แก้ไขงานที่มอบหมายใน Microsoft Teams

แก้ไขงานที่มอบหมาย แม้ว่าหลังจากที่คุณมอบหมายให้กับนักเรียนแล้ว แนบเอกสารเพิ่มเติม เปลี่ยนวันครบกำหนด หรืออนุญาตการส่งที่ล่าช้า

 1. ไปที่ช่องทาง ทั่วไป ภายในชั้นเรียนที่ต้องการแล้วจากนั้นเลือก งานที่มอบหมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แถบการค้นหาของคุณเพื่อค้นหางานที่มอบหมายตามคำสำคัญได้

  เลือกแท็บงานที่มอบหมายในแชนแนลทั่วไป
 2. เลือกบัตรงานที่มอบหมายที่คุณต้องการแก้ไข วิธีนี้จะเปิดหน้ารายละเอียดงานที่มอบหมาย 

  คำแนะนำ: เลือกเครื่องหมายขยาย (รูปลูกศรสองหัวที่ทแยงมุมอยู่) เพื่อขยายเต็มหน้าจอ

 3. เลือก แก้ไข

  เลือกงานที่มอบหมายแล้วเลือกแก้ไข
 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขเขตข้อมูลใดก็ได้

 5. เลือก อัปเดต เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างงานที่มอบหมาย

บันทึกงานที่มอบหมายเป็นแบบร่าง

ตรวจงาน ส่งคืน และส่งงานที่มอบหมายโดยใช้วงวนข้อเสนอแนะ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×