ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แก้ไขชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าแผนภูมิของคุณประกอบด้วยชื่อแผนภูมิ (ie ได้ชื่อของแผนภูมิ) หรือชื่อแกน (ชื่อที่แสดงอยู่ในเครื่องหมาย x, y หรือ z แกนของแผนภูมิ) และป้าย ชื่อข้อมูล (ซึ่งให้รายละเอียดเพิ่มเติมบนจุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแผนภูมิ), คุณสามารถแก้ไขชื่อเรื่องและป้ายชื่อเหล่านั้นได้

คุณสามารถแก้ไขชื่อเรื่องและป้ายชื่อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเวิร์กชีตของคุณ ทำได้โดยตรงบนแผนภูมิ และใช้การจัดรูปแบบ rich text เพื่อทำให้ดูดียิ่งขึ้น

โปรดสังเกตว่า คุณสามารถแก้ไขชื่อเรื่องและป้ายชื่อข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเวิร์กชีตในเซลล์เวิร์กชีตสอดคล้องกัน ถ้า ตัวอย่างเช่น คุณเปลี่ยนชื่อเรื่องในเซลล์จาก "รายได้รายปี" กับ "รายได้ประจำปี" — ว่า การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในป้ายชื่อเรื่องและข้อมูลในแผนภูมิ คุณจะ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้การจัดรูปแบบ rich-text เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงจากภายในเซลล์

เมื่อคุณแก้ไขการเชื่อมโยงชื่อเรื่องหรือข้อมูลป้ายชื่อบนแผนภูมิ (แทนภายในเซลล์), ป้ายชื่อเรื่องหรือข้อมูลนั้นจะไม่เชื่อมโยงไปยังเซลล์แผ่นงานที่สอดคล้องกัน และเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะไม่แสดงในแผ่นงานเอง (แม้ว่าคุณจะเห็นบน t แผนภูมิ he) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างลิงก์ระหว่างชื่อเรื่อง หรือป้ายชื่อข้อมูล และเซลล์ในแผ่นงาน

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการแก้ไขข้อความ คุณสามารถย้ายป้ายชื่อข้อมูลไปยังตำแหน่งอื่นตามที่จำเป็นต้องใช้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงอธิบายไว้ด้านล่าง แผนภูมิต้องมีชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูล เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเพิ่ม ดูเพิ่มหรือเอาชื่อในแผนภูมิและการเพิ่มหรือเอาข้อมูลป้ายชื่อในแผนภูมิ

คุณต้องการทำสิ่งใด

แก้ไขเนื้อหาของป้ายชื่อเรื่องหรือข้อมูลในแผนภูมิ

แก้ไขเนื้อหาของป้ายชื่อเรื่องหรือข้อมูลที่ถูกลิงก์ไปยังข้อมูลบนเวิร์กชีต

สร้างลิงก์ระหว่างป้ายชื่อข้อมูลหรือชื่อเรื่องและเซลล์บนเวิร์กชีต

เปลี่ยนตำแหน่งของป้ายชื่อข้อมูล

แก้ไขเนื้อหาของป้ายชื่อเรื่องหรือข้อมูลในแผนภูมิ

 1. บนแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของชื่อเรื่อง คลิกชื่อแกนหรือแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของป้ายชื่อข้อมูล คลิกสองครั้งบนป้ายชื่อข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

   คลิกแรกเลือกป้ายชื่อข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมด และคลิกสองตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลส่วนบุคคล

 2. คลิกอีกครั้งเพื่อวางป้ายชื่อหรือข้อมูลในโหมดการแก้ไข ลากเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง พิมพ์ข้อความใหม่หรือค่า

  เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัด คลิกเพื่อวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแบ่งบรรทัด นั้นแล้ว กด ENTER

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไข คลิกภายนอกของกล่องข้อความที่คุณได้เปลี่ยนแปลงข้อความของคุณ

 4. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องป้ายชื่อเรื่องหรือข้อมูล ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกในกล่องชื่อเรื่อง จากนั้น เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  2. คลิกขวาภายในกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

   คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน Ribbon ได้อีกด้วย (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ฟอนต์) เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อทั้งหมด คุณสามารถคลิกขวาที่ชื่อ แล้วคลิก จัดรูปแบบชื่อแผนภูมิ จากนั้นเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ปรับขนาดของกล่องป้ายชื่อหรือข้อมูลขนาดของข้อความ คุณไม่สามารถปรับขนาดกล่องป้ายชื่อเรื่องหรือข้อมูล และข้อความอาจจะถูกปัดเศษถ้าพอดีกับขนาดสูงสุดไม่ เมื่อต้องการให้เหมาะสมกับข้อความเพิ่มเติม คุณอาจต้องการใช้กล่องข้อความแทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเพิ่มกล่องข้อความลงในแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขเนื้อหาของป้ายชื่อเรื่องหรือข้อมูลที่ถูกลิงก์ไปยังข้อมูลบนเวิร์กชีต

 1. ในแผ่นงาน คลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องหรือข้อมูลป้ายชื่อข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. แก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่ หรือพิมพ์ข้อความใหม่หรือค่า จากนั้น กด ENTER

  เปลี่ยนแปลงคุณทำงานโดยอัตโนมัติที่ปรากฏบนแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

สร้างลิงก์ระหว่างป้ายชื่อข้อมูลหรือชื่อเรื่องและเซลล์บนเวิร์กชีต

ลิงก์ระหว่างชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูลกับเซลล์แผ่นงานที่สอดคล้องกันจะใช้งานไม่ได้เมื่อคุณแก้ไขเนื้อหาของพวกเขาในแผนภูมิ เมื่อต้องการอัปเดตโดยอัตโนมัติชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในแผ่นงาน คุณต้องสร้างลิงก์ระหว่างชื่อเรื่อง หรือป้ายชื่อข้อมูล และเซลล์ในแผ่นงานที่สอดคล้องกัน สำหรับป้ายชื่อข้อมูล คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงหนึ่งชุดข้อมูล ในแต่ละครั้ง หรือ สำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

ในรายงาน PivotChart ขั้นตอนต่อไปนี้สร้างลิงก์ระหว่างป้ายชื่อข้อมูลและข้อมูลต้นฉบับ (ไม่เซลล์แผ่นงาน)

สร้างลิงก์สำหรับชื่อแผนภูมิหรือแกน

 1. บนแผนภูมิ คลิกชื่อแกนหรือแผนภูมิที่คุณต้องการลิงก์ไปยังเซลล์แผ่นงานที่สอดคล้องกัน

 2. บนเวิร์กชีต ให้คลิกใน แถบสูตร แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 3. เลือกเซลล์ในเวิร์กชีตที่มีข้อมูลหรือข้อความที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิของคุณ

  คุณยังสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตในแถบสูตรได้อีกด้วย โดยใส่เครื่องหมายเท่ากับ ชื่อเวิร์กชีต ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่น =Sheet1!F2

 4. กด ENTER

ด้านบนของหน้า

สร้างลิงก์สำหรับป้ายชื่อข้อมูล

เมื่อคุณปรับแต่งเนื้อหาของป้ายชื่อข้อมูลบนแผนภูมิ ไม่ได้ถูกลิงก์ไปยังข้อมูลบนเวิร์กชีต คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยง โดยการตั้งค่าข้อความป้ายชื่อสำหรับป้ายชื่อทั้งหมดในชุดข้อมูล หรือคุณสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลิงก์ไปยังจุดข้อมูลแต่ละครั้ง

ด้านบนของหน้า

ข้อความป้ายชื่อใหม่

 1. บนแผนภูมิ คลิกเวลาหนึ่งหรือสองครั้งบนป้ายชื่อข้อมูลที่คุณต้องการลิงก์ไปยังเซลล์แผ่นงานที่สอดคล้องกัน

  คลิกแรกเลือกป้ายชื่อข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมด และคลิกสองตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลส่วนบุคคล

 2. คลิกขวาป้ายชื่อข้อมูล แล้ว คลิ กป้ายชื่อข้อมูลรูปแบบ หรือป้ายชื่อข้อมูลรูปแบบ

 3. คลิกตัวเลือกป้ายผนึก ถ้าไม่ได้เลือก นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าข้อความป้ายชื่อ

ด้านบนของหน้า

สร้างลิงก์ไปยังข้อมูลในแผ่นงาน

 1. บนแผนภูมิ คลิกป้ายชื่อที่คุณต้องการลิงก์ไปยังเซลล์แผ่นงานที่สอดคล้องกัน

 2. บนเวิร์กชีต ให้คลิกใน แถบสูตร แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 3. เลือกเซลล์ในเวิร์กชีตที่มีข้อมูลหรือข้อความที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิของคุณ

  คุณยังสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตในแถบสูตรได้อีกด้วย โดยใส่เครื่องหมายเท่ากับ ชื่อเวิร์กชีต ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่น =Sheet1!F2

 4. กด ENTER

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตำแหน่งของป้ายชื่อข้อมูล

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของป้ายชื่อข้อมูลเดียว ด้วยการลาก นอกจากนี้คุณสามารถทำป้ายชื่อข้อมูลในตำแหน่งมาตรฐานที่สัมพันธ์กับการแสดงข้อมูลของพวกเขา ขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิ คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกการวางตำแหน่งต่าง ๆ

 1. บนแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งป้ายชื่อข้อมูลทั้งหมดสำหรับมีชุดข้อมูลทั้งหมด คลิกป้ายชื่อข้อมูลหนึ่งครั้งเพื่อเลือกชุดข้อมูล

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งป้ายชื่อข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง คลิกป้ายชื่อข้อมูลที่สองครั้งเพื่อเลือกตำแหน่งนั้น

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มป้ายชื่อ คลิกป้ายชื่อข้อมูล นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Excel

  สำหรับตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลเพิ่มเติม คลิกตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลเพิ่มเติม คลิกตัวเลือกป้ายผนึก ถ้าไม่ได้เลือก จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×