แก้ไขงานนำเสนอที่ถูกกำหนดเป็นขั้นสุดท้าย (อ่านอย่างเดียว)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ทำเครื่องหมายเป็นคำสั่งสุดท้ายทำให้งานนำเสนอเป็นแบบอ่านอย่างเดียว แต่ไม่ใช่คุณลักษณะความปลอดภัย คุณหรือใครก็ตามที่ได้รับสำเนาของงานนำเสนอที่กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถย้อนกลับกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายสถานะ และแก้ไขงานนำเสนอ

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า งานนำเสนอที่ถูกกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย ค้นหาเครื่องหมายเป็นไอคอนขั้นสุดท้ายในแถบสถานะที่ด้านล่างซ้ายของหน้าต่าง PowerPoint ดังที่แสดงด้านล่างหรือไม่ เมื่อคุณยกเลิกงานนำเสนอ ไอคอนหายไปจากแถบสถานะ

ไอคอนกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายที่แสดงในแถบสถานะของ PowerPoint 2010

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำเครื่องหมายว่างานนำเสนอเป็นขั้นสุดท้าย ดูช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์เวอร์ชันสุดท้าย

  1. เปิดงานนำเสนอที่ถูกกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย

  2. คลิกแท็บ ไฟล์

  3. คลิก ข้อมูล

  4. ถัดจากสิทธิ์ คลิกป้องกันงานนำเสนอ นั้นแล้ว เลือกทำเครื่องหมายเป็นขั้นสุดท้าย เพื่อยกเลิกการทำเครื่องหมายเป็นสถานะขั้นสุดท้าย
    กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายตามที่เห็นในมุมมอง Backstage

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×