที่ติดต่อทางธุรกิจ เพิ่มลิงก์เพิ่มเติม ถ้ามี แต่จะไม่แทนอยู่ลิงก์

   รายการที่จะถูกคัดลอกจากใหม่กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

  • ประเภท

  • ข้อความในกล่องข้อคิดเห็น

  • รายการบันทึก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการรวมรายการเหล่านี้ในบัญชีผู้ใช้ใหม่ คัดลอกจากต้นฉบับระเบียนลูกค้าองค์กร ใน Business Contact Managerรายการที่ถูกลบ โฟลเดอร์ ในบานหน้าต่างนำทาง ด้วยตนเอง

บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ที่เปิดอยู่

คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ แล้วคุณสามารถเลือกที่จะ:

 • ทำการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างบัญชีผู้ใช้สองด้วยตนเอง

 • ทำการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง และลบอื่น

 • เพิ่มแอตัวบ่งชี้ไปชื่อของบัญชีผู้ใช้เพื่อแยกความแตกต่างจากอีกหนึ่ง แล้ว บันทึกบัญชีผู้ใช้ทั้งสอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×