แก้ไขข้อผิดพลาดของไลบรารีเอกสารเมื่อใช้ OneNote 2016 สำหรับ Windows กับ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีสมุดบันทึก OneNote บน SharePoint คุณจะสังเกตเห็นว่าสมุดบันทึกเหล่านั้นโดยทั่วไปจะถูกเก็บไว้ในไลบรารีเอกสาร ถ้าไลบรารี SharePoint ที่คุณใช้อยู่มีการเปิดใช้งานคุณสมบัติต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดของการซิงค์ใน OneNote ได้

 • จำเป็นต้องมีการเช็คอิน/เช็คเอาท์

 • เวอร์ชันรอง

 • คอลัมน์คุณสมบัติที่จำเป็นใดๆ

หมายเหตุ: คุณอาจจำเป็นต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ SharePoint เพื่อดูและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเหล่านี้ ถ้าคุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ SharePoint ในองค์กรของคุณ

ปิดการเช็คอิน/เช็คเอาท์ที่จำเป็นในไลบรารีเอกสาร SharePoint

 1. ไปที่ไลบรารีเอกสารใน SharePoint

 2. บน Ribbon ของ เครื่องมือไลบรารี ให้เลือก ไลบรารี > การตั้งค่าไลบรารี > การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน

 3. ตั้งค่าตัวเลือก จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ เป็น ไม่ใช่

ปิดเวอร์ชันรองในไลบรารีเอกสาร SharePoint

 1. ไปที่ไลบรารีเอกสารใน SharePoint

 2. บน Ribbon ของ เครื่องมือไลบรารี ให้เลือก ไลบรารี > การตั้งค่าไลบรารี > การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน

 3. ตั้งค่าตัวเลือก ประวัติการกำหนดเวอร์ชันเอกสาร เป็น ไม่มีการกำหนดเวอร์ชัน

ปิดคุณสมบัติที่จำเป็นในไลบรารีเอกสาร SharePoint

 1. ไปที่ไลบรารีเอกสารใน SharePoint

 2. บน Ribbon ของ เครื่องมือไลบรารี ให้เลือก ไลบรารี > การตั้งค่าไลบรารี

 3. ภายใต้ตารางที่ชื่อ คอลัมน์ ให้ดูว่ามีการกาเครื่องหมายที่รายการใดๆ ภายใต้คอลัมน์ จำเป็น หรือไม่

 4. เลือกรายการที่ถูกทำเครื่องหมายว่า "จำเป็น" แล้วตั้งค่าตัวเลือก จำเป็นต้องให้คอลัมน์นี้มีข้อมูล เป็น ไม่ใช่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×