แก้ไขข้อมูลที่ถูกตัดในเซลล์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัดข้อความ เปลี่ยนการจัดแนว ลดขนาดฟอนต์ หรือหมุนข้อความของคุณ เพื่อให้ทุกอย่างที่คุณต้องการพอดีกันอยู่ภายในเซลล์

ตัดข้อความในเซลล์

คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์เพื่อให้ข้อความตัดคำโดยอัตโนมัติได้

 1. เลือกเซลล์

 2. จากแท็บ หน้าแรก คลิก ตัดข้อความ

  บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก ตัดข้อความ

  ตัดข้อความในเซลล์ที่เลือกให้พอดีกับความกว้างของคอลัมน์ เมื่อคุณเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ การตัดข้อความปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นข้อความที่ตัดทั้งหมด อาจเกิดจากการตั้งค่าแถวตามความสูงที่ระบุ ถ้าต้องการกำหนดให้แถวสามารถปรับค่าได้โดยอัตโนมัติและแสดงข้อความที่ตัดทั้งหมด บนเมนู รูปแบบ ให้เลือก แถว จากนั้นคลิก ปรับพอดีอัตโนมัติ

เริ่มบรรทัดใหม่ในเซลล์

การแทรกตัวแบ่งบรรทัดอาจทำให้ข้อความในเซลล์ให้อ่านง่ายขึ้น

 1. ดับเบิลคลิกที่เซลล์

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัด นั้นแล้ว กดตัวควบคุมตัวเลือก + ส่งกลับ

ลดขนาดฟอนต์ให้พอดีกับข้อมูลในเซลล์

Excel สามารถลดขนาดฟอนต์เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดในเซลล์ได้ ถ้าคุณใส่เนื้อหาเพิ่มเติมลงในเซลล์ Excel จะยังคงลดขนาดฟอนต์ต่อไป

 1. เลือกเซลล์

 2. คลิกขวา แล้วเลือกจัดรูปแบบเซลล์

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากให้พอดี

  ข้อมูลในเซลล์จะถูกลดขนาดให้พอดีกับความกว้างของคอลัมน์ เมื่อคุณเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ หรือใส่ข้อมูลเพิ่มเติม ขนาดฟอนต์ปรับโดยอัตโนมัติ

จัดตำแหน่งเนื้อหาของเซลล์ใหม่ โดยการเปลี่ยนการจัดแนว หรือหมุนข้อความ

สำหรับการแสดงข้อมูลบนแผ่นงานที่ดีที่สุด คุณอาจต้องจัดตำแหน่งข้อความในเซลล์ใหม่ คุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวของเนื้อหาในเซลล์ได้ โดยใช้การเยื้องสำหรับระยะห่างที่ดีกว่า หรือแสดงข้อมูลในมุมที่ต่างกันโดยการหมุนข้อความ

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดตำแหน่งใหม่

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเซลล์

  จัดรูปแบบเซลล์
 3. ในกล่องจัดรูปแบบเซลล์ และ ในแท็บการจัดแนว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของเนื้อหาในเซลล์

บนเมนูป็อปอัพ แนวนอน ให้คลิกการจัดแนวที่คุณต้องการ

ถ้าคุณเลือกตัวเลือก สีเติม หรือตัวเลือก กึ่งกลางของส่วนที่เลือกทั้งหมด การหมุนข้อความจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับเซลล์เหล่านั้น

เปลี่ยนการจัดแนวตามแนวตั้งของเนื้อหาในเซลล์

บนเมนูป็อปอัพ แนวตั้ง ให้คลิกการจัดแนวที่คุณต้องการ

การเยื้องเนื้อหาในเซลล์

บนเมนูป็อปอัพ แนวนอน ให้คลิก ซ้าย (การเยื้อง)ขวา หรือ กระจาย จากนั้นพิมพ์จำนวนการเยื้อง (ตามจำนวนอักขระ) ที่คุณต้องการในกล่อง การเยื้อง

แสดงเนื้อหาในเซลล์เป็นแนวตั้งจากบนลงล่าง

ภายใต้ การวางแนว ให้คลิกกล่องที่มีข้อความแนวตั้ง

หมุนข้อความในเซลล์

ภายใต้ การวางแนว ให้คลิกหรือลากตัวบ่งชี้ไปที่มุมที่คุณต้องการ หรือพิมพ์องศามุมในกล่อง องศา

คืนค่าเริ่มต้นจัดแนวของเซลล์ที่เลือก

บนเมนูป็อปอัพ แนวนอน ให้คลิก ทั่วไป

หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์แบบอื่น ข้อความที่ถูกหมุนจะไม่แสดงในมุมที่ถูกต้อง รูปแบบไฟล์ส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนการหมุนเต็มรอบภายใน 180 องศา (+90 ถึง –90 องศา) ที่สามารถใช้ได้ใน Excel เวอร์ชันล่าสุด เช่น Excel เวอร์ชันก่อนหน้าสามารถหมุนข้อความที่มุม + 90, 0 (ศูนย์) หรือ –90 องศาเท่านั้น

การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

 1. เลือกเซลล์

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกล่องขนาดฟอนต์ ใส่หมายเลขอื่น หรือคลิกเพื่อลดขนาดฟอนต์

  เปลี่ยนขนาดฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

ตัดข้อความในเซลล์

คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์เพื่อให้ข้อความตัดคำโดยอัตโนมัติได้

 1. เลือกเซลล์

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดแนว คลิกตัดข้อความ ปุ่ม ตัดข้อความ แล้ว คลิ กตัดข้อความ  

  ข้อความในเซลล์จะตัดคำให้พอดีกับความกว้างของคอลัมน์ เมื่อคุณเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ ระบบจะตัดข้อความโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นข้อความที่ตัดทั้งหมด อาจเกิดจากการตั้งค่าแถวตามความสูงที่ระบุ ถ้าต้องการกำหนดให้แถวสามารถปรับค่าได้โดยอัตโนมัติและแสดงข้อความที่ตัดทั้งหมด บนเมนู รูปแบบ ให้เลือก แถว จากนั้นคลิก ปรับพอดีอัตโนมัติ

เริ่มบรรทัดใหม่ในเซลล์

การแทรกตัวแบ่งบรรทัดอาจทำให้ข้อความในเซลล์ให้อ่านง่ายขึ้น

 1. ดับเบิลคลิกที่เซลล์

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัด นั้นแล้ว กดตัวควบคุมตัวเลือก + ส่งกลับ

ลดขนาดฟอนต์ให้พอดีกับข้อมูลในเซลล์

Excel สามารถลดขนาดฟอนต์เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดในเซลล์ได้ ถ้าคุณใส่เนื้อหาเพิ่มเติมลงในเซลล์ Excel จะยังคงลดขนาดฟอนต์ต่อไป

 1. เลือกเซลล์

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดแนว คลิกตัดข้อความ ปุ่ม ตัดข้อความ แล้ว คลิ กลดขนาดข้อความให้พอดี  

  ข้อมูลในเซลล์จะถูกลดขนาดให้พอดีกับความกว้างของคอลัมน์ เมื่อคุณเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ หรือใส่ข้อมูลเพิ่มเติม ขนาดฟอนต์ปรับโดยอัตโนมัติ

จัดตำแหน่งเนื้อหาของเซลล์ใหม่ โดยการเปลี่ยนการจัดแนว หรือหมุนข้อความ

สำหรับการแสดงข้อมูลบนแผ่นงานที่ดีที่สุด คุณอาจต้องจัดตำแหน่งข้อความในเซลล์ใหม่ คุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวของเนื้อหาในเซลล์ได้ โดยใช้การเยื้องสำหรับระยะห่างที่ดีกว่า หรือแสดงข้อมูลในมุมที่ต่างกันโดยการหมุนข้อความ

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดตำแหน่งใหม่

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเซลล์

  จัดรูปแบบเซลล์
 3. ในกล่องจัดรูปแบบเซลล์ และ ในแท็บการจัดแนว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของเนื้อหาในเซลล์

บนเมนูป็อปอัพ แนวนอน ให้คลิกการจัดแนวที่คุณต้องการ

ถ้าคุณเลือกตัวเลือก สีเติม หรือตัวเลือก กึ่งกลางของส่วนที่เลือกทั้งหมด การหมุนข้อความจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับเซลล์เหล่านั้น

เปลี่ยนการจัดแนวตามแนวตั้งของเนื้อหาในเซลล์

บนเมนูป็อปอัพ แนวตั้ง ให้คลิกการจัดแนวที่คุณต้องการ

การเยื้องเนื้อหาในเซลล์

บนเมนูป็อปอัพ แนวนอน ให้คลิก ซ้าย (การเยื้อง)ขวา หรือ กระจาย จากนั้นพิมพ์จำนวนการเยื้อง (ตามจำนวนอักขระ) ที่คุณต้องการในกล่อง การเยื้อง

แสดงเนื้อหาในเซลล์เป็นแนวตั้งจากบนลงล่าง

ภายใต้ การวางแนว ให้คลิกกล่องที่มีข้อความแนวตั้ง

หมุนข้อความในเซลล์

ภายใต้ การวางแนว ให้คลิกหรือลากตัวบ่งชี้ไปที่มุมที่คุณต้องการ หรือพิมพ์องศามุมในกล่อง องศา

คืนค่าเริ่มต้นจัดแนวของเซลล์ที่เลือก

บนเมนูป็อปอัพ แนวนอน ให้คลิก ทั่วไป

หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์แบบอื่น ข้อความที่ถูกหมุนจะไม่แสดงในมุมที่ถูกต้อง รูปแบบไฟล์ส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนการหมุนเต็มรอบภายใน 180 องศา (+90 ถึง –90 องศา) ที่สามารถใช้ได้ใน Excel เวอร์ชันล่าสุด เช่น Excel เวอร์ชันก่อนหน้าสามารถหมุนข้อความที่มุม + 90, 0 (ศูนย์) หรือ –90 องศาเท่านั้น

การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

 1. เลือกเซลล์

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ ในการกล่องขนาด ปุ่มขนาดของ กลุ่ม ฟอนต์ ใส่หมายเลขอื่น

ดูเพิ่มเติม

พอดีกับข้อความเพิ่มเติมในส่วนหัวของคอลัมน์

ผสาน หรือแยกเซลล์หรือเนื้อหาของเซลล์

เปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หรือความสูงของแถว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×