แก้ไขข้อมูลหรือรูปภาพสำหรับที่ติดต่อให้ถูกต้อง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้ามีติดต่อรูปถ่ายที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของข้อมูล มีเราจะเปิดโอกาสให้มีการลิงก์สองคน โดยบังเอิญ คุณสามารถยกเลิกลิงก์เหล่านั้น และยังคง เก็บไว้ในรายการที่ติดต่อของทั้งสอง (ถ้าคุณต้องการอัปเดตข้อมูลสำหรับติดต่อ ดูแก้ไขติดต่อ)

 1. บนแถบนำทาง ให้คลิก บุคคล

  คลิกบุคคล

 2. ใน Ribbon ใน มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก บุคคล

  เลือกบุคคลในมุมมองปัจจุบัน

 3. คลิกที่ที่ติดต่อนั้น

 4. ภายใต้ แสดงแหล่งที่มา ให้คลิก ลิงก์ที่ติดต่อ เพื่อดูที่ติดต่อที่ลิงก์สำหรับบุคคลนี้

  ปุ่ม ลิงก์ที่ติดต่อ ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

 5. คลิก ไอคอนลบ ถัดจากบุคคลที่ไม่อยู่ที่นั่น

  ที่ติดต่อที่ถูกลิงก์อย่างไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ: คลิก ไอคอนลบ จะเอาติดต่อจากรายการติดต่อที่มีการเชื่อมโยง จะไม่ลบติดต่อจากรายการที่ติดต่อของคุณใน Outlook

เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ติดต่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×