แก้ไขชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าแผนภูมิของคุณประกอบด้วยชื่อแผนภูมิ (ie ได้ชื่อของแผนภูมิ) หรือชื่อแกน (ชื่อที่แสดงอยู่ในเครื่องหมาย x, y หรือ z แกนของแผนภูมิ) และป้าย ชื่อข้อมูล (ซึ่งให้รายละเอียดเพิ่มเติมบนจุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแผนภูมิ), คุณสามารถแก้ไขชื่อเรื่องและป้ายชื่อเหล่านั้นได้

คุณสามารถแก้ไขชื่อเรื่องและป้ายชื่อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเวิร์กชีตของคุณ ทำได้โดยตรงบนแผนภูมิ และใช้การจัดรูปแบบ rich text เพื่อทำให้ดูดียิ่งขึ้น

โปรดสังเกตว่า คุณสามารถแก้ไขชื่อเรื่องและป้ายชื่อข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเวิร์กชีตในเซลล์เวิร์กชีตสอดคล้องกัน ถ้า ตัวอย่างเช่น คุณเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องในเซลล์จาก "รายได้รายปี" กับ "รายได้ประจำปี" — ว่า การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในป้ายชื่อเรื่องและข้อมูลบนแผนภูมิ คุณจะ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้การจัดรูปแบบ rich-text เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงจากภายในเซลล์

เมื่อคุณแก้ไขการเชื่อมโยงชื่อเรื่องหรือข้อมูลป้ายชื่อบนแผนภูมิ (แทนภายในเซลล์), ป้ายชื่อเรื่องหรือข้อมูลนั้นจะไม่เชื่อมโยงไปยังเซลล์แผ่นงานที่สอดคล้องกัน และเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะไม่แสดงในแผ่นงานเอง (แม้ว่าคุณจะเห็นได้บนแผนภูมิ) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างลิงก์ระหว่างชื่อเรื่อง หรือป้ายชื่อข้อมูล กับเซลล์แผ่นงาน

หลังจากคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขข้อความ คุณสามารถย้ายป้ายชื่อข้อมูลไปยังตำแหน่งอื่นตามที่จำเป็นต้องใช้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงการอธิบายไว้ด้านล่าง แผนภูมิต้องมีชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูล เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเพิ่ม ดูเพิ่มหรือเอาชื่อในแผนภูมิและการเพิ่มหรือเอาข้อมูลป้ายชื่อในแผนภูมิ

คุณต้องการทำสิ่งใด

แก้ไขเนื้อหาของป้ายชื่อเรื่องหรือข้อมูลในแผนภูมิ

แก้ไขเนื้อหาของป้ายชื่อเรื่องหรือข้อมูลที่ถูกลิงก์ไปยังข้อมูลบนเวิร์กชีต

สร้างลิงก์ระหว่างป้ายชื่อข้อมูลหรือชื่อเรื่องและเซลล์บนเวิร์กชีต

เปลี่ยนตำแหน่งของป้ายชื่อข้อมูล

แก้ไขเนื้อหาของป้ายชื่อเรื่องหรือข้อมูลในแผนภูมิ

 1. บนแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของชื่อเรื่อง คลิกชื่อแกนหรือแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของป้ายชื่อข้อมูล คลิกสองครั้งบนป้ายชื่อข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

   คลิกแรกเลือกป้ายชื่อข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมด และคลิกสองตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลส่วนบุคคล

 2. คลิกอีกครั้งเพื่อวางป้ายชื่อหรือข้อมูลในโหมดการแก้ไข ลากเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง พิมพ์ข้อความใหม่หรือค่า

  เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัด คลิกเพื่อวางเคอร์เซอร์ไว้ที่คุณต้องการแบ่งบรรทัด และ แล้ว กด ENTER

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไข คลิกภายนอกของกล่องข้อความที่คุณได้เปลี่ยนแปลงข้อความของคุณ

 4. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องป้ายชื่อเรื่องหรือข้อมูล ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกในกล่องชื่อเรื่อง จากนั้น เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบการ

  2. คลิกขวาภายในกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

   คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน Ribbon ได้อีกด้วย (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ฟอนต์) เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อทั้งหมด คุณสามารถคลิกขวาที่ชื่อ แล้วคลิก จัดรูปแบบชื่อแผนภูมิ จากนั้นเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ปรับขนาดของกล่องป้ายชื่อหรือข้อมูลขนาดของข้อความ คุณไม่สามารถปรับขนาดกล่องป้ายชื่อเรื่องหรือข้อมูล และข้อความอาจจะถูกปัดเศษถ้าพอดีกับขนาดสูงสุดไม่ เมื่อต้องการให้เหมาะสมกับข้อความเพิ่มเติม คุณอาจต้องการใช้กล่องข้อความแทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเพิ่มกล่องข้อความลงในแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขเนื้อหาของป้ายชื่อเรื่องหรือข้อมูลที่ถูกลิงก์ไปยังข้อมูลบนเวิร์กชีต

 1. ในแผ่นงาน คลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องหรือข้อมูลป้ายชื่อข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. แก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่ หรือพิมพ์ข้อความใหม่หรือค่า จากนั้น กด ENTER

  เปลี่ยนแปลงคุณทำงานโดยอัตโนมัติที่ปรากฏบนแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

สร้างลิงก์ระหว่างป้ายชื่อข้อมูลหรือชื่อเรื่องและเซลล์บนเวิร์กชีต

ลิงก์ระหว่างชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูลกับเซลล์แผ่นงานที่สอดคล้องกันจะใช้งานไม่ได้เมื่อคุณแก้ไขเนื้อหาของพวกเขาในแผนภูมิ เมื่อต้องการอัปเดตโดยอัตโนมัติชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในแผ่นงาน คุณต้องสร้างลิงก์ระหว่างชื่อเรื่อง หรือป้ายชื่อข้อมูล และเซลล์ในแผ่นงานที่สอดคล้องกัน สำหรับป้ายชื่อข้อมูล คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงหนึ่งชุดข้อมูล ในแต่ละครั้ง หรือ สำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

รายงาน PivotChart ในขั้นตอนต่อไปนี้สร้างลิงก์ระหว่างป้ายชื่อข้อมูลและข้อมูลต้นฉบับ (ไม่เซลล์แผ่นงาน)

สร้างลิงก์สำหรับชื่อแผนภูมิหรือแกน

 1. บนแผนภูมิ คลิกที่ชื่อแผนภูมิหรือแกนที่คุณต้องการลิงก์ไปยังเซลล์แผ่นงานที่สอดคล้องกัน

 2. บนเวิร์กชีต ให้คลิกใน แถบสูตร แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 3. เลือกเซลล์ในเวิร์กชีตที่มีข้อมูลหรือข้อความที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิของคุณ

  คุณยังสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตในแถบสูตรได้อีกด้วย โดยใส่เครื่องหมายเท่ากับ ชื่อเวิร์กชีต ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่น =Sheet1!F2

 4. กด ENTER

ด้านบนของหน้า

สร้างลิงก์สำหรับป้ายชื่อข้อมูล

เมื่อคุณปรับแต่งเนื้อหาของป้ายชื่อข้อมูลบนแผนภูมิ ไม่ได้ถูกลิงก์ไปยังข้อมูลบนเวิร์กชีต คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยง โดยการตั้งค่าข้อความป้ายชื่อสำหรับป้ายชื่อทั้งหมดในชุดข้อมูล หรือคุณสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลิงก์ไปยังจุดข้อมูลแต่ละครั้ง

ด้านบนของหน้า

ข้อความป้ายชื่อใหม่

 1. บนแผนภูมิ คลิกเวลาหนึ่งหรือสองครั้งบนป้ายชื่อข้อมูลที่คุณต้องการลิงก์ไปยังเซลล์แผ่นงานที่สอดคล้องกัน

  แรกให้คลิกตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมด และคลิกสองตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลส่วนบุคคล

 2. คลิกขวาป้ายชื่อข้อมูล แล้ว คลิ กป้ายชื่อข้อมูลรูปแบบ หรือป้ายชื่อข้อมูลรูปแบบ

 3. คลิกตัวเลือกป้ายผนึก ถ้าไม่ได้เลือก นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าข้อความป้ายชื่อ

ด้านบนของหน้า

สร้างลิงก์ไปยังข้อมูลบนเวิร์กชีต

 1. บนแผนภูมิ คลิกป้ายชื่อที่คุณต้องการลิงก์ไปยังเซลล์แผ่นงานที่สอดคล้องกัน

 2. บนเวิร์กชีต ให้คลิกใน แถบสูตร แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 3. เลือกเซลล์ในเวิร์กชีตที่มีข้อมูลหรือข้อความที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิของคุณ

  คุณยังสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตในแถบสูตรได้อีกด้วย โดยใส่เครื่องหมายเท่ากับ ชื่อเวิร์กชีต ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่น =Sheet1!F2

 4. กด ENTER

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตำแหน่งของป้ายชื่อข้อมูล

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของป้ายชื่อข้อมูลเดียว ด้วยการลาก นอกจากนี้คุณสามารถทำป้ายชื่อข้อมูลในตำแหน่งมาตรฐานที่สัมพันธ์กับการแสดงข้อมูลของพวกเขา ขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิ คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกการวางตำแหน่งต่าง ๆ

 1. บนแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การจัดตำแหน่งป้ายชื่อข้อมูลทั้งหมดสำหรับชุดแอข้อมูลทั้งหมด คลิกป้ายชื่อข้อมูลหนึ่งครั้งเพื่อเลือกชุดข้อมูล

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งป้ายชื่อข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง คลิกป้ายชื่อข้อมูลที่สองครั้งเพื่อเลือกตำแหน่งนั้น

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มป้ายชื่อ คลิกป้ายชื่อข้อมูล นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Excel

  สำหรับตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลเพิ่มเติม คลิกตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลเพิ่มเติม คลิกตัวเลือกป้ายผนึก ถ้าไม่ได้เลือก จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×