แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อเพิ่มสติกเกอร์ในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อเพิ่มสติกเกอร์ในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเพิ่มสติกเกอร์ไปยังหน้าสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณเปิดมุมมองใดใน OneNote ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นเมื่อมุมมองตรวจทานงานของนักเรียนและมุมมองสติกเกอร์เปิดอยู่พร้อมกัน ให้ลองปิดมุมมองตรวจทานงานของนักเรียน แล้วเพิ่มสติกเกอร์ของคุณอีกครั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ให้คำติชมเป็นลายลักษณ์อักษร เสียง หรือวิดีโอในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×