แก้ไขงานที่มอบหมายใน Microsoft Teams

แก้ไขงานที่มอบหมาย แม้ว่าหลังจากที่คุณมอบหมายให้กับนักเรียนแล้ว แนบเอกสารเพิ่มเติม เปลี่ยนวันครบกำหนด หรืออนุญาตการส่งที่ล่าช้า

 1. นำทางไปยังแชนแนล ทั่วไป ภายใต้ชั้นเรียนที่ต้องการ แล้วเลือก งานที่มอบหมาย

  เลือกแท็บงานที่มอบหมายในแชนแนลทั่วไป
 2. เลือกการ์ดงานที่มอบหมายที่คุณต้องการแก้ไข ซึ่งจะเปิดมุมมองรายละเอียดงานที่มอบหมาย

  เลือกงานที่มอบหมายที่คุณต้องการแก้ไข
 3. เลือก แก้ไข

  เลือกงานที่มอบหมายแล้วเลือกแก้ไข
 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขเขตข้อมูลใดก็ได้

 5. เลือก อัปเดต เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างงานที่มอบหมาย

บันทึกงานที่มอบหมายเป็นแบบร่าง

ตรวจสอบงานที่มอบหมายที่ไม่มีค่าคะแนน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×