แก้ไขข้อผิดพลาด 0xE0190193 (403: Forbidden) ใน OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเห็นรหัสข้อผิดพลาด 0xE0190193 หมายความว่า คุณกำลังพยายามเข้าถึงสมุดบันทึกหรือส่วนที่แชร์ที่ไม่พร้อมให้คุณใช้งานได้อีกต่อไป สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อเจ้าของของสมุดบันทึกนั้น (หรือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์) เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของคุณโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญ

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดต่อเจ้าของสมุดบันทึกที่แชร์ที่คุณพยายามจะใช้ และขอให้ตรวจสอบสิทธิ์ของคุณในการดูและแก้ไขสมุดบันทึกนั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×